ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190508AA01-02N
THASS20190508AA02-02N
THASS20190514AA01-01
THASS20190514AB01-02
THASS20190514AB02-02
THASS20190514AC01-01
THASS20190514AD01-01
THASS20190514AE01-01
THASS20190514AF01-01
THASS20190514AG01-01
THASS20190514AH01-02
THASS20190514AH02-02
THASS20190514AI01-01
THASS20190514AJ01-01
THASS20190514AK01-01
THASS20190514AL01-01
THASS20190514AM01-01
THASS20190514AN01-01
THASS20190514AO01-05
THASS20190514AO02-05
THASS20190514AO03-05
THASS20190514AO04-05
THASS20190514AO05-05
THASS20190514AP01-01
THASS20190514AQ01-02
THASS20190514AQ02-02
THASS20190514AR01-01
THASS20190514AS01-02
THASS20190514AS02-02
THASS20190514AT01-01
THASS20190514AU01-02
THASS20190514AU02-02
THASS20190514AV01-02
THASS20190514AV02-02
THASS20190514AW01-01
THASS20190514AX01-06
THASS20190514AX02-06
THASS20190514AX03-06
THASS20190514AX04-06
THASS20190514AX05-06
THASS20190514AX06-06
THASS20190514AY01-03
THASS20190514AY02-03
THASS20190514AY03-03
THASS20190514AZ01-01
THASS20190514BA01-01
THASS20190514BB01-01
THASS20190514BC01-01
THASS20190514BD01-03
THASS20190514BD02-03
THASS20190514BD03-03
THASS20190514BE01-03
THASS20190514BE02-03
THASS20190514BE03-03
THASS20190514BF01-02
THASS20190514BF02-02
THASS20190514BG01-01
THASS20190514BH01-01
THASS20190514BI01-02
THASS20190514BI02-02
THASS20190514BJ01-01
THASS20190514BK01-02
THASS20190514BK02-02
THASS20190514BL01
THASS20190514BL02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119053274122049
5119053274137649
5119053274553549
5119053274554549
5119053274554349
5119053274555449
5119053274553749
5119053274555049
5119053274554049
5119053274554749
5119053274554249
5119053274554949
5119053274553949
5119053274555149
5119053274553849
5119053274554649
5119053274554149
5119053274554849
5119053274553649
5119053274554449
5119053274557149
5119053274555249
5119053274557449
5119053274555749
5119053274557749
5119053274556249
5119053274558049
5119053274556649
5119053274558249
5119053274556949
5119053274557249
5119053274555349
5119053274557549
5119053274555949
5119053274557849
5119053274556349
5119053274558149
5119053274556549
5119053274558349
5119053274556849
5119053274556749
5119053274555549
5119053274557049
5119053274555849
5119053274557349
5119053274556149
5119053274557649
5119053274556449
5119053274557949
5119053274555649
5119053274556049
5119053275062849
5119053275063549
5119053275062949
5119053275063449
5119053275063049
5119053275063649
5119053275063149
5119053275063749
5119053275063249
5119053275063849
5119053275063349
5119053275063949
5119053275147449
5119053275147649
ผู้รับ
บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด
บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด
ร้านควีน เบเกอร์ ช้อป
คุณ ตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณ ตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณกมลเนตร อำพันธ์
คุณ ปลา
ร้านไปยาลใหญ่
คุณ วรัญญารัตน์ ทองนาโพธิ์
คุณ เจนจิรา ภูเกิด
ร้านของเล่น 69
ร้านของเล่น 69
ร้าน เค.เค อีเล็คโทรนิคส์
คุณ ชยันต์ มาทน
คุณวิชชุดา สาลี
คุณ นิจวีร์  ทวีเจริญรักข์
คุณพรเทพ ดีรอด
คุณธัญญารัตน์. พรหมวิเศษ
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร
คุณรุ่งนภา แดงเดช
คุณมาณวิกา  รุจิไชยวัฒน์
คุณมาณวิกา  รุจิไชยวัฒน์
ร้านนพดล การเกษตร
ประภากร คำพงษ์
ประภากร คำพงษ์
คุณ ชลธิชา ละออง
คุณอโนมา วิหคโต
คุณอโนมา วิหคโต
