ชื่อลูกค้า
บริษัท แอร์-วาล์ว แอนด์ ริฟริเทค จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเค ฟู๊ดโปรดักท์
คุณ จินดารัตน์  หอมเกตุ
คุณ ณัชพล  อุ่นแจ่ม
คุณศิริกุล ( หรือคุณฐิตารีย์ แผนก QPP. ) ขอวันอังคาร จันทร์หยุด
บจก.ฟาราเทค
Atinuch kaewkhiew
7 Shop
บริษัท เบเบ้โซลู่ชั่น จำกัด
คุณดำรงค์เกียรติ ทองโสภณ
คุณ อังคณา  สระทองแดง
คุณ ละมัยพร ภู่ทอง
คุณ กานต์จนาธิป ธาดาธนทัต
ร้าน บางพลีน้อย /คุณ ณัฐพร  ศรีบุญเรือง   เจ๊อ้อย
คุณรสธร รัตนสุคนธกร
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EW241584899TH
PC314640801TH
PC314640792H
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241584911TH
EW241584868TH
EW241584925TH
EW241584885TH
EW241584908TH
EW241584871TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 1.07
1 ชิ้น 2.39
1 ชิ้น 5.44
1 B
2 BB
3  AAA
1 A
7  AAAAAAC
7+4ม้วน(10A1B)
1 ชิ้น 1.16
1 ชิ้น 13.05
1 ชิ้น 1.37
1 ชิ้น 1.16
1 ชิ้น 2.15
1 ชิ้น 1.16
5 AAAAB