ชื่อลูกค้า
คุณ ปัทวรรณ จันทร์มณี
คุณ จิรเมธ เจริญเศรษฐกิจ
คุณ วรัญญา ยืนยงวรรณโชติ
คุณกัลยรัตน์ ฐิติเบญจพล
คุณปรียานันท์ อุประนัน
คุณศุภสิทธิ์ ยิ้มงาม
คุณ จักรพันธุ์  ไชยมาตร 
บริษัท เอ็นเทค อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์
Nirun Boonkum
คุณ ปกรณ์ คั้งศิริไพศาล
โรงงานตลับพระ
ร้านเหมืองแดงเภสัช 
ร้าน อนันต์การค้า  คุณ วงษ์ทิพย์ ลืมเรืองรอง
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน
คุณ สุชาดา โมระเสริฐ
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศาล 
คุณ วิทยาการ จันทร์เนตร
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
ร้าน พิษณุโลกดอทคอม
คุณ บัญชา สุธรรมรักษ์
บริษัท เกียรติชัยอะไหล่ยนต์ 2007 จำกัด
คุณ ผึ้ง กัญญารินทร์
ร้าน ko ไดเร็คเซลล์ 
คุณ เขมภาวี ประเสริฐนิรันดร์
คุณฉัตรดาว   เสตะปุตตะ
คุณ จารุต  จิตรธร
คุณวิชัย มนัสวิยางกูร
คุณพสุมนต์ สุวรรณมณี 
คุณสุรดา  บุญสวัสดิ์   ร้านป้าแกลบ
ปิยะพร (ฟาง)
คุณ เจนจิรา จุ้ยเทียน
ร้านมิตรเคหะภัณฑ์  
ร้านทองสุดใจ 
ร้าน เจ.เจ. ซัพพลาย
สำนักทะเบียน อำเภอตะพานหิน 
คุณวัชระ วงศ์พงษ์คำ
คุณ พิมชนก อัครวิบูลย์
คุณ  รมย์นลิน
คุณบัญชา วงษ์ชมภู
คุณ ชัญญานุช หงษ์ธนัญญา
บ้านเจริญนคร 
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
อาทิตเจริญ สาย4
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
มุ้ยเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/5 โทร.089-9168771/083-9778634
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ชนะโชคขนส่ง  สาย  2 ซฮยสนามกีฬาศูนย์ ชัยพงษ์  2  02-8872041-2
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
พนมรุ้งขนส่งสาย 2 ศูนย์ LSR
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR 02-88874585
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC 314653155TH
PC 314653178TH
PC 314653218TH
PC 314653204TH
EW 676039232TH
PC 314653164TH
เล่มที่ 74 เลขที่ 3683
0
0
เล่มที่ 295 เลขที่ 14736
เล่มที่ 295 เลขที่ 14735
เลขที่ 5319050073373
เลขที่ 5319050073397
เล่มที่ 098 เลขที่ 4867
เล่มที่ 059 เลขที่ 2930
เลขที่ 629038486
เล่มที่ 0286 เลขที่ 014273
เล่มที่ 1960 เลขที่ 097957
เล่มที่ 1960 เลขที่ 097956
เล่มที่ 0286 เลขที่ 014274
เล่มที่ 0677 เลขที่ 33825
เล่มที่ 1972 เลขที่ 98557
เล่มที่ 0068 เลขที่ 03371
เล่มที่ 1693 เลขที่ 84624
เล่มที่ 180 เลขที่ 08999
0
เล่มที่ 0274 เลขที่ 013682
เล่มที่ 0274 เลขที่ 013681
เล่มที่ 700 เลขที่ 34993
เล่มที่ 187 เลขที่ 09332
เล่มที่ 1596 เลขที่ 79771
เล่มที่ 688 เลขที่ 34351 ส่งทรัพย์สมบูรณ์
เล่มที่ 8683 เลขที่ 434127
เล่มที่ 440 เลขที่ 21952
เล่มที่ 440 เลขที่ 21953
เล่มที่ 227 เลขที่ 11350
EW 676039215TH
EW 676036797TH
EW 676039229TH
EW 676036770TH
EW 676036783TH
EW 676036806TH
จำนวน
1 ชิ้น 1.22
3 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 2.53
1 ชิ้น 0.43
1 ชิ้น 0.14
1 ชิ้น 2.81
3ห่อ
2 กล่อง 1 ม้วน
1 ม้วน
2กล่อง
1กล่อง
2กล่อง5ห่อ
6ม้วน
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง
2ม้วน
8ห่อ5ถุง
1กล่อง
2ห่อ
2กล่อง
1กล่อง4ม้วน
1 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง
2กล่อง1ม้วน
4 กล่อง
5กล่อง4ห่อ3ม้วน
1ม้วน
3กล่อง1ห่อ
5ม้วน
1กล่อง
1กล่อง
1 กล่อง 4 ม้วน
1ห่อ2ม้วน
1 กล่อง
3กล่อง
1 ชิ้น 5.31
1 ชิ้น 1.26
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 2.78
1 ชิ้น 1.89
1 ชิ้น 2.81