ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์
ร้าน พ.มั่นคงยนต์
Nirun Boonkum
คุณ หนึ่งฤทัย จันทราภิรมย์ 
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล 
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน
บ.ฟ้าเชค จำกัด
บริษัท เทรนดี้ สตาร์ไลท์ จำกัด
ชาน ธรรมธารินทร์
บริษัท เทรนดี้ สตาร์ไลท์ จำกัด
บริษัท สยามพัฒนาคอนกรีต จำกัด สาขาลำพูน
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน
ร้าน อนันต์การค้า  คุณ วงษ์ทิพย์ ลืมเรืองรอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรแมชีนเวอร์ค
คุณดวงกมล สวัสดี
ร้าน ko ไดเร็คเซลล์ 
บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
คุณ อรทัย ไชยวัน
บริษัท กันพลา วิลเลจ จำกัด
บริษัท เพชร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี 
คุณ ธิดารัตน์.
บริษัท โชคไพบูบล์ มารีน จำกัด
คุณ โมลิกา โอสายไทย
ร้าน 797 พาวเวอร์ช็อป
ร้านเครื่องเขียน (วราพานิช)
บริษัท สนั่น ฟาร์มาซี จำกัด
ร้าน วิจิตรการ์เม้นท์ (คุณหนุ่ม)
คุณ กมลชนก
บริษัท ทรีบอนด์ ซายน์ จำกัด
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
ร้าน บุญชูเซรามิค (เกาะสมุย)
คุณราเชน ปาเสเล๊าะ
คุณ ธนันยวรรณ  ภู่สุนทรสกุล
คุณทวีศักดิ์ ดุลยรัตนชัย
คุณ สรนนท์ คูหะเปรมะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สาลี่ ขนส่ง อยู่ระหว่างสาย5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
จัดส่งให้ลูกค้า
จัดส่งให้ลูกค้า
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
นครพนมขนส่ง สาย 2 ใกล้นิ่มซี่เส็ง
นครพนมขนส่ง สาย 2 ใกล้นิ่มซี่เส็ง
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 387 เลขที่ 19317
เล่มที่ 010 เลขที่ 0470
เล่มที่ 2676 เลขที่ 133774
เล่มที่ 182 เลขที่ 9067
เล่มที่ 214 เลขที่ 10695
5319030106602
5319030106428
5319030106541
5319030106589
5319030106480
5319030106510
0
เล่มที่ 006 เลขที่ 0294
ลเมที่ 025 เลขที่ 1240
เล่มที่ 6757 เลขที่ 337808
เล่มที่ 1541 เลขที่ 077013
เล่มที่ 1379 เลขที่ 68914
0
0
เล่มที่ 107 เลขที่ 05313
เล่มที่ 107 เลขที่ 05314
เล่มที่ 239 เลขที่ 7
เล่มที่ 357  เลขที่ 17832
เล่มที่ 069 เลขที่ 3443
เลขที่ 1733
เลขที่ TP74384
เล่มที่ 698 เลขที่ 34869
เล่มที่ 894 เลขที่ 44673
เลขที่ SK834163
เลขที่ NK834164
เล่มที่ 17928 เลขที่ 896356
เลขที่ 34726
เล่มที่ 302 เลขที่ 15084
PC314648717TH
PC3146486855TH/PC314648694TH/PC314648703TH
PC314648725TH
EW676808156TH
จำนวน
5 กล่อง
1 ห่อ1ม้วน
1 ถัง
2 กล่อง
2กล่อง2ห่อ
4 กล่อง
3กล่อง3ห่อ
5 ห่อ
4กล่อง2ห่อ
1 ม้วน
4กล่อง2ห่อ
4 มัด
3 กล่อง
3 กล่อง
2 ห่อ
6ห่อ
2 กล่อง
17  ห่อ
7 ห่อ
2กล่อง1ห่อ
2กล่อง1ห่อ
7 กล่อง
2 กล่อง
1ห่อ2ม้วน
1กล่อง2ห่อ
5ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง
2กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
13กล่อง
1 ชิ้น 1.52
3 ชิ้น 2.90/3.85/3.80
1 ชิ้น 1.52
1 ชิ้น 1.33