ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190621AA01-02
THASS20190621AA02-02
THASS20190621AB01-01
THASS20190621AC01-01
THASS20190621AD01-04
THASS20190621AD02-04
THASS20190621AD03-04
THASS20190621AD04-04
THASS20190621AE01-04
THASS20190621AE02-04
THASS20190621AE03-04
THASS20190621AE04-04
THASS20190621AF01-03
THASS20190621AF02-03
THASS20190621AF03-03
THASS20190621AG01-10
THASS20190621AG02-10
THASS20190621AG03-10
THASS20190621AG04-10
THASS20190621AG05-10
THASS20190621AG06-10
THASS20190621AG07-10
THASS20190621AG08-10
THASS20190621AG09-10
THASS20190621AG10-10
THASS20190621AH01-01
THASS20190621AI01-02
THASS20190621AI02-02
THASS20190621AJ01-03
THASS20190621AJ02-03
THASS20190621AJ03-03
THASS20190621AK01-06
THASS20190621AK02-06
THASS20190621AK03-06
THASS20190621AK04-06
THASS20190621AK05-06
THASS20190621AK06-06
THASS20190621AL01-04
THASS20190621AL02-04
THASS20190621AL03-04
THASS20190621AL04-04
THASS20190621AM01-01
THASS20190621AN01-01
THASS20190621AO01-02
THASS20190621AO02-02
THASS20190621AP01-03
THASS20190621AP02-03
THASS20190621AP03-03
THASS20190621AQ01-02
THASS20190621AQ02-02
THASS20190621AR01-01
THASS20190621AS01-01
THASS20190621AT01-02
THASS20190621AT02-02
THASS20190621AU01-02
THASS20190621AU02-02
THASS20190621AV01-08
THASS20190621AV02-08
THASS20190621AV03-08
THASS20190621AV04-08
THASS20190621AV05-08
THASS20190621AV06-08
THASS20190621AV07-08
THASS20190621AV08-08
THASS20190621AW01-01
THASS20190621AX01-01
THASS20190621AY01-01
THASS20190621AZ01-01
THASS20190621BA01-01
THASS20190621BB01-04
THASS20190621BB02-04
THASS20190621BB03-04
THASS20190621BB04-04
THASS20190621BC01-01
THASS20190621BD01-01
THASS20190621BE01-03
THASS20190621BE02-03
THASS20190621BE03-03
THASS20190621BF01-02
THASS20190621BF02-02
THASS20190621BG01-04
THASS20190621BG02-04
THASS20190621BG03-04
THASS20190621BG04-04
THASS20190621BH01-02
THASS20190621BH02-02
THASS20190621BI01-01
THASS20190621BJ01-04
THASS20190621BJ02-04
THASS20190621BJ03-04
THASS20190621BJ04-04
THASS20190621BK01-03
THASS20190621BK02-03
THASS20190621BK03-03
THASS20190621BL01-02
THASS20190621BL02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219063487609119
5219063487610019
5219063487609319
5219063487610119
5219063487609219
5219063487610719
5219063487609419
5219063487610219
5219063487609519
5219063487610419
5219063487609619
5219063487610319
5219063487609719
5219063487610519
5219063487609819
5219063487610619
5219063487609919
5219063487610819
5219063487610919
5219063487615119
5219063487611719
5219063487616219
5219063487612619
5219063487616819
5219063487613319
5219063487617419
5219063487614519
5219063487618119
5219063487611019
5219063487615019
5219063487611919
5219063487616119
5219063487612819
5219063487616719
5219063487613719
5219063487614619
5219063487617519
5219063487616019
5219063487618219
5219063487617119
5219063487611119
5219063487617819
5219063487612219
5219063487618419
5219063487613119
5219063487618619
5219063487614119
5219063487614919
5219063487613419
5219063487611419
5219063487614419
5219063487615419
5219063487615919
5219063487612519
5219063487616919
5219063487617719
5219063487618319
5219063487618519
5219063487611319
5219063487612019
5219063487614819
5219063487612919
5219063487615519
5219063487616419
5219063487613219
5219063487617219
5219063487613919
5219063487617919
5219063487611219
5219063487615219
5219063487615719
5219063487612119
5219063487616519
5219063487613019
5219063487617319
5219063487613819
5219063487618019
5219063487614319
5219063487611519
5219063487612319
5219063487616619
5219063487613619
5219063487614219
5219063487615319
5219063487615819
5219063487617619
5219063487611619
5219063487612719
5219063487611819
5219063487612419
5219063487613519
5219063487615619
5219063487614019
5219063487616319
5219063487614719
5219063487617019
ผู้รับ
หจก.เว็ทสไตล์
หจก.เว็ทสไตล์
บริษัท ดรุโณ แฟรนไชส์ จำกัด
คุณ มัทนา  แซ่ลี้
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ศุภพงศ์  สุขสภา
คุณ ศุภพงศ์  สุขสภา
คุณ ศุภพงศ์  สุขสภา
คุณ ศุภพงศ์  สุขสภา
คุณ นุสรา  โทดี
คุณ นุสรา  โทดี
คุณ นุสรา  โทดี
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณศรัณย์ อุ่นชู
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ไบโอ สตรอง จำกัด
บริษัท ไบโอ สตรอง จำกัด
บริษัท ไบโอ สตรอง จำกัด
บริษัท มาวิคสปอร์ต จํากัด
บริษัท มาวิคสปอร์ต จํากัด
