ชื่อลูกค้า
คุณอัฒณีพร  บุญรัตน์
คุณ จิรเมธ เจริญเศรษฐกิจ
คุณ จำลอง แสงส่ง
คุณ จตุพร อินหน่อ
ไพรสน ยอดบุญมา
คุณอุษณีย์  จึงธานานุวัตร
ร้านมือถือยูโฟน  
ร้านซุปเปอร์เฮง
ร้าน จันทร์เจ้า เฮิร์บแอนด์บิวตี้ 
ร้านทุ่งสงอิเล็คทรอนิกส์
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
ร้านเปี่ยมศิริ
คุณ รัชพงศ์ ชัชวาล 
ร้านพี.เจ.หนังสือสื่อเครื่องเขียน
บริษัท เอ จี แอล กรุ๊ป จำกัด
ร้าน มุ้ยเอเชีย83
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
คุณ จีรานุช ใจหวัง
ร้านเม้ง ขอนแก่นครับ
คุณ กฤษณา ชำนาญวโนทยาน 
ร้านท่าใหม่บุคส์
ร้าน จันทร์ธำรง 
บริษัทเอส.ที.วี.เทรดดิ้ง เอเยนซี่จำกัด
ร้านโปรอิมเมจ อุดรธานี คุณ พูลชัย จันทรกุลกิจ
คุณ เอกจิรัชญ์ ขัดลิ
สำนักงานวิวัฒน์ แอนด์ แอสโซซิเอท
บริษัท นิวตร้า กรีน จำกัด
บริษัท แอร์-วาล์ว แอนด์ ริฟริเทค จำกัด
Siriyaporn Suriyasak (Frame)
7 Shop
Service Engineering Co., Ltd.
คุณ กมนทรรศน์. เพิ่มมณเทียรแก้ว
คุณ ไชยยันต์ ทวีรัตน์ 
บริษัท เอ็นที เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล จำกัด
คุณ ฤชุดา องอาจชัย
คุณ สุชัญญา คงสุข
บริษัท เอ็มพอริโอ้ คอนโทรลส์ จำกัด
บริษัท เอช.เอ็น.พรีเมียร์ จำกัด 
คุณหยก
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท พาวเวอร์ โบลท์ จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
กระบี่นคร ขนส่ งสาย 4 ตัดใหม่ 089-2035895
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
จัดส่งให้ลูกค้า
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
คิงส์โลจิสติกส์ สาย 2 ซอยสนามกีฬา
บริษัท เอ็นทีดี โลจิสติก  สาย  2 ศูนย์ขนส่ง 1 02-4103416
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314650809TH
PC314650812TH/PC314650790TH/PC314650786TH
เล่มที่ 304 เลขที่ 15155
5319040054764
5319040054791
5319040054795
5319040054665
5319040054610
เลขที่ 629029507
040419 (040100173)
เล่มที่526 เลขที่ 26273
เล่มที่ 1306 เลขที่ 065275
เลขที่ 03-40554
เล่มที่ 538 เลขที่ 26883
0
เล่มที่ 448 เลขที่ 22388
เล่มที่ 448 เลขที่ 22389
เล่มที่ 077 เลขที่ 3836
เล่มที่ 037 เลขที่ 01366
เลขที่ 1897
เล่มที่ 15411 เลขที่ 770523
เล่มที่ 334 เลขที่ 16692
EW676900822TH
EW676900836TH
EW676900853TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 2.30
3 ชิ้น 2.65
3ถุง
2กล่อง
3กล่อง
2ห่อ
2กล่อง3ม้วน
2 มัด
1กล่อง3ห่อ
2 ม้วน1กล่อง
1ห่อ1กล่อง
2กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
4กล่อง1ห่อ
งานสั่งผลิต
2กล่อง
2กล่อง1ห่อ2ม้วน
3ห่อ1กล่อง
9กล่อง5ห่อ2มัด2ม้วน
1กล่อง
3 ห่อ
5ห่อ
1 ชิ้น 2.50
1 ชิ้น 1.21
1 ชิ้น 2.53
1 A
2 BB
1 B
1 B
6 BBBBBC
5 BBBBC
1 B
1 B
1 C
2 CC
1 B
2 BB
4 BBBB
1 C
4 BBBB
4 BBBB
4 BBBC
1 C
6 (4B2C)