ชื่อลูกค้า
คุณณัฐพงศ์  แก้วชะฎา
คุณ กัญญา
คุณ มนฤทัย  ฐิติกานต์สกุล
คุณ มณันญา ศดิศชัชวาล
คุณ มณิสร ศรีแก้ว
คุณปณิธิศ   รัตนชวานนท์  วันอาทิตย์ไม่อยู่บ้าน โทรแจ้งก่อนส่งนะค่ะ
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณบุรินทร์ เดี่ยวรัตนกุล
Wen Santos
คุณ จรรยารัตน์ เทียรฆสินสกุล / ร้านกรุงนนท์เภสัช
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด /ออฟฟิศหยุด เสาร์-อาทิตย์
คุณปนัดดา เปียระบุตร
คุณ อัญชิสา ตี้กุล
คุณ อชิรญา  กรองพรมราช
คุณ จักรภัทร แก้วหานาท
คุณ จิราภรณ์  ถิรไพศาลนนท์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314641081TH
PC314641078TH
PC314641095TH
PC314641121TH
EW241592025TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241592100TH
EW241592060TH
EW241592056TH
EW241592073TH
EW241592087TH
จำนวน
1 ชิ้น 3.27
1 ชิ้น 1.60
3 ชิ้น 2.62
1 ชิ้น 3.05
3 ชิ้น 1.09
2  AC
1 A
1 A
2 AB
10 (10A)
7+1ม้วน (7A1C)
2 ชิ้น 1.09
1 ชิ้น 1.92
1 ชิ้น 1.09
1 ชิ้น 2.62
2 ชิ้น 1.09