ชื่อลูกค้า
นางสาวกนกนพร ศรีรุ่งเรืองมีชัย
คุณ สุวภัทร นพคุณวราธร
บริษัท พากันรวย 999 จำกัด
คุณ วุฒิรงค์ กิจศิรานุวัตร
คุณขวัญสุข . บุตรสุริย์
บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
คุณทศณบงกช จองธนโชติ  วันอังคารที่  19/2/2562 ปืด
บริษัท แอบปอน จำกัด  / ขอวันจันทร์ 18/2/2562 นะค่ะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหโชคแมชชีนเนอรี่ 1993
Shan Ye
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
คุณ ไขมุก  นันณภัชสรณ์   ภู่นาค
บริษัท วินไดเร็กชัน จำกัด
บริษัท สแปคโก้ คูลลิ้งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PB957121694TH
PB957121703TH
1 B
3 ม้วน (AAA)
1 B
2 BB
3 BBB
3 BBB
1+1ม้วน CC
1 C
1 C
4 BBBB
1 B
4 BBBB
จำนวน
1 ชิ้น 3.9
1 ชิ้น 0.904