ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190215BF01-03N
THASS20190215BF02-03N
THASS20190215BF03-03N
THASS20190222AA01-02
THASS20190222AA02-02
THASS20190222AB01-01
THASS20190222AC01-01
THASS20190222AD01-01
THASS20190222AE01-01
THASS20190222AF01-01
THASS20190222AG01-04
THASS20190222AG02-04
THASS20190222AG03-04
THASS20190222AG04-04
THASS20190222AH01-01
THASS20190222AI01-01
THASS20190222AJ01-01
THASS20190222AK01-02
THASS20190222AK02-02
THASS20190222AL01-01
THASS20190222AM01-03
THASS20190222AM02-03
THASS20190222AM03-03
THASS20190222AN01-01
THASS20190222AO01-01
THASS20190222AP01-02
THASS20190222AP02-02
THASS20190222AQ01-02
THASS20190222AQ02-02
THASS20190222AR01-01
THASS20190222AS01-03
THASS20190222AS02-03
THASS20190222AS03-03
THASS20190222AT01-01
THASS20190222AU01-01
THASS20190222AV01-02
THASS20190222AV02-02
THASS20190222AW01-01
THASS20190222AX01-01
THASS20190222AY01-01
THASS20190222AZ01-02
THASS20190222AZ02-02
THASS20190222BA01-02
THASS20190222BA02-02
THASS20190222BB01-01
THASS20190222BC01-27
THASS20190222BC02-27
THASS20190222BC03-27
THASS20190222BC04-27
THASS20190222BC05-27
THASS20190222BC06-27
THASS20190222BC07-27
THASS20190222BC08-27
THASS20190222BC09-27
THASS20190222BC10-27
THASS20190222BC11-27
THASS20190222BC12-27
THASS20190222BC13-27
THASS20190222BC14-27
THASS20190222BC15-27
THASS20190222BC16-27
THASS20190222BC17-27
THASS20190222BC18-27
THASS20190222BC19-27
THASS20190222BC20-27
THASS20190222BC21-27
THASS20190222BC22-27
THASS20190222BC23-27
THASS20190222BC24-27
THASS20190222BC25-27
THASS20190222BC26-27
THASS20190222BC27-27
THASS20190222BD01-01
THASS20190222BE01-01
THASS20190222BF01-01
THASS20190222BG01-01
THASS20190222BH01-01
THASS20190222BI01-03
THASS20190222BI02-03
THASS20190222BI03-03
THASS20190222BJ01-02
THASS20190222BJ02-02
THASS20190222BK01-02
THASS20190222BK02-02
THASS20190222BL01-03
THASS20190222BL02-03
THASS20190222BL03-03
THASS20190222BM01-01
THASS20190222BN01-02
THASS20190222BN02-02
THASS20190222BO01-01
THASS20190222BP01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219022836615529
5219022836615629
5219022836615429
5219022837376529
5219022837377429
5219022837376629
5219022837377529
5219022837376729
5219022837378129
5219022837376929
5219022837377629
5219022837376829
5219022837377929
5219022837377029
5219022837378029
5219022837377229
5219022837377729
5219022837377129
5219022837377829
5219022837377329
5219022837378229
5219022837381829
5219022837378329
5219022837382429
5219022837379029
5219022837383029
5219022837379829
5219022837383429
5219022837380529
5219022837384129
5219022837381229
5219022837381729
5219022837378429
5219022837382329
5219022837382729
5219022837379129
5219022837383329
5219022837380029
5219022837383729
5219022837380429
5219022837381929
5219022837381129
5219022837382529
5219022837378529
5219022837383129
5219022837379229
5219022837383829
5219022837384329
5219022837379929
5219022837382029
5219022837380729
5219022837382629
5219022837381329
5219022837378829
5219022837383229
5219022837383929
5219022837384529
5219022837379329
5219022837378629
5219022837380229
5219022837380929
5219022837379429
5219022837381529
5219022837380329
5219022837382229
5219022837382929
5219022837381029
5219022837383529
5219022837381629
5219022837384029
5219022837381429
5219022837384429
5219022837382129
5219022837378729
5219022837382829
5219022837383629
5219022837379529
5219022837384229
5219022837380129
5219022837378929
5219022837379729
5219022837380829
5219022838127429
5219022838127929
5219022838127029
5219022838127629
5219022838127329
5219022838127729
5219022838127229
5219022838127829
5219022838127129
5219022838127529
ผู้รับ
คุณ กนกพร มงคลล่า (นำส่งใหม่ที่ HUB)
คุณ กนกพร มงคลล่า (นำส่งใหม่ที่ HUB)
คุณ กนกพร มงคลล่า (นำส่งใหม่ที่ HUB)
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ปนัดดา วงศ์บุญช่วย
ร้านภักดี คุณเอ๊ะ (คุณชนัฐดา สุวิมลธรรมคุณ)
คุณพยุงศักดิ์ ทองสุข
ร้านสามสาวบิวตี้ ประตูน้ำขอนแก่น/คุณ วรรณวิสา
คุณ พงษ์เทพ นาพญาธีระกุล
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ รสธร รัตนสุคนธกร
คุณ วรางคณา พุฒหอม
คุณ พัชรินทร์  จันทร์เทียะ (แน๊ต)
คุณ แสงระวี  นิลวิสุทธิ์
คุณ แสงระวี  นิลวิสุทธิ์
คุณ ปิยะภา ซังเรือง
บริษัท ศิริไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ศิริไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ศิริไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด
โพริเอส นัด
คุณ อจรี  ฤทธิ์เดช
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด
คุณ วรากรณ์  เอ็งอุทัยวัฒน์
คุณ วรากรณ์  เอ็งอุทัยวัฒน์
ส่งคุณโอม ฝ่าย graphic
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
คุณ พัฒนี จีระเสมานนท์
ร้านไปรษณีย์ บึงพระ/คุณพัชรนันท์  จิระวงศ์ตระกูล
คุณ ดุษฎีวรรณ กันทะวงศ์
คุณ ดุษฎีวรรณ กันทะวงศ์
จารุวรรณ ประกอบกุล/บ.ชิเซโด้ (ไทยแลนด์)
คุณ วรัญญา เฟื่องขจรศักดิ์
คุณ Nalinporn L.
