ชื่อลูกค้า
บริษัท โซนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด.
ร้าน พ.มั่นคงยนต์ 
ร้านตักศิลาเทเลคอม
คุณเชาว์วุฒิ สุหอม
คุณ นฤมล ขุนมิน
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
ร้านซุปเปอร์เฮง
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด
คุณนธีทิพย์  ประจักษานนท์
คุณภาสุตา นิกะดานนท์
กู๊ด มีเดีย 
คุณกฤษฏิ์ณรงค์  พิกุลเงิน
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
อิสรีย์เภสัช
ตง ตง สกรูน๊อต แอนด์ ทูลส์
คุณ จารุต  จิตรธร
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
บริษัท สนั่น ฟาร์มาซี จำกัด
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
คุณวิธาน  อรุโณทอง 
คุณอดิศักดิ์ โพธิ์กลิ่น
คุณ เอกจิรัชญ์ ขัดลิ
คุณ ญดา อธิบดิ์ตระกูล
คุณกิตติ  ธนวัฒน์เดช 
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
ธนิยา เท่าทอง (เกด)
เดอะ ครีเอทีฟ พาทเนอร์ชิพ จำกัด
บริษัท เซนโช (ไทยแลนด์) จำกัด 
พระวีรชัย  ทองลี
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สาลี่ ขนส่ง อยู่ระหว่างสาย5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
เอกธฤตส่ง สาย  3  ซอยสนามกีฬา เบอร์โทร 092-5588686
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
0
เล่มที่ 2658  เลขที่ 132884
5319030029970
5319030029901
5319030029925
5319030029956
5319030029963
เลขที่ 629018621
เลขที่ 629018619
เล่มที่ 0578 เลขที่ 28852
เล่มที่ 149 เลขที่ 7415
เล่มที่ 1848 เลขที่ 092369
เล่มที่ 0924 เลขที่ 046198
เล่มที่ 0279 เลขที่ 13924
เล่มที่ 053 เลขที่ 2618
เล่มที่ 0306 เลขที่ 015262
เล่มที่ 965 เลขที่ 48241
เล่มที่ 880 เลขที่ 43952
เล่มที่ 242 เลขที่ 12055
เล่มที่ 1200 เลขที่38961
PB957122859TH
EW521878490TH
EW521878509TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
5 ห่อ
15 ห่อ
1 กล่อง
1กลอ่ง
3 กล่อง
2 มัด
1 กล่อง 1 มัด
1ห่อ
2กล่อง
1กล่อง
3 กล่อง 1 ห่อ
23 ห่อ
3ห่อ
2กล่อง
2 กล่อง
1 กล่อง
4 กล่อง
1กล่อง
15ห่อ
4 กล่อง
1 ชิ้น 1.07
1 ชิ้น 0.99
1 ชิ้น 1.17
2 BB
3 BBB
3 BBB
2 BB
1 B
3 BBC
7 (7B)
1+1ม้วน CB