ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190220AZ01-03N
THASS20190220AZ02-03N
THASS20190220AZ03-03N
THASS20190226AA01-01
THASS20190226AB01-03
THASS20190226AB02-03
THASS20190226AB03-03
THASS20190226AC01-01
THASS20190226AD01-01
THASS20190226AE01-01
THASS20190226AF01-02
THASS20190226AF02-02
THASS20190226AG01-02
THASS20190226AG02-02
THASS20190226AH01-01
THASS20190226AI01-02
THASS20190226AI02-02
THASS20190226AJ01-02
THASS20190226AJ02-02
THASS20190226AK01-02
THASS20190226AK02-02
THASS20190226AL01-01
THASS20190226AM01-01
THASS20190226AN01-01
THASS20190226AO01-01
THASS20190226AP01-01
THASS20190226AQ01-01
THASS20190226AR01-01
THASS20190226AS01-01
THASS20190226AT01-01
THASS20190226AU01-01
THASS20190226AV01-01
THASS20190226AW01-05
THASS20190226AW02-05
THASS20190226AW03-05
THASS20190226AW04-05
THASS20190226AW05-05
THASS20190226AX01-03
THASS20190226AX02-03
THASS20190226AX03-03
THASS20190226AY01-02
THASS20190226AY02-02
THASS20190226AZ01-01
THASS20190226BA01-02
THASS20190226BA02-02
THASS20190226BB01-01
THASS20190226BC01-20
THASS20190226BC02-20
THASS20190226BC03-20
THASS20190226BC04-20
THASS20190226BC05-20
THASS20190226BC06-20
THASS20190226BC07-20
THASS20190226BC08-20
THASS20190226BC09-20
THASS20190226BC10-20
THASS20190226BC11-20
THASS20190226BC12-20
THASS20190226BC13-20
THASS20190226BC14-20
THASS20190226BC15-20
THASS20190226BC16-20
THASS20190226BC17-20
THASS20190226BC18-20
THASS20190226BC19-20
THASS20190226BC20-20
THASS20190226BD01-01
THASS20190226BE01-30
THASS20190226BE02-30
THASS20190226BE03-30
THASS20190226BE04-30
THASS20190226BE05-30
THASS20190226BE06-30
THASS20190226BE07-30
THASS20190226BE08-30
THASS20190226BE09-30
THASS20190226BE10-30
THASS20190226BE11-30
THASS20190226BE12-30
THASS20190226BE13-30
THASS20190226BE14-30
THASS20190226BE15-30
THASS20190226BE16-30
THASS20190226BE17-30
THASS20190226BE18-30
THASS20190226BE19-30
THASS20190226BE20-30
THASS20190226BE21-30
THASS20190226BE22-30
THASS20190226BE23-30
THASS20190226BE24-30
THASS20190226BE25-30
THASS20190226BE26-30
THASS20190226BE27-30
THASS20190226BE28-30
THASS20190226BE29-30
THASS20190226BE30-30
THASS20190226BF01-01
THASS20190226BG01-04
THASS20190226BG02-04
THASS20190226BG03-04
THASS20190226BG04-04
THASS20190226BH01-01
THASS20190226BI01-02
THASS20190226BI02-02
THASS20190226BJ01-01
THASS20190226BK01-02
THASS20190226BK02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219022853156369
5219022853156269
5219022853156169
5219022855999069
5219022856000169
5219022855998969
5219022855999769
5219022855998869
5219022855999869
5219022855998769
5219022855999669
5219022855999169
5219022856000269
5219022855999569
5219022856000369
5219022855999269
5219022855999969
5219022855999369
5219022856000469
5219022855999469
5219022856000069
5219022856000569
5219022856001369
5219022856004869
5219022856002269
5219022856005769
5219022856002569
5219022856006469
5219022856003369
5219022856007169
5219022856004169
5219022856004269
5219022856000669
5219022856005069
5219022856001469
5219022856005869
5219022856001969
5219022856006369
5219022856002669
5219022856007269
5219022856003469
5219022856000769
5219022856004369
5219022856001669
5219022856005169
5219022856005969
5219022856002369
5219022856003069
5219022856006569
5219022856007569
5219022856003869
5219022856000869
5219022856001769
5219022856002969
5219022856003969
5219022856004669
5219022856005469
5219022856006269
5219022856005369
5219022856006969
5219022856006069
5219022856007669
5219022856006769
5219022856008069
5219022856007069
5219022856001269
5219022856007769
5219022856001869
5219022856004969
5219022856002869
5219022856005669
5219022856003769
5219022856006869
5219022856004469
5219022856007369
5219022856000969
5219022856007869
5219022856001569
5219022856002469
5219022856001169
5219022856003269
5219022856002069
5219022856004069
5219022856003169
5219022856003569
5219022856005269
5219022856004569
5219022856006169
5219022856002169
5219022856006669
5219022856002769
5219022856007469
5219022856003669
5219022856007969
5219022856004769
5219022856001069
5219022856005569