บริษัท มาวิคสปอร์ต จํากัด
บริษัท มาวิคสปอร์ต จํากัด
บริษัท มาวิคสปอร์ต จํากัด
บริษัท มาวิคสปอร์ต จํากัด
คุณรฏีรัตน์ ศังขวณิช
คุณรฏีรัตน์ ศังขวณิช
คุณรฏีรัตน์ ศังขวณิช
คุณรฏีรัตน์ ศังขวณิช
คุณอรอุมา ทองยวน
บริษัท แอลคอม พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
คุณ ธัญรัศม์ วรารัฐพรพงษ์
คุณ ธัญรัศม์ วรารัฐพรพงษ์
คุณ ธัญรัศม์ วรารัฐพรพงษ์
พีอะไหล่
พีอะไหล่
คุณ แสงใจ จินดาศิลป์
คุณเพ็ญทรัพย์  เจ๊กสูงเนิน
บริษัท แสนสิริ การบัญชีและตรวจสอบ จำกัด
บริษัท แสนสิริ การบัญชีและตรวจสอบ จำกัด
คุณเฟริส
คุณเฟริส
คุณบุณฑริกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑริกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑริกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑริกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑริกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑริกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑริกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑริกา กิติทีฆกุล
หจก. จินตนาเฟสอท
คุณจีรวรรณ ทวีหรรษภาคย์
คุณเบญจพล พะโรศิลป์
บริษัท โฟคอล ทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ มนัสวรรณ วรรักษ์กุลวงศ์
คุณ มนัสวรรณ วรรักษ์กุลวงศ์
คุณ มนัสวรรณ วรรักษ์กุลวงศ์
คุณ มนัสวรรณ วรรักษ์กุลวงศ์
ร้านอุปกรณ์แพ็คกิ้ง คุณอัปสรรัชย์ แสวงสุขวิรัชต์
คุณ วิศาขา  ภู่ประดิษฐ์
คุณ กาญจนา  เจริญสกาวงศ์
คุณ กาญจนา  เจริญสกาวงศ์
คุณ กาญจนา  เจริญสกาวงศ์
คุณ สาคร  ลาวัลย์
คุณ สาคร  ลาวัลย์
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ไทย แคมชาฟท์ จำกัด
บริษัท ไทย แคมชาฟท์ จำกัด
คุณ จารุวรรณ  ปัญญาทิพย์
บจม.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
บจม.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
บจม.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
บจม.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท อีซิโอ้ ซัพพลาย  จำกัด
บริษัท อีซิโอ้ ซัพพลาย  จำกัด
บริษัท อีซิโอ้ ซัพพลาย  จำกัด
คุณภาณุ อ่อนชาติ
คุณภาณุ อ่อนชาติ
ชื่อลูกค้า
คุณ สมงาม นันตะสุพรรณ
น.ส.ธัญลักษณ์ อนุเวช
คุณภัณฑิลา  พลทอง
สุภาพร ลิ่มจันทร์
คุณ จิรเมธ เจริญเศรษฐกิจ
บริษัท มิวคอม จำกัด
บริษัท คิ้วเจริญแมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท เทคโนโลยี รีโวลูชั่น เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
สุวรรณ พรหมธนากุล
ร้านพี่เก่งช็อป
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
ส.รุ่งโรจน์ผ้าม่าน
ร้านซุปเปอร์เฮง
บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด รบกวนจัดส่งถึงที่ค่ะ
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
คุณณภัค กรณ์วณิชยา / จ่ายต้นทางคะ
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
คุณปิริญา. สุขนาพจน์ / จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
คุณ เจติยา ฉิมทับ
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่ (ติดไปรษณีย์ศรีสุข)/คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
ร้าน เจ.เจ. ซัพพลาย
ร้าน โชคอำนวย
บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด
อริยชัย วนัสชัยพฤกษ์
คุณ อยุธ ลัดพลี
คุณภัทรวิน  บุญจง
คุณถิรนันท์  ภู่แก้ว
บริษัท เพิ่มอนันต์ แฟคทอรี่ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
ศิริหนองคาย ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา โทร.กรุงเทพ 081-8416456 โทร.หนองคาย 042-411458
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
ณัฐพงศ์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง LSR
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR 02-88874585
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 0364 เลขที่  18195
PD 1673 1729 1 TH
PD 1673 1726 5 TH
PD 1673 1727 4 TH
PD 1673 1731 4 TH / PD 1673 1732 8 TH
PD 1673 1728 8 TH
เล่มที่  107 เลขที่  5306
   
เล่มที่ 418 เลขที่  20871
เล่มที่  418 เลขที่  20873
เล่มที่  418 เลขที่  20872
5319060284714
5319060284677
5319060284707
เล่มที่  0527 เลขที่  026167
   
เล่มที่  954 เลขที่  47687
   
B0119024494
   
เล่มที่  349 เลขที่  17431
เล่มที่ 976 เลขที่  48758
เล่มที่  934 เลขที่  46653
เล่มที่  357 เลขที่  17840
ED850653090TH
ED850653112TH
ED850653086TH
ED850653109TH
จำนวน
3ห่อ
1 ชิ้น 1.41
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 1.25
3 ชิ้น 2.65*3
1 ชิ้น 0.37
3ห่อ
3 ม้วน
1กล่อง1ม้วน
3 กล่อง
5 กล่อง
4 กล่อง
3ห่อ2กล่อง2มัด
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
4กล่อง
1ห่อ1ม้วน
3 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง
4ห่อ
4 กล่อง
3กล่อง1ห่อ
3 ห่อ
1 กล่อง
1 ชิ้น 0.88
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 6.00
1 ชA1:D29ิ้น 2.58