ชื่อลูกค้า
Nine Lines Co.,LTD
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
คุณ สมชัย สุวรรณธร
Natalia Dorogova
คุณ ภรภัทร  กาญจนกูล
คุณ เอกชัย เพ็ญบัณฑิตกุล
นิรันดร์ แซ่ลี้ 
บริษัท ภู่หลาน (ไทยแลนด์) จำกัด  
คุณ สุทธิลักษณ์  เงินถา  สาขาฝาง
คุณ สิริพร ปรีชาศิลป์ 
บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด
บริษัท เอส.เอ็นจอย สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ศูนย์ส่งน้ำหอมเบสเพอร์ฟูม
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า 
คุณ สุมาลี (ซ้อตี๋)
คุณ จารุต  จิตรธร
หจก.ปรินทรการค้า
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
คุณ วันจักรี กาสมสัน
ร้านบ้านกล่องหัวหิน 
บริษัท เอช บี แพลนท์ จำกัด
บริษัท พลัส เอ๊กซ์เพรส จำกัด
หจก.ยูโรพรีซิชั่นเกลซิ่ง
บริษัท เอ็นเนอร์ไกอา จำากัด
คุณ เณศรา ชาติรักษา
คุณ กรชัย ใจตรง
วิโรจน์ เพ็งสอน
สถานีโทรทัศน์ช่องแซ่บชาแนล PSI 156
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
rc express สาย 4 065-6496558
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
พรจิตต์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314650110TH
เล่มที่  227  เลขที่  11304
เล่มที่  226  เลขที่ 11300
เล่มที่  227  เลขที่  11302
5319030352146
5319030352184
5319030352047
5319030352085
5319030352207
เล่มที่  906 เลขที่ 45263
629027145
เล่มที่  185  เลขที่  12
เล่มที่  0809  เลขที่  40419
เล่มที่ 517 เลขที่  25832
เลขที่ 20713
เล่มที่ 0376  เลขที่ 018756
เล่มที่  420  เลขที่  20984
เลขที่ B0119038560
เล่มที่  071 เลขที่ 3526
เล่มที่  488  เลขที่  24397
เลขที่  46196
เล่มที่ 326เลขที 16270
เล่มที่  326  เลขที่ 16271
EW676873225TH
EW676873234TH
EW676873251TH
EW676873248TH
EW676873217TH
จำนวน
1 ชิ้น 4.48
1ห่อ
2ม้วน
4กล่อง4ห่อ1มัด2ม้วน
2ถุง1ห่อ
1กล่อง
1มัด
18กล่อง3มัด
4 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
7 ห่อ1กล่อง
5 ม้วน
17 ห่อ
1กล่อง
3กล่อง1มัด
1ห่อ
1ห่อ1ถุง
1 ห่อ
4กล่อง1ห่อ
2กล่อง1ม้วน
4ม้วน1มัด
10ม้วน
1 ชิ้น 1.72
1 ชิ้น 1.25
1 ชิ้น 1.94
1 ชิ้น .....
1 ชิ้น 0.72