ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ชื่อลูกค้า
ร้านโอการช่าง
คุณ อรณิชชา  บุญเชิด
คุณ อเนก ใจดี 
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
ร้านมูมู่ฟิชชิ่ง 
บริษัท ออลเวย์  โอเรียนทัล จํากัด
หจก.ดี 501 
คุณณัฐญาณี มาประเสริฐ
คุณดุษฏี  กันเกตุ
ณฐาแพคเกจจิ้ง 
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณแสงวรรณ เตปิน
คุณ วลัยลักษณ์ ผ้าเจริญ 
บริษัท กาญจนา อินเตอร์เทรด (2018) จำกัด
คุณปรียาพร อังคษร
คุณ จิดาภา วงค์แก้วเมือง
คุณ บัญชา สุธรรมรักษ์
คุณพราวตา  เฉื่อยทอง
คุณ อัจฉรา โสรัยยะ
คุณวสวัตติ์  เปลื้องกลาง
คุณ รำภาพร  แสงสุข
ร้าน ไปรษณีย์ไทย
ร้านเรียวครีม ศรีบุญเรือง คุณลัค
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  บริษัท  ดีคิดส์ทอยส์ จำกัด
อิสรีย์เภสัช
คุณ ธนากร ไท้ยง้วน
ร้าน มาสเตอร์โพสเซอร์วิส 
โรงงานผลิตกาแฟ เดอริส คอฟฟี่
บริษัท Yaya Skincare Thailand
ร้านสไปร์ท บิวตี้ 
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
ร้าน อะไหล่สยาม
หจก.ถูกใจแอร์การไฟฟ้า
คุณ  รมย์นลิน
คุณสัญชัย ป้องสวย
คุณอาณัติ  เณรพงษ์
บ.อโลเดีย จำกัดสาขาที่ 1
คุณชุดารัตน์ แสนสำอาง
บ.อิซี่ฟู้ด เอกซ์เพรส จำกัด
คุณ วิภาพร พงษ์ประไพ
คุณฉัตรนภา  บุตรจัน
คุณ อรอุมา สวัสดิ์นที
คุณขวัญ
บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด(คุณ ปนัดดา อาคมเวช )
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณ นุ๊ก
บริษัท สนามเดินป่า จำกัด/คุณจีรนันท์
คุณโชน ปุยเปีย
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
7 Shop
คุณกนกวรรณ  เกษตรกุลชีพ
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190301AC01-01N
THASS20190306AA01-01
THASS20190306AB01-01
THASS20190306AC01-01
THASS20190306AD01-21
THASS20190306AD02-21
THASS20190306AD03-21
THASS20190306AD04-21
THASS20190306AD05-21
THASS20190306AD06-21
THASS20190306AD07-21
THASS20190306AD08-21
THASS20190306AD09-21
THASS20190306AD10-21
THASS20190306AD11-21
THASS20190306AD12-21
THASS20190306AD13-21
THASS20190306AD14-21
THASS20190306AD15-21
THASS20190306AD16-21
THASS20190306AD17-21
THASS20190306AD18-21
THASS20190306AD19-21
THASS20190306AD20-21
THASS20190306AD21-21
THASS20190306AE01-01
THASS20190306AF01-01
THASS20190306AG01-01
THASS20190306AH01-01
THASS20190306AI01-03
THASS20190306AI02-03
THASS20190306AI03-03
THASS20190306AJ01-03
THASS20190306AJ02-03
THASS20190306AJ03-03
THASS20190306AK01-03
THASS20190306AK02-03
THASS20190306AK03-03
THASS20190306AL01-01
THASS20190306AM01-01
THASS20190306AN01-03
THASS20190306AN02-03
THASS20190306AN03-03
THASS20190306AO01-01
THASS20190306AO02-01
THASS20190306AO03-01
THASS20190306AO04-01
THASS20190306AO05-01
THASS20190306AP01-01
THASS20190306AQ01-01
THASS20190306AR01-01
THASS20190306AS01-02
THASS20190306AS02-02
THASS20190306AT01-01
THASS20190306AU01-01
THASS20190306AV01-02
THASS20190306AV02-02
THASS20190306AW01-01
THASS20190306AX01-01
THASS20190306AY01-01
THASS20190306AZ01-01
THASS20190306BA01-01
THASS20190306BB01-01
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุโขทัยขนส่ง พุทมณทลสาย 5 เบอร์ 084-0077789
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
เอส พี เจ ขนส่งด่วน สาย 4 เบอร์โทร  063-2199850
พรจิตต์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
หนองบัวลำภู ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/3
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019032902637669
5019032910094779
5019032910095779
5019032910094879
5019032910095679
5019032910094979
5019032910095879
5019032910095079
5019032910095979
5019032910095179
5019032910096279
5019032910095279
5019032910096379
5019032910096079
5019032910095379
5019032910096179
5019032910095479
5019032910095579
5019032910096479
5019032910098179
5019032910096579
5019032910098479
5019032910096979
5019032910098879