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
House of flvers co.,Ltd. (คุณดีน)
House of flvers co.,Ltd. (คุณดีน)
คุณ นันท์นภัส  สิริฉัตรโรจน์
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณ ภาสุตา นิกะดานนท์
คุณ สุทัศน์  มากทรัพย์
คุณ ณัฐวดี สุขสมคิด
บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ จำกัด
คุณ ขวัญหฤทัย เอมโอช
คุณ นริศรา อุดแก้ว
คุณ นริศรา อุดแก้ว
คุณ นริศรา อุดแก้ว
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท นิวตร้า กรีน จำกัด
บริษัท นิวตร้า กรีน จำกัด
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
คุณ สำอางค์ ประทุมทอง
คุณ ธนิศร์พล  รามนันทน์
คุณ ธนิศร์พล  รามนันทน์
งานแปลงเมล่อน (ตาข่ายโฟม)
อรัญญา เกาะจู
ชื่อลูกค้า
บริษัท โซนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด.
คุณ สิทธิเดช เดชแพ
ร้านไปรษณีย์หนองรี
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณริญญารัตน์  กุลวราอภิวัลย์.
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
บริษัท ที.ที.เฟิร์ส จำกัด
บจก. เอส-ดีว่า คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่)คุณ นาถนภา สุขดี
ร้าน เค.ดี.เทรดดิ้ง
ร้าน Zeedoke มหาสารคาม (คุณพิลัยวรรณ ผ่องอำไพโชค)
คุณ เจติยา ฉิมทับ
คุณ ปณัยกร  เหลืองนฤทัย
ร้านหมูยอถาวร รินทร์ธนัน ทิพย์วิภากุล
คุณเปี่ยมลาภ นิชพันธ์
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
ร้าน จันทร์ธำรง (เกาะสมุย)
บริษัท พรีไซซ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท เกรท โปรดักส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเรือง ชิปปิ้ง
บริษัท โชเอะ (ประเทศไทย) จำกัด
ร้านไปรษณีย์มาสเตอร์เซอร์วิส (คุณสิริธนา  นามมา)
K.Tee
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ วสุธิดา   ภาคินธนะอุดม
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
คุณ วณัฐ  ปลี้มปิยธรรม
ร้าน บางพลีน้อย /คุณ ณัฐพร  ศรีบุญเรือง   เจ๊อ้อย
บริษัท พีเอสที.อีควิพเมนท์ ซัพพลาย จำกัด
คุณ สุภาพร..
คุณ ภูวนาท  เขียวขำ
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
sukontamas nokkaew
คุณ ณัฐพิสุทธิ์  น้อยคำสิงห์
คุณอนุกูล นนท์ศิริ
Anchalee dubey
นางสาวศิริลักษ์ ชูโชติ
คุณ ทิพญา บุตรกะวี (นิกข์)
ปรีดาภัณฑ์
คุณภูมิ  พัฒนกุล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ชัยธานี ขนส่ง สาย 4 ศูนย์ 111
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
 ---
 ---
เล่มที่ 087 เลขที่ 4326
เล่มที่ 829 เลขที่ 41418
เล่มที่ 358 เลขที่ 17876
เล่มทื่ 0931 เลขที่ 046516
 ---
เล่มที่ 1397 เลขที่ 69812
เล่มที่ 013 เลขที่ 0636
เล่มที่ 753 เลขที่ 37636
B0119004656
เล่มที่ 267 ดลขที่ 13326
เล่มที่ 267 เลขที่ 13327
เล่มที่ 153  เลขที่ 32
เล่มที่ 452 เลขที่ 22578
เล่มที่ 284 เลขที่ 14178
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241660618TH
EW241660595TH
EW241660621TH
EW241660635TH/EW241660649TH/EW241660652TH
EW241660604TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
3กล่อง5ห่อ1ม้วน
1กล่อง2ห่อ1ม้วน
1ห่อ1ม้วน
2 กล่อง
20 ม้วน
1 กล่อง1 ม้วน
6 ห่อ
3 กล่อง
2กล่อง
7 ม้วน 1กล่อง
17 ห่อ
1ม้วน
2 กล่อง
4 ห่อ
1 C
1C
1 B
1ม้วน A
2 BB
1ม้วน A
2 BB
1+1ม้วน BC
1 B
2 BB
3 BBB
1 C
4 CCCC
3 BBC
4 BBBC
1 C
7 BBBBBBB
1 ชิ้น 1.35
1 ชิ้น 0.84
1 ชิ้น 1.54
3 ชิ้น 1.13
1 ชิ้น 1.05
1 C