ชื่อลูกค้า
คุณ  นุชนารถ   พจนารถโกมล
คุณสุชาติ เชี่ยวชาญ
คุณเสรี วงศ์อามาตย์
ร้านบุญธรรมวิทยุ  คุณ บุญธรรม กองแก้ว
คุณพิมพิดา พิทักษ์สงคราม
คุณ ชัยณัฏฐ์ ทองวรทัศน์
บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณ จรรยารัตน์ เทียรฆสินสกุล / ร้านกรุงนนท์เภสัช
บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
บจก.ลัวร์
บริษัท เรฟ-เอ็น จำกัด
บริษัท อินสตรอน (ประเทศไทย) จำกัด  สาขา 2 ขึ้นชั้นให้ด้วย เดียวลูกค้าจ่ายเงินค่าขึ้นชั้น
บริษัท  คอมพิวเตอร์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด
คุณ บาตร
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง
บริษัท เคมมิคราฟ จำกัด
บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท  ทริปเปิลเอสเค จำกัด
บริษัท เอ็นทูเอส โซลูชั่น จำกัด
คุณ ศรัญยู  ศรีสรวล
คุณ สุแมน ศิลาสานต์
คุณพีรวิชญ์  เจียระไน
บริษัท ลุย แฟบริเคชั่น จำกัด.
คุณศรัญญา เทียมทนงค์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EW676809505TH
EW676809514TH
EW676809465TH
EW676809474TH
EW676809491TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 0.85
1 ชิ้น 3.70
2 ชิ้น 1.17/1.19
2 ชิ้น
1 ชิ้น 1.58
1 B
2 BB
3 BBC
3 BBB
1 ม้วน A
1 C
4 BBBB
4 BBBB
2 CC
1 C
เหมา 2,500.-
เหมา 1,800.-
13 (12B1C)
3 BBB
1+2ม้วน CCC
1 B
1+1ม้วน BC
1 B
1 B