บริษัท หงส์ แฟคตอรี่ จำกัด
บริษัท หงส์ แฟคตอรี่ จำกัด
คุณสรชา นาทวงศ์สกุล
คุณ ธนวัฒน์  สนองภักดิ์
คุณ ธนวัฒน์  สนองภักดิ์
คุณ ธนวัฒน์  สนองภักดิ์
คุณ ธนวัฒน์  สนองภักดิ์
คุณ ธนวัฒน์  สนองภักดิ์
คุณ ธนวัฒน์  สนองภักดิ์
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
ควิกเซอร์วิส คลองพน
คุณ ลดาภรณ์ สุกิจปาณีนิจ
คุณโรฒวศิน รัตนะเสาวคนธ์
เพชรสมร เอียรอด
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
หจก.คอสมิค แล็บ
หจก.คอสมิค แล็บ
นายประเทือง พาชอบ
บริษัท เกรทพาวเวอร์ เอ็นจิเนียร์ริ่งจำกัด
คุณชาญชัย  นิลอุมศักดิ์
คุณชาญชัย  นิลอุมศักดิ์
คุณพรพิมล ศิวินา
บริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง
บริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง
โปรปริ้นท์
โปรปริ้นท์
ชื่อลูกค้า
บ้านชั่วคราว
คุณพรรพัชร 
คุณกฤษฎา เที่ยงดี
ร้าน Bowlie
ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์
คุณ ดิว พิริยะวณิชย์
ร้าน พ.มั่นคงยนต์ 
คุณ กัญญารัตน์  วิชิรัตน์
หจก.ดี 501 
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล 
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณ อำพล  กุดั่น
น.ส.มนันยา สุรินทร์คำ   ร้าน หมูสีชมพู
บริษัท น่านโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด
บริษัท พีแอลเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณ ฐิตสุดา  สว่างบุญรอด
ร้านเปี่ยมศิริ
คุณ ชวลิต  น้อยภารา 
ร้านยาก้านณรงค์
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ กานน.นำพา  
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
บริษัท ซูเวเนีย ซ็อบปิ้ง จำกัด
บริษัท ทองพูลอินเตอร์ไพรส์ จำกัด
คุณ วันจักรี กาสมสัน
นายมงคล เสรีพงษ์
ร้านบุญอุดมสังภัณฑ์ 
ร้าน จันทร์ธำรง (เกาะสมุย)
คุณสุจิตรา ไตรลักษณ์
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด  
บริษัท ออล อีส กู๊ด จำกัด
คุณวัฒนศักดิ์ โคตรผาย
คุณกัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ
คุณจิราพร เกษโพธิ์แก้ว
คุณ นุชจรินทร์ นุ่มนวล
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัทเอมิสตี้จำกัด
คุณไพสิฐ สุสมฤทธิ์ ด่วน
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณ ธนวัฒน์.
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
สาลี่ ขนส่ง อยู่ระหว่างสาย5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
รัชพล ขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/1 โทร.02-4413820-21
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
โชคบุญนำพัฒนาขนส่ง สาย 2ศูนย์ LSR โทร.02-8874328,028874329
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
0
PC 314653717TH
PC 314653725TH
เล่มที่ 520 เลขที่25963
0
เลขที่ 23862
เล่มที่ 2861 เลขที่ 143039
เล่มที่ 324 เลขที่ 16183
เล่มที่ 324 เลขที่ 16182
เลขที่ 5319050173257
เลขที่ 5319050173226
เลขที่ 5319050173165
เลขที่ 5319050173295
เลขที่ 5319050173349
0
0
เล่มที่ 0283 เลขที่ 014141
เล่มที่ 0065 เลขที่ 03238
เล่มทึ่ 1682 เลขที่ 84070
เล่มที่ 128 เลขที่ 06385
เล่มที่ 469 เลขที่ 23417
เล่มที่ 043 เลขที่ 2148
เล่มที่ 12775 เลขที่ 638719
เล่มที่ 326 เลขที่ 16269
เล่มที่ 135 เลขที่ 06726
เล่มที่ 057 เลขที่ 2803
เล่มที่ 610 เลขที่ 30457
เล่มที่ 380 เลขที่ 18954
EW 676068239TH/EW 676068256TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 0.06
1 ชิ้น 1.25
1 ชิ้น 3.07
1กล่อง
1 ม้วน
1กล่อง2ม้วน
1 ถัง
3 ถัง
3ห่อ
5กล่อง1ห่อ
1 ม้วน
5 ม้วน
1กล่อง
4ห่อ
1 กล่อง
2 ห่อ
..............
2 ห่อ
1กล่อง
7กล่อง4ห่อ
2 มัด
2 กล่อง
3 ม้วน
10 ม้วน
1กล่อง
2 ถุง
1 ม้วน
5 ห่อ2ม้วน
2 ชิ้น /2.65/2.13
1C
4BBBB
1C
1C
2BB
2BB
3 (BBB)
4 (3B1C)
1+2ม้วน (BCC)
2CC
4 (3B 1C)
3BBB
3BBB