5019032910097379
5019032910099179
5019032910097679
5019032910099479
5019032910097979
5019032910098079
5019032910096679
5019032910098279
5019032910097079
5019032910098679
5019032910097479
5019032910098979
5019032910099579
5019032910099279
5019032910099779
5019032910096779
5019032910098779
5019032910099079
5019032910097179
5019032910097779
5019032910099379
5019032910097879
5019032910099679
5019032910098379
5019032910096879
5019032910099879
5019032910097279
5019032911204979
5019032911205179
5019032911205079
5019032911205679
5019032911205779
5019032911205279
5019032911205379
5019032911205879
5019032911205479
5019032911205979
5019032911205579
5019032911206079
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 269 เลขที่ 13415
เล่มที่ 385 เลขที่ 19219
เล่มที่ 269 เลขที่ 13414
เล่มที่ 587 เลขที่ 29349
เล่มที่ 055 เลขที่ 2706
เล่มที่ 186 เลขที่ 9296
เล่มที่ 179 เลขที่ 8918
5319030092271
5319030092363
5319030092165/5319030092165
5319030092424
5319030092332
5319030092202
0
เล่มที่ 079 เลขที่ 3839
เล่มที่ 079 เลขที่ 3903
เล่มที่ 079 เลขที่ 3901
เล่มที่ 0700 เลขที่ 034998
เล่มที่ 079 เลขที่ 3902
เลขที่ 02-40948
เล่มที่ 146 เลขที่ 7256
เลขที่ 19275
เลขที่ 25
เล่มที่ 0298 เลขที่ 14864
เล่มที่ 0298 เลขที่ 14865
เล่มที่ 0298 เลขที่ 14866
เล่มที่ 0808 เลขที่ 40387
เล่มที่ 285 เลขที่ 12865
เล่มที่ 285 เลขที่ 12866
เล่มที่ 7217 เลขที่ 20
B0119029767
B0119029766
0
PC314648558TH
PC314648535TH
PC314648544TH
EW676807221TH
EW676807235TH
EW676807218TH
EW676807249TH
EW676807252TH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ผู้รับ
Amara P (นำส่งใหม่ที่ HUB)
บริษัท ซัพพลาย ไอคอน จำกัด
บริษัท แม็กซิมั่มมิวสิค แอนด์ ซาวด์ จำกัด
คุณ กรณรัสย์  สุขรุ่งเรืองสันติ
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณ นวลจันทร์  เหลือล้น
คุณชาญชัย บุญโกฏิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์  คุณบงกช พราหมณีโสภา
คุณหทัยเทพ ดีเสมอ
คุณวิทูร หารประเสริฐ
บริษัท สยามช้างไทย เคมิคอล (1999) จำกัด
บริษัท สยามช้างไทย เคมิคอล (1999) จำกัด
บริษัท สยามช้างไทย เคมิคอล (1999) จำกัด
บริษัท  อีลาตา จำกัด
บริษัท  อีลาตา จำกัด
บริษัท  อีลาตา จำกัด
บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด
บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด
บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด
คุณจารุตา จิตรอิ่ม
คุณ สุทัศน์ อ่อนน้อม (ร้านไอศรีม)
คุณ กนกพล  ภูมาศ
คุณ กนกพล  ภูมาศ
คุณ กนกพล  ภูมาศ
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชยส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชยส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชยส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชยส คอฟฟี่)
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ (เดลิเชยส คอฟฟี่)
คุณจุทามาศ มากหลาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านครีเอทีฟส์
ร้านดวงประเสริฐ
คุณแจ่มจันทร์ อุทรักษ์
คุณแจ่มจันทร์ อุทรักษ์
คุณ อริศรา ผาสอน
Office Simple Express
คุณญาณากร ศรีแก้ว
คุณญาณากร ศรีแก้ว
สามเณร ศรัณยู  คำศรีสุข
คุณ อัญชลี สุรินทร์ศิริรรัฐ
คุณพัชรินทร์ ปินตาแก้ว
คุณปณิตา
คุณ กาญจนา ภูชุม
ร้านกิจ รุ่งเรือง
จำนวน
10กล่อง
1ห่อ
3กล่อง1มัด
1กล่อง
2ม้วน
2ห่อ
4ห่อ
1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1ห่อ3ม้วน
1 มัด
1กล่อง
4ห่อ
3ห่อ
2กล่อง1ห่อ
2ห่อ8ถุง
3ม้วน1กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
1ห่อ ด่วน
2กล่อง
5กล่อง
2ม้วน2กล่อง
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
13ห่อ
27ห่อ2กล่อง
4กล่อง2ม้วน
15ม้วน2มัด
2กล่อง
2 ห่อ
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 0.29
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 1.24
1 ชิ้น 1.80
1 ชิ้น 1.86
1 ชิ้น 1.11
1 ชิ้น 1.06
1 C
2 CC
3 BBB
2 BB
5 BBBBB
1 C
1 C
8 (6B2C)
8 (7B1C)
3 BBB