ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190301AA01-01
THASS20190301AB01-02
THASS20190301AB02-02
THASS20190301AC01-01
THASS20190301AD01-01
THASS20190301AE01-01
THASS20190301AF01-01
THASS20190301AG01-01
THASS20190301AH01-01
THASS20190301AI01-01
THASS20190301AJ01-01
THASS20190301AK01-01
THASS20190301AL01-01
THASS20190301AM01-03
THASS20190301AM02-03
THASS20190301AM03-03
THASS20190301AN01-01
THASS20190301AO01-01
THASS20190301AP01-01
THASS20190301AQ01-01
THASS20190301AR01-01
THASS20190301AS01-03
THASS20190301AS02-03
THASS20190301AS03-03
THASS20190301AT01-01
THASS20190301AU01-01
THASS20190301AV01-02
THASS20190301AV02-02
THASS20190301AW01-01
THASS20190301AX01-01
THASS20190301AY01-01
THASS20190301AZ01-01
THASS20190301BA01-08
THASS20190301BA02-08
THASS20190301BA03-08
THASS20190301BA04-08
THASS20190301BA05-08
THASS20190301BA06-08
THASS20190301BA07-08
THASS20190301BA08-08
THASS20190301BB01-02
THASS20190301BB02-02
THASS20190301BC01-03
THASS20190301BC02-03
THASS20190301BC03-03
THASS20190301BD01-01
THASS20190301BE01-01
THASS20190301BF01-01
THASS20190301BG01-02
THASS20190301BG02-02
THASS20190301BH01-02
THASS20190301BH02-02
THASS20190301BI01-01
THASS20190301BJ01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019032876671019
5019032876671919
5019032876671119
5019032876672119
5019032876671319
5019032876672219
5019032876671219
5019032876672019
5019032876671519
5019032876672519
5019032876671419
5019032876672919
5019032876671619
5019032876671719
5019032876672819
5019032876672319
5019032876671819
5019032876672619
5019032876672419
5019032876673819
5019032876673119
5019032876673319
5019032876673919
5019032876673519
5019032876674019
5019032876673719
5019032876674119
5019032876673419
5019032876674219
5019032876673619
5019032876672719
5019032876673219
5019032877354619
5019032877355519
5019032877354319
5019032877355219
5019032877354419
5019032877355319
5019032877354519
5019032877355419
5019032877354819
5019032877356119
5019032877355119
5019032877355719
5019032877354719
5019032877355619
5019032877355019
5019032877355819
5019032877354919
5019032877355919
5019032877356319
5019032877356019
5019032877356419
5019032877356219
ผู้รับ
คุณ สุพรรษา พลกล้า
คุณ พลวุฒิ  แซ่ตั้ง
คุณ พลวุฒิ  แซ่ตั้ง
Amara P
ร้านบ้านนมผง  คุณ สุภาพร งามไสว
คุณ อนุวัต สุกใส
Evergreen khaoyai
บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด
หจก. เจริญศรีฟินิชชิ่ง
คุณ พิมพ์พร เนตรพุกกณะ
บริษัท ซัพพลาย ไอคอน จำกัด
คุณ ธัญรัศม์
คุณ สุกัญญา พาบุ
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
House of flvers co.,Ltd. (คุณดีน)
คุณ นิษา รอดพยันต์
คุณ ปภาณ ทวีวุฒิชัย
คุณ อภิญญา จอหอ
คุณ ศราพงษ์ ไขยวรรณ
ร้าน บิวตี้มอลล์ (ตึกสีชมพู)
ร้าน บิวตี้มอลล์ (ตึกสีชมพู)
ร้าน บิวตี้มอลล์ (ตึกสีชมพู)
Chanidapa Duangmarl
คุณ เจนจิรา ภูเกิด
คุณ ภัทรโชค ทรงสุวรรณ
คุณ ภัทรโชค ทรงสุวรรณ
ร้านกาแฟดอยแม่สลอง
คุณ ฉันทิกา แก้วสว่าง/บ้านริบบิ้นพัทยา
คุณ สุนันตา นิยม  โทรแจ้งก่อน 1 ซม
คุณรพีพล  วุฒิพาณิชย์กุล
Narintip
Narintip
Narintip
