ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190220AA01-01
THASS20190220AB01-04
THASS20190220AB02-04
THASS20190220AB03-04
THASS20190220AB04-04
THASS20190220AC01-01
THASS20190220AD01-01
THASS20190220AE01-02
THASS20190220AE02-02
THASS20190220AF01-01
THASS20190220AG01-02
THASS20190220AG02-02
THASS20190220AH01-01
THASS20190220AI01-01
THASS20190220AJ01-02
THASS20190220AJ02-02
THASS20190220AK01-01
THASS20190220AL01-01
THASS20190220AM01-01
THASS20190220AN01-01
THASS20190220AO01-01
THASS20190220AP01-04
THASS20190220AP02-04
THASS20190220AP03-04
THASS20190220AP04-04
THASS20190220AQ01-01
THASS20190220AR01-01
THASS20190220AS01-01
THASS20190220AT01-02
THASS20190220AT02-02
THASS20190220AU01-02
THASS20190220AU02-02
THASS20190220AV01-02
THASS20190220AV02-02
THASS20190220AW01-04
THASS20190220AW02-04
THASS20190220AW03-04
THASS20190220AW04-04
THASS20190220AX01-01
THASS20190220AY01-01
THASS20190220AZ01-03
THASS20190220AZ02-03
THASS20190220AZ03-03
THASS20190220BA01-02
THASS20190220BA02-02
THASS20190220BB01-02
THASS20190220BB02-02
THASS20190220BC01-03
THASS20190220BC02-03
THASS20190220BC03-03
THASS20190220BD01-06
THASS20190220BD02-06
THASS20190220BD03-06
THASS20190220BD04-06
THASS20190220BD05-06
THASS20190220BD06-06
THASS20190220BE01-02
THASS20190220BE02-02
THASS20190220BF01-04
THASS20190220BF02-04
THASS20190220BF03-04
THASS20190220BF04-04
THASS20190220BG01-02
THASS20190220BG02-02
THASS20190220BH01-01
THASS20190220BI01-01
THASS20190220BJ01-02
THASS20190220BJ02-02
THASS20190220BK01-02
THASS20190220BK02-02
THASS20190220BL01-06
THASS20190220BL02-06
THASS20190220BL03-06
THASS20190220BL04-06
THASS20190220BL05-06
THASS20190220BL06-06
THASS20190220BM01-02
THASS20190220BM02-02
THASS20190220BN01-01
THASS20190220BO01-02
THASS20190220BO02-02
THASS20190220BP01-01
THASS20190220BQ01-01
THASS20190220BR01-01
THASS20190220BS01-02
THASS20190220BS02-02
THASS20190220BT01-01
THASS20190220BU01-03
THASS20190220BU02-03
THASS20190220BU03-03
THASS20190220BV01-02
THASS20190220BV02-02
THASS20190220BW01-01
THASS20190220BX01-03
THASS20190220BX02-03
THASS20190220BX03-03
THASS20190220BY01-01
THASS20190220BZ01-02
THASS20190220BZ02-02
THASS20190220CA01-02
THASS20190220CA02-02
THASS20190220CB01-03
THASS20190220CB02-03
THASS20190220CB03-03
THASS20190220CC01-04
THASS20190220CC02-04
THASS20190220CC03-04
THASS20190220CC04-04
THASS20190220CD01-03
THASS20190220CD02-03
THASS20190220CD03-03
THASS20190220CE01-01
THASS20190220CF01-01
THASS20190220CG01-01
THASS20190220CH01-01
THASS20190220CI01-01
THASS20190220CJ01-02
THASS20190220CJ02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219022823766309
5219022823767309
5219022823766409
5219022823767409
5219022823766509
5219022823767509
