ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณมยุรี  ด่านสุข
คุณ กิตติ ธเนศไพศาล
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
คุณ ศิวัช งามวัฒนาวงษ์
Golden Latex
คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ 
บริษัท คาซ่า แอนด์ ทเวนตี้ไนน์เฟ๊บ (ไทยแลนด์) จำกัด
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
 คุณเกษม ธิโป
คุณจำลอง เจริญฟูประเสริฐ  
บริษัท บริลเลี่ยนรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไลฟ์เวลล์ ไอที ดิจิตอล จำกัด 
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
พีระศักดิ์ เคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
คุณวันชนะ  ดีสอน
คุณยุทธศักดิ์  อะเวลา
ร้านไปรษณีย์บางหัวเสือ
บริษัท  อุดมพานิช  คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด 
คุณ สุรพล ลำเจียกเทศ
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
บริษัท เจนก้องไกล จำกัด
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณมนัสพล  อัศวพูลทรัพย์
บริษัท เคส คัลเจอร์ จำกัด
ศรัณย์ ศิริชัย
คุณ ณัฐพล   ปรางค์ทอง / ขอด่วนค่ะ
คุณ วิษณุ  พ้นภัย
บริษัท ลู้บ เทคโนโลยี จำกัด
คุณ เจษฎากร กาละพงศ์
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
คุณ ศศิกานต์ สุประไพกิจ
คุณ ธนากร เตชะวิทยะพานิชกุล
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190226BL01-01
THASS20190228AA01-01
THASS20190228AB01-07
THASS20190228AB02-07
THASS20190228AB03-07
THASS20190228AB04-07
THASS20190228AB05-07
THASS20190228AB06-07
THASS20190228AB07-07
THASS20190228AD01-02
THASS20190228AD02-02
THASS20190228AE01-01
THASS20190228AF01-01
THASS20190228AG01-01
THASS20190228AH01-01
THASS20190228AI01-01
THASS20190228AJ01-02
THASS20190228AJ02-02
THASS20190228AK01-01
THASS20190228AL01-01
THASS20190228AM01-01
THASS20190228AN01-02
THASS20190228AN02-02
THASS20190228AO01-01
THASS20190228AP01-02
THASS20190228AP02-02
THASS20190228AQ01-01
THASS20190228AR01-01
THASS20190228AS01-01
THASS20190228AT01-01
THASS20190228AU01-01
THASS20190228AV01-01
THASS20190228AW01-02
THASS20190228AW02-02
THASS20190228AY01-03
THASS20190228AY02-03
THASS20190228AY03-03
THASS20190228AZ01-17
THASS20190228AZ02-17
THASS20190228AZ03-17
THASS20190228AZ04-17
THASS20190228AZ05-17
THASS20190228AZ06-17
THASS20190228AZ07-17
THASS20190228AZ08-17
THASS20190228AZ09-17
THASS20190228AZ10-17
THASS20190228AZ11-17
THASS20190228AZ12-17
THASS20190228AZ13-17
THASS20190228AZ14-17
THASS20190228AZ15-17
THASS20190228AZ16-17
THASS20190228AZ17-17
THASS20190228BA01-05
THASS20190228BA02-05
THASS20190228BA03-05
THASS20190228BA04-05
THASS20190228BA05-05
THASS20190228BC01-01
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219022859621479
5219022863995679
5219022863996579
5219022863995779
5219022863996479
5219022863996279
5219022863996979
5219022863995579
5219022863996679
5219022863996779
5219022863997079
5219022863997579
5219022863996379
5219022863996879
5219022863996079
5219022863997879
5219022863997379
5219022863998179
5219022863998979
5219022863998379
5219022863999279
5219022863998579
5219022863999479
5219022863998779
5219022863999679
5219022863997479
5219022863998679
5219022863997679
5219022863998879
5219022863998079
5219022863999179
5219022863998279
5219022863999379
5219022863998479
5219022864598479
5219022864599179
5219022864598179
5219022864599079
5219022864598279
5219022864599279
5219022864598579
5219022864599479
5219022864598679
5219022864599779
5219022864598379
5219022864599379
5219022864598979
5219022864599679
5219022864598779
5219022864599579
5219022864598879
5219022864599879
5219022864600379
5219022864599979
5219022864600479
5219022864600079
5219022864600579
5219022864600179
5219022864600679
5219022864633470
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 373 เลขที่ 18619
เล่มที่ 160 เลขที่ 7994
5319020330635
5319020330574
5319020330673
5319020330611
เล่มที่ 1200 เลขที่ 059986
เล่มที่ 354 เลขที่ 17687
เลขที่ 40291
เล่มที่ 0998 เลขที่ 49859
เล่มที่ 893 เลขที่ 44644
เล่มที่ 177 เลขที่ 08807
เล่มที่ 177 เลขที่ 08808
เล่มที่442 เลขที่ 22080
B0119026411
เลขที่ 0312
เล่มที่ 232 เลขที่ 11574
เล่มที่ 1200 เลขที่ 38616
PC314647739TH
PC314647725TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241677542TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
ผู้รับ
คุณ สมิทธ์ พงษ์ไทย
คุณ อุไรวรรณ  พิทักษ์
บริษัท ดีโก้ โปรเจค เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดีโก้ โปรเจค เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดีโก้ โปรเจค เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดีโก้ โปรเจค เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดีโก้ โปรเจค เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดีโก้ โปรเจค เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ดีโก้ โปรเจค เซอร์วิส จำกัด
คุณ ปวริษา  สีหา
คุณ ปวริษา  สีหา
บริษัท ดี จี อาร์ต คราฟท์ จำกัด
คุณ สุธาสินี อุนรัตน์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณ ณัฐวุฒิ  กาญจนะวรนันท์
คุณ วัชริ ศิลปะถาวรกุล
คุณนิพนธ์  โรจนบุรานนท์ (สวนไผ่นายเอก)
คุณนิพนธ์  โรจนบุรานนท์ (สวนไผ่นายเอก)
คุณ สมมุ่ง อินนุรักษ์
คุณ ตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณ ศิรินันท์ เพ็งเนตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
คุณ ศลิษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญรุ่งเรือง 2000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญรุ่งเรือง 2000
คุณ องอาจ หวังช่วยกลาง
คุณ รณชัย ประทุมวัน
คุณสิลดา สมุทรโมฬี
คุณ ณัฐพร แสงขจรสมบัติ
คุณ เอ
คุณ พิชญา รอดรัตน์
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
INTER EXPRESS  แจ้งว่าจัดส่งกล่องของไทยไบโอ
คุณ โบ
คุณ โบ
คุณ โบ
คุณ โบ
คุณ โบ
คุณ เช้า วิเศษศักดิ์
จำนวน
5กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1ม้วน
2กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ
4 กล่อง
2กล่อง5ห่อ3ม้วน
3ห่อ
11กล่อง5ห่อ
1 กล่อง
10 ห่อ
8ห่อ
10 กล่อง3มัด
13 ม้วน1มัด
12ม้วน3กล่อง
1กล่อง3ห่อ
2ห่อ
1 ชิ้น 1.43
1 ชิ้น 3.01
1+2ม้วน CAA
2 BB
2 BB
6 BBBCCC
2 BB
2 CC
3 BCC
1 C
1 C
13 (11B2C)
1 C
1 B
1 C
5 CCCCC
1 ชิ้น 0.42
2 BB