ชื่อลูกค้า
  สิริกาญจน์ จันทร์คำ
คุณ ไพบูลย์ สุวิชชาญพันธุ์
คุณ นฤมล  บุญกิตติ
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
คุณ อนุสรณ์ ปัญญา
คุณ สรวีย์  แซ่ยะ
คุณ สหรัฐ แสนยาเดียรติคุณ
คุณ วัฒนา ปรีเปรม
คุณเพราะ  ดีงาม
คุณ อดิศักดิ์ เพชรประดับ
คุณ ทิพธ์สุคนธ์ คงเจริญ
คุณนภัสนันท์  อินนุ่มพันธุ์
บริษัท บิ๊กบุ๊ค101 จำกัด
คุณ ธัญรดี ตรีธรรม
บริษัท ไตรลักษณ์บุ๊ค จำกัด
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์
บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด
คุณ สาธิต สันติเศรษฐสิน
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสายบุรี ปัตตานี
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี 
คุณ ภิรมณ์วดี กิตติกูลกิจ
คุณ วันจักรี กาสมสัน
บริษัท สนั่น ฟาร์มาซี จำกัด
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี รีเฟรช ไอที เซอร์วิส
คุณ นนทยา วัฒนะธำรงค์.
คุณ ภาณุวัฒน์  ธนะทองภักดี *ส่งไปรษณีย์เท่านั้น*
บริษัท เลเจนด์ ดีไซน์ จำกัด
คุณปัณฑ์ณัฐ คำขันตี
ชื่อบริษัทขนส่ง
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
บิ๊กบ๊อก โลจิสติกส์ สาย 3 ริมถนน โทร.02-4414951
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
จัดส่งให้ลูกค้า
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 045 เลขที่ 2202
 ---
เล่มที่ 141 เลขที่ 7005
เล่มที่ 141 เลขที่ 7006
5319020220349
5319020220318
5319020220264
เล่มที่ 083 เลขที่ 4124
เล่มที่ 0174 เลขที่ 008683
เล่มที่ 0174 เลขที่ 008684
เล่มที่ 0865 เลขที่ 043216
03-37255
B0119005567
เลขที่ 39867
 ---
เล่มที่ 0237 เลขที่ 11848
เล่มที่ 064 เลขที่ 24
เล่มที่ 0301 เลขที่ 015030
เล่มที่ 357 เลขที่ 17802
เล่มที่ 357 เลขที่ 17801
เล่มที่ 176 เลขที่ 19
เล่มที่ 15349 เลขที่ 767418
เลขที่ 024 เลขที่ 1153
เล่มที่ 844 เลขที่ 42154
เล่มที่ 208 เลขที่ 10352
PC314642250TH
PC314642263TH
EW241638708TH
EW241638725TH
EW241638711TH
จำนวน
1ม้วน
15ห่อ
2กล่อง
2ห่อ
1มัด
2ห่อ1กล่อง
3 ถุง
1ห่อ
1ถุง
1ห่อ
2กล่อง
2กล่อง
2ห่อ
3ห่อ
3กล่อง2ห่อ
1กล่อง3ม้วน
5ถัง
2กล่อง1ห่อ2ม้วน
1กล่อง
1ห่อ
1ห่อ4กล่อง
2ห่อ1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
1กล่อง
11ห่อ1มัด
1 ชิ้น 9.16
1 ชิ้น 0.77
1 ชิ้น 8.78
1 ชิ้น 0.94
1 ชิ้น 1.16