5219022823767609
5219022823766609
5219022823767909
5219022823766709
5219022823768609
5219022823766809
5219022823769209
5219022823767709
5219022823767809
5219022823766909
5219022823768109
5219022823767009
5219022823768009
5219022823767109
5219022823771309
5219022823768209
5219022823771809
5219022823769009
5219022823772309
5219022823769709
5219022823772809
5219022823773309
5219022823770209
5219022823771109
5219022823770709
5219022823771609
5219022823768309
5219022823768909
5219022823772109
5219022823769509
5219022823772609
5219022823770109
5219022823773009
5219022823770609
5219022823771209
5219022823771709
5219022823768409
5219022823772209
5219022823769109
5219022823772709
5219022823769609
5219022823773209
5219022823770309
5219022823768509
5219022823770809
5219022823769309
5219022823771409
5219022823769809
5219022823771909
5219022823770409
5219022823772409
5219022823770909
5219022823773109
5219022823771009
5219022823773409
5219022823771509
5219022823768709
5219022823769409
5219022823772009
5219022823769909
5219022823772509
5219022823770509
5219022823772909
5219022823768809
5219022826619209
5219022826620309
5219022826619309
5219022826620209
5219022826619409
5219022826620409
5219022826619609
5219022826620509
5219022826620609
5219022826619509
5219022826621009
5219022826619709
5219022826619809
5219022826620909
5219022826619909
5219022826621109
5219022826620009
5219022826620809
5219022826622609
5219022826621309
5219022826622709
5219022826621609
5219022826622809
5219022826622009
5219022826623009
5219022826622209
5219022826623109
5219022826622509
5219022826621909
5219022826620709
5219022826622109
5219022826621509
5219022826622409
5219022826621709
5219022827008209
5219022827008909
5219022827008309
5219022827009009
5219022827008409
5219022827009109
5219022827008509
5219022827009509
5219022827008709
5219022827009409
5219022827008609
5219022827009209
5219022827008809
5219022827009309
ผู้รับ
คุณ ทัศลี พลพวก
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง (2555)
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง (2555)
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง (2555)
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง (2555)
คุณ ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
คุณ นัทธมน นิลพราหมณ์
คุณ อาวุธ ดาด้วง
คุณ อาวุธ ดาด้วง
บำรุงเอโกรพลัส
คุณ ภาสุตา นิกะดานนท์
คุณ ภาสุตา นิกะดานนท์
คุณ ณัฐพร แสงขจรสมบัติ
คุณ อมรรัตน์ วงษ์วรรณรัตน์
ศักรินทร์ บุญโยประการ
ศักรินทร์ บุญโยประการ
คุณ วรกมล เอี่ยมมหกุล
หจก.อังคณาเทรดดิ้ง
คุณนันทนา สร้อยเสนา
สวนบ้านพ่อบ้านแม่@ลานสกา
ร่มเย็นกระจกยนต์
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
ร้านขิมบาวพัทลุง (มูลนิธิคาราบาว)
โปรปริ้นท์/คุณ ภัคพิชญ์ญา แสนรัง
บริษัท แอร์-วาล์ว แอนด์ ริฟริเทค จำกัด
