ชื่อลูกค้า
คุณ วิชชา หิรัญรุจิพงศ์
บริษัทกรีนไลออน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณวิจิตรานุช  คำภูนอก
คุณ ธนันยวรรณ  ภู่สุนทรสกุล 
คุณ  หญิง
คุณ ณรินศักย์ อุณวงษ์
Panjarat  Phookongchai
คุณ ร่มฉัตร จิรันตน์
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด
ร้านมารวยขายส่งชุดชั้นใน
บริษัท สปีค วัน ซัพพลาย จำกัด
คุณ กนกวรรณ บุญรอด ร้านสนิท
คุณ วิภาวี สุทธิวัฒนพันธ์
คุณ มารุต อินพัน 
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด
คุณ ปรัชญา ชินเวโรจน์
ร้าน บ้านการ์ตูน 
คุณ ระพีภรณ์ มากจริง
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณพรพิชา  ติยะจินดา
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน 
บริษัท ออลเซนเทค จำกัด
บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด
คุณ ลูกจันทร์  อ่อนชัย
กองทุนการออมแห่งชาติ
บริษัทไนน์ตี้ไนน์ อินเตอร์ จำกัด
บริษัท ชายซอฟท์ จำกัด 
บริษัท A.best inter products
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
คุณณฤดี  สุจันทา 
บริษัท สปอร์ตไตรตัน จำกัด 
คุณ รณชัย ประทุมวัน
บริษัท ทีเอ็ม โอโต้คาสท์ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314650208TH
PC314650199TH
PC314650154TH
PC314650171TH
EW676881712TH
EW676881726TH
EW676881730TH
EW676881709TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 2.57
1 ชิ้น 2.09
1 ชิ้น 2.32
3 ชิ้น 2.69/2.49/3.68
1 ชิ้น 1.09
1 ชิ้น 1.17
1ชิ้น 1.95
1 ชิ้น 1.06
6 BBBBBB
3+1ม้วน BBBA
1 C
4 BBBB
1+1ม้วน BC
3 BCC
3 BBB
4 BBBB
1 C
2 BB
1 C
3 BBB
6 BBBBBC
2 CC
1 B
2 CC
1 C
1+1ม้วน CC
3 BBB
1 C
1 C
1 B
1 B
เก็บปลายทางค่ะ
5+2ม้วน(5B2C)
1 B
4 CCCC