ชื่อลูกค้า
คุณ ดิว พิริยะวณิชย์
คุณมนัสนันท์  นันตี
 คุณ ปวิชญา อริยะ
คุณ ภัทรนันท์ คำมา
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณ ปัญญา ลีละวงศ์
ร้านทัศนะยนต์  
คุณ นิรินทรา  ทองอร่าม
คุณวสันต์ ประสงค์มณี
บจก.โฮมมาร์ทมังกรทอง
คุณ ชัยชนะ ประสิทธานันท์
คุณ ฉัตรทริกา  โพธิ์คำทุย
คุณผาณิต
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
 บ.เทรด ยูพีวีซี วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
คุณโสภิตา  คุณามัยมโน
คุณ ธนิกาญจน์
บริษัท เบรนท์วู้ด เอเซีย จำกัด 
คุณ กิตติ  วงศ์ปทุมทิพย์
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
คุณนภาภรณ์ เลไทสงค์
 คุณ อัฉราภรณ์ เตียวสินเธาว์
คุณพรชัย
คุณพิมพิศา  แสงสิรคุปต์
คุณธนเดช ยศสาร
คุณ วีระพันธ์ หัฏฐะวสุกุล
คุณ สุรีย์ลักษณ์ ดวงแก้ว
คุณปิยวัฒน์ ลุนคำโต(แผนกQAS)
คุณ พิมพ์ลักขณ์ จันทนพ
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณ ศิรสิทธิ์  ชาวอ่างทอง
บ.ทีทีดับบลิว อินเตอร์ซีล จำกัด
คุณ กิตติพงษ์ วามนตรี
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด คุณวีรนุช  สวัสดิ์ประทานชัย
บริษัท ฟีนิกซ์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมศิริแพ็คเกจ
โครงการวิจัย การพัฒนาขนมขบเคี้ยวสุขภาพฯ
บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด
คุณปัณฑ์ณัฐ คำขันตี
คุณ เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์
คุณภาสกร มานนท์
คุณสมพงษ์  ส่งสินค้าภายในวันเสาร์
คุณ ศิรากร  โชติอภิเกษม
บริษัท สยามดราก้อน พาร์ท จำกัด
บริษัท เฟรส โกลบอล จำกัด
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ ศนินันท์ ลีลาล้ำเลิศ
คุณ อิงอร เลิศธีรวัฒน์
บริษัทฟอคซ์เทค(ประเทศไทย) จำกัด  ส่งภายในวันเสาร์
ชื่อบริษัทขนส่ง
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
NT ขนส่ง   สาย  4  เบอร์  090-002-7622
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
เอี้ยงไต๋. ขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร. 02-8880859
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
มหาโชค ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร .085-7660503
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่ 18203
53190220253835
5319020253798
5319020253927
5319020253866
เล่มที่ 072 เลขที่ 03600
เล่มที่ 366 เลขที่ 18295
เล่มที่ 027 เลขที่ 1344
เล่มที่ 1187 เลขที่ 059319
เลขที่ 710230
เล่มที่ 0298 เล่มที่ 014851
เลขที่ 03-37431
เล่มที่ 063 เลขที่ 3140
เล่มที่ 0457 เลขที่ 022809
เลขที่ 18284
เลขที่ BKAC19-37812
เล่มที่ 107 เลขที่ 05350
เล่มที่ 066 เลขที่ 03284
เล่มที่ 737 เลขที่ 36842
เล่มที่ 252 เลขที่ 12579
เลขที่ 08899
เลขที่ 1326
เล่มที่ 17580 เลขที่ 878959
Pc314642791TH
PC314647328TH
PC314647305TH
PC314647331TH
PC314647288TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241644972TH
EW241644941TH
EW241644969TH
EW241644955TH
EW241644938TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1ห่อ2ม้วน
1กล่อง
3กล่อง2ห่อ2ม้วน
1 ม้วน
1 กล่อง
40 ห่อ
6 ห่อ
3กล่อง2มัด2ม้วน
2 กล่อง
4 ถุง
2กล่อง1ม้วน
4กล่อง
2 กล่อง
3กล่อง
10 ม้วน
4กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1มัด
1กล่อง
2ห่อ2ถุง2ม้วน
2กล่อง
2กล่อง1มัด
2 กล่อง
1 ชิ้น 2.09
2 ชิ้น 1.06
1 ชิ้น 10.50
1 ชิ้น 0.55
1 ชิ้น 2.40
1 C
2 BB
3 BBC
4 BBBC
1 B
2 BB
3ม้วน AAA
8 (8B)
4 BBBB
1 ชิ้น 0.61
1 ชิ้น 2.40
1 ชิ้น 0.29
1 ชิ้น 4.52
1 ชิ้น 1.14
1 B
10 (10)
2+4ม้วน(6B)
1 B
5 BBBBC
3 CCC
4 BBBC
1ม้วน A
1 B
2ม้วน (600.-)