ชื่อลูกค้า
คุณ ธนันยวรรณ  ภู่สุนทรสกุล 
คุณฟิตรี  อีแต
คุณนันท์ชญาน์ บุญสนิท
คุณษา
Natalia Dorogova
สำนักงาน วัชร ฟิวชั่น บริษัท วัชร ฟิวชั่น จำกัด
คุณ นิภาพร ต้อนรับ
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณชนรรค์ อาจองค์
คุณ สิริพร ธาระวัย
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ร้านทัศนะยนต์  
คุณ พรชัย จันทร์สาคร.
ร้านพัฒนายนตการ 
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า 
บจก. เอส-ดีว่า คอร์ปอเรชั่น 
คุณ ธัญลักษณ์  ธีรภัทรอาภรณ์
คุณวิชย อนุพรรณสว่าง
คุณ สุนิสา  ชาติกานนท์. 
คุณ อนันต์  จ่ายต้นทาง
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
คุณจิระภา เกรียงไกรวณิช
คุณ  สุพิชฌาย์ สุริยันต์
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
พีระศักดิ์  และบรรจุภัณฑ์
ร้านท่าใหม่บุคส์
ส่ง ขนส่งแม่แอร์ 
ร้าน วิเศษมงคล 
VST Asia LTD.
คุณบุญฑริกา แย้มยิ้ม
บ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ป้านา 
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
คุณรัตนาวดี บุษราทิจ
บริษัท บลู บลอสซั่ม จำกัด
บริษัท บี.ที.เอส.บีลีฟ ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
คุณกิตติ  ธนวัฒน์เดช 
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3 เบอร์ 02-4413022
Jk เอ็กเพรส สาย  3 ซอย 24  เบอร์โทร085-0157626
ศิริหนองคาย ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา โทร.กรุงเทพ 081-8416456 โทร.หนองคาย 042-411458
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
แต้พังเฮง ขนส่ง สาย 2 สนามกีฬา 02-8871385-6
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
ประกิตขนส่ง  ลพบุรี สาย 2 ซอย  24 เบอร์โทร 089-6966010
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
0
PC 314653677TH
PC 314653663TH
เล่มที่ 520 เลขที่ 25985
เล่มที่ 322 เลขที่ 16079
0
0
0
0
เล่มที่ 024 เลขที่ 01164
เล่มที่ 024 เลขที่ 01163
เล่มที่ 303 เลขที่ 1534
1กล่อง1ห่อ
เล่มที่ 0994 เลขที่ 49676
เล่มที่ 621 เลขที่ 31017
เล่มที่ 1689 เลขที่ 84428
เล่มที่ 488 เลขที่ 24399
เล่มที่ 593 เลขที่ 9
เล่มที่ 405 เลขที่ 20224
เล่มที่ 717 เลขที่ 35814
เล่มที่ 098 เลขที่ 4869
เล่มที่ 452 เลขที่ 22575
เล่มที่ 452 เลขที่ 22576
เล่มที่ 177 เลขที่ 8845
เล่มที่ 035 เลขที่ 1736
เล่มที่ 77 เลขที่ 3815
เลขที่ 9993
0
เล่มที่ 228 เลขที่ 11368
เล่มที่ 537 เลขที่ 26814
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
5 ชิ้น /2.39/2.37/2.45/3.65/3.84
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 3.06
4กล่อง3ห่อ
4กล่อง
9กล่อง
70 ห่อ
1กล่อง
3ห่อ
2กล่อง
3ห่อ
2กล่อง2ห่อ
3กล่อง1ห่อ
17 ห่อ
1กล่อง1ม้วน1ถุง
1กล่อง1ห่อ
3ห่อ3ม้วน
2กล่อง
1 ห่อ
5ห่อ
2กล่อง
6กล่อง5ม้วน
2กล่อง
2ห่อ
11กล่อง
10 ม้วน
2 ห่อ
3ถุง
1 ม้วน
2BB
1B
1+2ม้วน (CAA)
2CC
2BB
1B
4 (2B 2C)
2BB
1+2ม้วน (3CCC)
2+1ม้วน (BBC)
2CC