บริษัท เอเชีย เทคโนโลยี อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท เอเชีย เทคโนโลยี อินดัสทรีส์ จำกัด
คุณ วินันดา  สุกิจปาณีนิจ
คุณ วินันดา  สุกิจปาณีนิจ
คุณ ปกรณ์ คั้งศิริไพศาล
คุณ ปกรณ์ คั้งศิริไพศาล
หจก พี. ที เจ มาร์เบิ้ล
หจก พี. ที เจ มาร์เบิ้ล
หจก พี. ที เจ มาร์เบิ้ล
หจก พี. ที เจ มาร์เบิ้ล
บริษัท ทรัพย์สำเภา จำกัด
คุณ ไกรเพชร ผิวทอง
นาย รัชกร เทียนเงิน
นาย รัชกร เทียนเงิน
นาย รัชกร เทียนเงิน
คุณสุวิจักขณ์  สุขพันธ์
คุณสุวิจักขณ์  สุขพันธ์
ร้านไปรษณีย์ (คุณ ชนิดาภา)
ร้านไปรษณีย์ (คุณ ชนิดาภา)
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย จำกัด
คุณ กฤษณา  ศรีเรืองเดช
คุณ กฤษณา  ศรีเรืองเดช
คุณ กฤษณา  ศรีเรืองเดช
คุณ กฤษณา  ศรีเรืองเดช
คุณ กฤษณา  ศรีเรืองเดช
คุณ กฤษณา  ศรีเรืองเดช
คุณ สุวิมล  เชยอักษร
คุณ สุวิมล  เชยอักษร
คุณ ยศวัจน์ โชติสวัสดิ์กุล
คุณ ยศวัจน์ โชติสวัสดิ์กุล
คุณ ยศวัจน์ โชติสวัสดิ์กุล
คุณ ยศวัจน์ โชติสวัสดิ์กุล
ร้านอะไหล่โมบาย
ร้านอะไหล่โมบาย
คุณ ชญาน์นันท์  อนุตธโต
คุณ ศุภชัย เกิดใจดี
Itthi Mongkolwat
Itthi Mongkolwat
คุณนัท  ร้าน  Khonkaensuperbike
คุณนัท  ร้าน  Khonkaensuperbike
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง  (2555)
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง  (2555)
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง  (2555)
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง  (2555)
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง  (2555)
หจก.เพื่อนเรียนนากลาง  (2555)
คุณ มาณวิกา  รุจิไชยวัฒน์
คุณ มาณวิกา  รุจิไชยวัฒน์
คุณจารุตา จิตรอิ่ม
คุณอำพร แสงนวล
คุณอำพร แสงนวล
คุณ ประภัสสร ครูส่งเสริม
คุณวทัญญู ลิ้มศักดากุล
wBLairat yootanawaraporn
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
นายชโลทร แก้วมณี
คุณอินทร์ดาว  ร้าน BIGWAY
คุณอินทร์ดาว  ร้าน BIGWAY
คุณอินทร์ดาว  ร้าน BIGWAY
คุณ กรวรรณ พรหมแย้ม
คุณ กรวรรณ พรหมแย้ม
คุณ ศรายุทธ อิ่มเอิบ
คุณจิตรานุช  ปานขาว
คุณจิตรานุช  ปานขาว
คุณจิตรานุช  ปานขาว
ร้านเขียนไทย
บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
เปล้าแดงโอสถ
เปล้าแดงโอสถ
ออฟฟิตนาวิน
ออฟฟิตนาวิน
ออฟฟิตนาวิน
คุณ พัทรนันท์
คุณ พัทรนันท์
คุณ พัทรนันท์
คุณ พัทรนันท์
ร้านไปรษณีย์ บึงพระ/คุณพัชรนันท์  จิระวงศ์ตระกูล
ร้านไปรษณีย์ บึงพระ/คุณพัชรนันท์  จิระวงศ์ตระกูล
ร้านไปรษณีย์ บึงพระ/คุณพัชรนันท์  จิระวงศ์ตระกูล
คุณอาทิตย์ บุญรินทร์
คุณ อรอุมา ทีปกากร
คุณพัทธนันท์  ลิมปรังษี
บริษัท ดับเบิลยู เลทเทอร์ แล็บ จำกัด
คุณ วรพงศ์ ลีตระ
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
ชื่อลูกค้า
คุณ ปัทมา ป้องแก้ว
บริษัท เก็บสตังค์ จำกัด
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณ อัญชลี แป้นงาม
คุณอุษณีย์  จึงธานานุวัตร
คุณ มนตรี ทองตุ้ม
บริษัท เบอร์นี่ จำกัด
ร้านพะเยาเครื่องเขียน
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
หจก. เอสเอ็น ไบค์
คุณ ญาณิศา วิษณุมหิมาชัย
คุณ พรชัย จันทร์สาคร.