Narintip
Narintip
Narintip
Narintip
Narintip
คุณ สุนทรี ดีพร้อมเลิศ
คุณ สุนทรี ดีพร้อมเลิศ
คุณ ยลดา สียาคะบุตร
คุณ ยลดา สียาคะบุตร
คุณ ยลดา สียาคะบุตร
เสนาสัตวแพทย์โพลีคลินิก
คุณ ปฐมพร  ทองสวรรค์
คุณ อริญชัย พิชาลัย
คุณ ปัญจพร พันธเสน
คุณ ปัญจพร พันธเสน
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด
บริษัท อู่ทองเฮิร์บเทค จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณ อรณิชชา  บุญเชิด
คุณ นิภา สิมสวัสดิ์ (ส่งบ่อวิน)
บริษัท โชคนำชัย อีสเทิร์น เพรสซิ่ง จำกัด
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
บริษัท สยามพัฒนาคอนกรีต จำกัด สาขาลำพูน
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์
หจก. ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต
ร้านบัวงามป้ายหิน
บริษัท ทีเคเค เฟอร์ดิไลเซอร์(ประเทศไทย) จำกัด
ร้าน กลมเกลียวสกรู 
หจก.ป๋องพารา
 ร้าน ทีเค บุ๊คส์พัทยา  คุณ ณัฐวุฒิ นิลวิเศษ
คุณ จารุต  จิตรธร
บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด
คุณ วรรณา พัดเงิน 
คุณวีรวัฒน์
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
YOU-CARGO คุณ ไลลา เสมาเพชร
คุณ ผดุงสิน พันธ์สุริย์ฉาย
บริษัทเอเบิ้ลดีไซน์ จำกัด
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ (คุณจิรวดี)
คุณ ชลาทิตย์  กิจรัตนกาญจน์
คุณวราภรณ์  สวัสดิ์คีรีกุล
คุณ วรรณนลิน  นิลรัตน์
Pakwalan Sangiamphan
ร้าน 97 สแตนเลส
คุณ ไชยยันต์ ทวีรัตน์ 
บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด.
คุณ อาจารี หล่อดำรงเกียรติ
คุณอำนวย  ธรรมราช
SMDIT.
ร้าน สหภัณฑ์-อาหารเสริม
บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง  จำกัด
คุณชัยวุฒิ จึ่งจรูญ
คุณ รัตนวรรณ วงศ์มั่น
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์  สาย 4 เลยปั๊มเชลล์ไปประมาณ 200 เมตร โทร.02-8131548/089-6632230
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ง้วน ขนส่ง สาย 2 บางแวก ครัวสมร 02-4103667
จึงชุนเซ้ง ขนส่ง สาย 2 โทร.02-4104089
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ประกิตขนส่ง  ลพบุรี สาย 2 ซอย  24 เบอร์โทร 089-6966010
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 377 เลขที่ 18813
เล่มที่ 165 เลขที่ 8247
เล่มที่ 165 เลขที่ 8248
5319030019247
5319030019261
เล่มที่ 099 เลขที่ 4934
เล่มที่ 549 เลที่ 27442
เล่มที่ 367 เลขที่ 18325
เล่มที่ 047 เลขที่ 2345
เลขที่ 698009
เล่มที่ 453 เลขที่ 22647
เลขที่  19413
เล่มที่ 0368 เลขที่ 018379
เล่มที่ 727 เลขที่ 36302
0
เลขที่  B0119008730
เล่มที่ 273 เลขที่ 13605
เลขที่ 47951
เล่มที่ 257 เลขที่ 12809
SM190300062
เล่มที่ 842 เลขที่ 42058
เล่มที่ 431 เลขที่ 21505
PC314647858TH
PC314647844TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW521875887TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW521875927TH
EW521875927TH/EW521875927TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 กล่อง'
1ห่อ
3ห่อ
4มัด4ม้วน
4มัด
1กล่อง2ม้วน
1กล่อง
3กล่อง1ห่อ
10 ห่อ
2ห่อ
4ห่อ
8ห่อ
5กล่อง4ห่อ
10 ห่อ
4 ห่อ
1 กล่อง
2 ม้วน
2ห่อ2ม้วน
1 กล่อง
10 ม้วน
3กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
1 ชิ้น 3.23
1 ชิ้น 4.46
1 C
2 ม้วน AA
2 BB
1 B
1 B
1 ชิ้น 1.04
8 BBBBCCCC
2 BC
เหมา1,200.-
1 ชิ้น 0.72
1 ชิ้น 0.64
1 C