ชื่อลูกค้า
นายธนันชัย ตาพาว
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
บริษัท คิ้วเจริญแมชชีนเนอรี่ จำกัด
คุณ ธนชัย แสงแก้ว
คุณ พุฒิภัทร  ใจอินผล
คุณ อำนวยพร  มงคลดี
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล 
ร้านกาแฟดอยแม่สลอง  
คุณวีระยุทธ  
ร้าน มาลียางยนต์
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศาล 
คุณธัชพล   ไวยครุฑ
คุณ สุทาทิพย  วรรธนะวุฒิ
หจก. ไนหานยิม
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ.
LED Grow Light พีทมอสวัสดุปลูกพืช
ร้านเกษแก้ว
ร้านหมูยอถาวร 
คุณกฤษณะ  พูลสวัสดิ์
ร้าน ออฟฟิศแมกซ์
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่
บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จำกัด
คุณ มาโนช หงส์กลาย
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ 
คุณ แคทรียา  อุทกะ
Akkaraya Sombatthip
บริษัท ซิโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ แจน.
คุณภูมิ  พัฒนกุล
7 Shop
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
อาทิตเจริญ สาย4
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
ป.พูลทรัพย์ สาย 3 ซอย 16/5 เบอร์โทร  086-6179571
ภูเก็ตนิติธรรมมานนท์ขนส่ง สาย 3 เยื้องสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
BT โลจิสติกส์ ขนส่ง สาย 2 สี่แยกทศกัณฑ์ 02-8870056
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
จงเจริญ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 3 หลังโรงไม้ โทร.02-8870225-6
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ยู่เฮงล้ง  ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR  โทร.02-8874844
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314650242TH
เล่มที่ 70 เลขที่ 3461
เล่มที่ 372 เลขที่ 18592
เล่มที่ 193 เลขที่ 9618
53190300382181
5319030382211
5319030382167
5319030382020
เล่มที่ 172 เลขที่ 8584
เล่มที่ 1916 เลขที่ 095751
เล่มที่ 1058 เลขที่ 052895
0
เล่มที่ 202 เลขที่ 10090
เล่มที่ 764 เลขที่ 38167
เล่มที่ 445 เลขที่ 22249
เล่มที่ 1135 เลขที่ 56709
เล่มที่ 312 เลขที่ 48
เล่มที่ 488 เลขที่ 24365
เล่มที่ 488 เลขที่ 24364
เลขที่ B01190111223
เล่มที่ 149 เลขที่ 7436
เลขที่ 9545
เลขที่ B0119039465
เล่มที่ 242 เลขที่ 12056
เล่มที่ 868 เลขที่ 43359
EW676883024TH/EW676883038TH
EW676883041TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 0.54
3กล่อง
4ห่อ
2กล่อง3ห่อ1มัด
1 กล่อง
2 กล่อง
5 กล่อง
1ถุง
1 กล่อง
1 ม้วน
5ห่อ
8 ห่อ
1กล่อง5ถัง
27ห่อ
5กล่อง1ห่อ
1ห่อ 1 ม้วน
1 กล่อง
25 ห่อ
5 กล่อง
2กล่อง1ห่อ
7 กล่อง
2กล่อง1ม้วน
7 ห่อ
2ห่อ
1 กล่อง
2 ชิ้น 1.17/1.14
1 ชิ้น 3.28
1+1ม้วน CC
6 (6B)
8 (7B1C)
7 (7B)