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศาล 
คุณ ปิยะฉัตร คำมา
คุณเฟริส
 (คุณณัฐวุฒิ)
คุณพลพิพัฒน์ อภิรัตน์ธนาธร 
คุณ ธนิกาญจน์
ร้านโมเดอร์นแมน
ร้าน นราของฝาก
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
ร้าน อ.รักษ์นก
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ *รับเองที่อ.แม่สอด*
คุณวันชนะ  ดีสอน
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
คุณชญาน์นันท์ 
คุณรัตนา ทองในแก้ว
Phenvadee Arunchote
คุณ สุนัย
 เพชรลัดดา อาจยุทธิ์ 
คุณสุวิทย์  มังคลานนทชัย
คุณ อาภาศิริ งามล้วนค่
ร้าน Sweet  mold
คุณ นันท์ชญาน์ แก้วเข้ม
บริษัท ดี จี อาร์ต คราฟท์ จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
คุณณัฐพงษ์ เหล่าคำ
คุณ รัตนาภรณ์
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
คุณเมศยา
คุณ สัญลักษณ์  แสงธรรม
โรงแรมธารามันตรา ชะอำ
คุณฮัมบัล หมัดสุวรรณ
คุณ จารุวรรณ นิเรียงรัมย์
บริษัท เวลโค จำกัด
คุณนวลจันทร์  ชัยพรสิริ
คุณ อังคณา  ประทุมสุวรรณ
บริษัท แม็กซ์เวลล์  ซัพพลาย จำกัด
7 Shop
คุณ พิชชา หินคำ
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด ก่อนส่งโทรหาก่อนค่ะ
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณภัทรา  เตมีย์
ร้านศานิตา
บริษัท ตะวันเทคโนโลยี จำกัด
คุณ วนิดา เหมียว
คุณบอม  วรภัทร
คุณ อรรถพล   หิรัญรุจิรัตน์
คุณวัชร ตันสุวรรณนนท์
คุณ สิริพรรณ ตั้งสิริกุลชัย
คุณ นุชจรินทร์ นุ่มนวล  ส่งสินค้าภายในวันเสาร์ค่ะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
เขื่อนขันธ์รุ่งเรืองขนส่ง ศาลายา เบอร์โทร  042-316661/081-6613046
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
นครสวรรค์ขนส่ง(ลี้ฮั่วเฮง) พุทธมณฑลสาย 3 โทร 024413472
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
มหาโชค ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร .085-7660503
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
เจริญสินโลจิสติก สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนยชัยพงษ์  2
เบอร์โทร  02-8872151
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 306 เลขที่ 15253
เล่มที่ 176 เลขที่ 8763
เล่มที่ 362 เลขที่ 18070
เลขที่ 18087
5319020236463
5319020236531
5319020236500
5319020236586
5319020236616
เล่มที่ 1855 เลขที่ 092712
เล่มที่ 1855 เลขที่ 092711
เล่มที่ 0866 เลขที่ 043273
เล่มที่ 0866 เลขที่ 043275/043276
เล่มที่ 1855 เลขที่ 092713
เล่มที่ 0866 เลขที่ 043274
เล่มที่ 0827 เลขที่ 41326
เล่มที่ 985 เลขที่ 49219
เลขที่ 39929
เล่มที่ 107 เลขที่ 05327
เล่มที่ 820 เลขที่ 40977
เล่มที่ 195 เลขที่ 09718
เล่มที่ 274 เลขที่ 13656
เล่มที่ 071 เลขที่ 0825
เล่มที่ 025 เลขที่ 1217
เล่มที่ 1200 เลขที่ 37858
เลขที่ 32225
PC314642382TH
PC314642396TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241652404TH
EW241652364TH
EW241652395TH
EW241652418TH
EW241652381TH
EW241652378TH
EW241652421TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1กล่อง1กระสอบ3ม้วน
1 ม้วน
5กล่อง
7กล่อง2ห่อ
3 ห่อ
1กล่อง8ห่อ
2ห่อ
2ห่อ
2 มัด
2กล่อง 1ม้วน
1กล่อง
1ม้วน
1กล่อง3ห่อ
2กล่อง10ห่อ
2ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง
3ห่อ
18กล่อง3ห่อ
2ห่อ
15 ห่อ
1กล่อง2ห่อ
4ห่อ
1กล่อง
1ห่อ
1 กล่อง
1 ชิ้น 0.30
1 ชิ้น 2.64
2 BC
3 BBC
5 BBCCCC
1 B
1 C
5 BBBBB
1 C
1 C
3 CCC
3 BBB
1 B
5 BBBBB
1 ชิ้น 1.31
1 ชิ้น 0.51
1 ชิ้น 0.60
1 ชิ้น 0.82
1 ชิ้น 2.51
1 ชิ้น 0.48
1 ชิ้น
1 C
3 CCC
5 BBBBB
1 C
3 BBB
เหมา 800.-
2 CC
1 B
2 BB
1 C
8ม้วน (8C)
1 B
1 C
1 B
2 BB