ชื่อลูกค้า
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
คุณ จักรพันธุ์  ไชยมาตร (ศิลปะไทย คู่คนไทย)
คุณ ธนชัย แสงแก้ว
ร้านกระปุกหอม ทวีวัฒน์ เอื้อโอภาพัฒน์
คุณเบญญาภา หิรัญพฤกษ์
คุณเกษม ศรีวงษ์/บริษัท อัพเทรนด์เทค จำกัด
ร้านถ่ายเอกสารวิน (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสันทราย)  สินค้าถึงโทรแจ้งด้วยค่ะ
คุณ วลัยลักษณ์ ผ้าเจริญ  รับสินค้าที่นิ่มแม่สาย
คุณ อำพล  กุดั่น
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
คุณชนรรค์ อาจองค์
โรงงานแคบหมูป้านงค์
คุณ วาสนา เข็มเพชร
คุณแสงวรรณ เตปิน
หจก.เซนส์ทิส
ร้านอาหารตอไม้ จัดส่งให้ด้วยคะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-แคมป์
คุณอาทิตย์ โปร่งจิตร
ร้านทัศนะยนต์  ห้ามส่งขนส่งอื่น
ธวัชชัย ช่างแต่ง
คุณ ญาณวัฒนา  แสงจันทร์
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จำกัด (คุณธิดาภรณ์)
คุณ มาลี พรหมดี
ร้านข้างหลังภาพ  คุณ เอี่ยมสำอางค์ สวัสดิทัศน์
ร้าน กิตติชัยคอนกรีต (คุณ ปวีร์นุช  วิเศษภัทรศักดิ์)
ร้านหวายทิพย์ (คุณ ทิวาพร  พัฒนากุล)
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (สาขาระยอง)  จ่ายต้นทาง
ร้านฝุ่ยชุนถ่อง. คุณสมศักดิ์
บริษัท Yaya Skincare Thailand
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
คุณสายฝน  เขมังคะโล
บ้านช้อปปิ้ง
ร้าน อวยชัย คุณสมชาย ทัศนาจุรีสกุล
ร้าน ธนาธิปอะไหล่
ร้านท่าใหม่บุคส์
นังนู๋ใบชา
คุณ ธีรเชษฐ์ ธารากิตติวิโรจน์
ร้าน บุ๊คไบค์ คุณ วศิน กาญจนการไกร
ร้าน โชคอำนวย
คุณวันชนะ  ดีสอน
คุณมณฑล โภคะสุวรรณ
คุณวันดี เพ็ชรสุทธิ์
บริษัท ทรีบอนด์ ซายน์ จำกัด
คุณ ธนกร ป๊อป
คุณ ธัญญลักษณ์ วชิรธรรมโสภณ
ร้านสาทร
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณ นิเวศน์ วันทอง
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
อาทิตเจริญ สาย4
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
สหตะกั่วป่า สาย 5 ชานชลาที่ 10 ล้อคที่  28 โทร. 089-8457103
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
จัดส่งให้ลูกค้า
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
เมืองตลุงขนส่ง    สาย  2 ศูนย์ LSR 062-7795863
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135/0833659898
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ณัฐพงศ์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง LSR
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 27  เลขที่ 1347
เล่มที่  2 เลขที่ 1346
เล่มที่ 179  เลขที่  8938
เล่มที่ 179  เลขที่  8939
เล่มที่ 114  เลขที่ 5696
เล่มที่ 114  เลขที่  5697
5319020077547
5319020077882
5319020077677
5319020077776
5319020077509
5319020077936
5319020077813
5319020077622
5319020077752
เล่มที่ 155  เลขที่  7711
เล่มที่  031  เลขที่ 01514
เล่มที่ 458  เลขที่  22857
เล่มที่ 239  เลขที่ 11921
เล่มที่ 841  เลขที่ 42035
เลขที่  03-36495
เล่มที่  0432  เลขที่  21560
เล่มที่  0432  เลขที่  21561
 
เล่มที่  0709  เลขที่ 35415
เล่มที่ 0084  เลขที่ 004156
1กล่อง3ห่อ
เล่มที่  054  เลขที่  2693
เล่มที่ 285  เลขที่  14231
เล่มที่  285 เลขที่  14232
เล่มที่ 285 เลขที่  14230
เล่มที่  233  เลขที่  11629
เล่มที่ 666  เลขที่  33274
เล่มที่ 217 เลขที่ 10836
เล่มที่  15336  เลขที่  766790
เล่มที่  008 เลขที่ 0361
เล่มที่  168  เลขที่  8382
เล่มที่ 148  เลขที่  07398
เล่มที่ 697  เลขที่ 34838
เล่มที่  1200  เลขที่ 365496
PC314641427TH
PC314641395TH
PC314641413TH
PC314641435TH
PC314641395TH
EW241616883TH
EW241616870TH
EW241616897TH/EW241616906TH/EW241616910TH
จำนวน
2กล่อง1ห่อ
3ห่อ
2กล่อง5ห่อ
3กล่อง
1ห่อ
1กล่อง1ถุง1ม้วน
3กล่อง3มัด
1ห่อ
5 ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
3กล่อง2ห่อ
2กล่อง1มัด2ห่อ
1 กล่อง
4ห่อ
27กล่อง1ห่อ
3ม้วน
3 กล่อง
2กล่อง5ห่อ
10ถุง
1กล่อง
2ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1 มัด
3กล่อง1มัด
7กล่อง5ห่อ2ม้วน
1กล่อง
8 กล่อง
2 กล่อง
3กล่อง1ม้วน
3กล่อง
10ห่อ
2 กล่อง1ห่อ1ม้วน
3 ห่อ
2กล่อง
5กล่อง
2กล่อง1ห่อ
2กล่อง
1ห่อ
1 ชิ้น 10.72
1 ชิ้น 0.81
1 ชิ้น 4.92
1 ชิ้น 1.85
1 ชิ้น 2.40
1 ชิ้น 0.39
1 ชิ้น 1.53
3 ชิ้น 1.11