ชื่อลูกค้า
คุณอรอนงค์ สีดำ
คุณ พูนศรี  อนะมาน
คุณมะนาว น้องแป๊ะโต๋
คุณ สุชาวลัญช์   เจริยรัชตพงศ์
คุณ ธน ทัพหกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
คุณ นภวรรณ​ สันติวัฒนา
คุณ สุพัฒน์ ทองมะค่า
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
บริษัท อ.เกษฒสันต์ จำกัด
บริษัท นุสา ทรานสปอร์ต  คุณวาว รับสินค้าได้ จ-ศ เวลา 8.00-17.30 น.
บริษัท  ไทย เอง กอง คอนเทนเนอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมซอร์จส์
ร้านที่นอนแพรกษา
คุณกุ้ง  ศูนย์รังสิต
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314641634TH
PC314641679TH
PC314641682TH
PC314641648TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 2.93
1 ชิ้น 4.60
1 ชิ้น 0.51
1 ชิ้น 5.10
2 CC
3 BBB
4 BBBC
5 CCCCC
2 CC
5 BBBBB
2 BC
4 BBBB
2 BB
2+1ม้วน CCC
2  CC
2 CC
3 BBC