ชื่อลูกค้า
คุณฮาซานา แวดูยี
ร้านกาแฟดอยแม่สลอง
คุณ ปิยวรรณ​ คำ​แสน​
คุณ ณัฐดนัย บุรกิจภาชัย
คุณ มนัสนันท์  สุริยโรจน์
คุณ ภัทรพล โทมณีสิริ
คุณ ชนาภา  แย้มสำรวล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314650724TH
EW676887785TH
EW676887763TH
EW676887803TH
EW676887794TH
EW676887817TH
EW676888049TH
จำนวน
1 ชิ้น 0.42
1 ชิ้น 3.58
2 ชิ้น 1.20/1.01
1 ชิ้น 6.13
1 ชิ้น 3.17
1 ชิ้น 2.48
1 ชิ้น 0.56