ชื่อลูกค้า
คุณกุสุมา ศรีแสง
คุณสุพรรณิการ์ ฉิมมุจฉา
คุณ ณิชาต์  เทศวิรัช
BlacksheepFactory
คุณ จิรัฐธิพร หรี่จินดา
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท แอ็ดมินิสเทรชั่น เอ๊าทซอสซิ่ง จำกัด.
คุณ ศิวษา จึงวรชัย
บริษัท สด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณดุลเดช ไหวพริบ
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด *หยุดทุกวันเสาร์*
บริษัท มาร์โคนี่ จำกัด
คุณ รัชนี  ไพโรจน์เอื้ออนันต์/ บริษัท ไลฟ์สไตล์แอนด์ทราเวล มีเดียจำกัด
คุณ พวงทิพย์ แสงหล้า
7 Shop
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314642025TH
EW241635689TH
EW241635675TH
EW241635661TH
EW241635658TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 0.84
1 ชิ้น 0.32
1 ชิ้น 3.14
1 ชิ้น 1.29
1 ชิ้น 1.48
เหมา 2,200.-
2 BB
2 CC
3 BBB
3 BBB
15 (15C)
3 BBB
1 C
1 C
10 (9B1C)