5219022856791869
5219022856792269
5219022856791969
5219022856792469
5219022856791669
5219022856792369
5219022856791569
5219022856792169
5219022856792069
5219022856792569
5219022856791769
ผู้รับ
นาย รัชกร เทียนเงิน (นำส่งใหม่ที่ HUB)
นาย รัชกร เทียนเงิน (นำส่งใหม่ที่ HUB)
นาย รัชกร เทียนเงิน (นำส่งใหม่ที่ HUB)
หจก.ซีแอนด์เอส จีโอเทคนิคคอล เอ็นยิเนียริ่ง
คุณ วิสุทธิ์ เหมหมัน
คุณ วิสุทธิ์ เหมหมัน
คุณ วิสุทธิ์ เหมหมัน
คุณธนเดช ยศสาร
คุณอุสา ศิโรรัตน์วิศิษฐ์ (ร้านสปอยเรียวครีม)
คุณ ทิพาพร อิทธิวรกุล
คุณ จริยา  สิทธิพันธ์
คุณ จริยา  สิทธิพันธ์
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
คุณ ปิยะภา ซังเรือง
คุณนัท ร้าน Khonkaensuperbike
คุณนัท ร้าน Khonkaensuperbike
คุณ ณัฐนันท์ สุขะปิณฑะ
คุณ ณัฐนันท์ สุขะปิณฑะ
คุณ สุพิชญา ศุภวีระกุล
คุณ สุพิชญา ศุภวีระกุล
คุณ นิพนธ์ เนติรังสีวัชรา
บำรุงเอโกรพลัส
คุณ ประสพโชค ศรีนวลน้อย
คุณ ภทพร ศิริสุนทร
คุณ ชญาสร เฉลิมพันธ์
บ.เจริญยิ่ง (8888) จำกัด
คุณ ยุพา   บุญส่ง
คุณ นภาพร จันทร์พา
คุณ นิสา ลุงยา
คุณ สิทธิชัย อ่อนสุด
คุณ พิศาล ชัชวาล
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
คุณ นิภาวรรณ รักดี
คุณ นิภาวรรณ รักดี
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ นัท
คุณ นัท
คุณ สุกัญญา ใจคง
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
ร้านไซเบอร์ ริช
คุณ จันทร์เพ็ญ โพธิ์วิเศษ
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณประภัสสร จอมเดช
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์ (กันต์)
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์ (กันต์)
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์ (กันต์)
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์ (กันต์)
คุณ ศรีวรา อารยวงษ์กุล (ออย)
ร้านกาแฟดอยแม่สลอง
ร้านกาแฟดอยแม่สลอง
ร้านอุดมพานิช
คุณภาราดา สาโรชวงศ์
คุณภาราดา สาโรชวงศ์
ชื่อลูกค้า
คุณ อาทิตย์ ณรงค์วณิชย์
ร.อ.กันตภณ ศรียุทธ
ร้านไชยภัณฑ์
คุณ กุลยา ลัภนะก่อเกียรติ
Natalia Dorogova
กล่องไปรษณีย์ เชียงราย
คุณ กาญจนา เมตตา
คุณธนภูมิ  วรรณสุทธิ์  
หจก.มาสเตอร์โซล่า.
 คุณวิสูตร ใจมา
บริษัท ที.ที.เฟิร์ส จำกัด
บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด
ตง ตง สกรูน๊อต แอนด์ ทูลส์
คุณ ธวัช  ฐิติเจริญศักดิ์
คุณ ศศิรัตน์  วงษ์พรพันธุ์
บริษัท Yaya Skincare Thailand
ยิ่งอันเภสัช
คุณอรทัย แสนบัวโพธิ์
คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
คุณ ฐิติพร ชมพาน
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์  จำกัด
คุณ นิภาพร  ผาสีดา
บริษัท บลูพริ้นต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับคนงาน
คุณเมธินี   ผินพุ่มบุญชู
คอฟฟี่อินดี้ 
คุณ อัมพวัน คำเปา
บริษัท ฟรีวิลล์ เอฟเอ็กซ์ จำกัด
คุณ สุพัฒทรา   ปาปะพัง ขอด่วน
บริษัท เอโมริ (ไทยแลนด์) จำกัด 
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
คุณโชติพัฒน์  เบญจผ่องวัฒนา
บริษัท ชมพร จำกัด
supassa putthai
บริษัท เอส เอ เจ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
นาโด้
คุณ สมพร  บัวเข้ม
คุณ ณัฐกมล  จินตโกวิท
คุณสุกัญญา  เดวิเลาะ
คุณ สุกัญญา   ศรแก้ว
Singapore - Thai Chamber of Commerce
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ชัยธานี ขนส่ง สาย 4 ศูนย์ 111
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
เอกธฤตส่ง สาย  3  ซอยสนามกีฬา เบอร์โทร 092-5588686
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 082 เลขที่ 04078
เล่มที่ 398 เลขที่ 19851
เล่มที่ 566 เลขที่ 28273
เล่มที่ 158 เลขที่ 7874
เล่มที่ 158 เลขที่ 7875
5319020314642
5319020314512
5319020314550
5319020314598
5319020314611
เล่มที่ 37 เลขที่ 2
เล่มที่ 007 เลขที่ 0302
เล่มที่ 045 เลขที่ 2224
เล่มที่ 0362 เลขที่ 018097
เล่มที่ 366 เลขที่ 18266
เล่มที่ 252 เลขที่ 12594
เล่มที่ 769 เลขที่ 38419
เล่มที่ 1015
เล่มที่ 456 เลขที่ 22775
PC314647645TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241676391TH
EW241676405TH
EW241676414TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
2กล่อง1ห่อ
5 ห่อ
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
5กล่อง4ห่อ1ม้วน
7 ห่อ
1 กล่อง
12 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
3 กล่อง
20 ม้วน
33ห่อ1กล่อง
2 กล่อง
2 กระสอบ
2กล่อง
6กล่อง2ห่อ
2ห่อ
5 กล่อง3ห่อ
3 กล่อง
3 ชิ้น 5.38
2 BC
5 BBBBB
1 B
500.-
1 C
4 BBBB
2 BB
1ม้วน A
3 CCC
3 BBC
2 BB
2 BB
 4 BBBB
1 B
1 C
3 BBB
2+1ม้วน CCC
1 B
1 ชิ้น 0.53
1 ชิ้น 2.31
1 ชิ้น 5.62
1 B