ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190215AA01-01
THASS20190215AB01-02
THASS20190215AB02-02
THASS20190215AC01-01
THASS20190215AD01-01
THASS20190215AE01-01
THASS20190215AF01-01
THASS20190215AG01-01
THASS20190215AG01-03
THASS20190215AG02-03
THASS20190215AG03-03
THASS20190215AH01-01
THASS20190215AH01-03
THASS20190215AH02-03
THASS20190215AH03-03
THASS20190215AI01-01
THASS20190215AI01-03
THASS20190215AI02-03
THASS20190215AI03-03
THASS20190215AK01-01
THASS20190215AL01-02
THASS20190215AL02-02
THASS20190215AM01-01
THASS20190215AN01-01
THASS20190215AO01-02
THASS20190215AO02-02
THASS20190215AP01-01
THASS20190215AQ01-02
THASS20190215AQ02-02
THASS20190215AR01-01
THASS20190215AS01-13
THASS20190215AS02-13
THASS20190215AS03-13
THASS20190215AS04-13
THASS20190215AS05-13
THASS20190215AS06-13
THASS20190215AS07-13
THASS20190215AS08-13
THASS20190215AS09-13
THASS20190215AS10-13
THASS20190215AS11-13
THASS20190215AS12-13
THASS20190215AS13-13
THASS20190215AT01-03
THASS20190215AT02-03
THASS20190215AT03-03
THASS20190215AU01-05
THASS20190215AU02-05
THASS20190215AU03-05
THASS20190215AU04-05
THASS20190215AU05-05
THASS20190215AV01-01
THASS20190215AW01-08
THASS20190215AW02-08
THASS20190215AW03-08
THASS20190215AW04-08
THASS20190215AW05-08
THASS20190215AW06-08
THASS20190215AW07-08
THASS20190215AW08-08
THASS20190215AX01-01
THASS20190215AY01-01
THASS20190215AZ01-03
THASS20190215AZ02-03
THASS20190215AZ03-03
THASS20190215BA01-01
THASS20190215BB01-02
THASS20190215BB02-02
THASS20190215BC01-01
THASS20190215BD01-03
THASS20190215BD02-03
THASS20190215BD03-03
THASS20190215BE01-01
THASS20190215BF01-03
THASS20190215BF02-03
THASS20190215BF03-03
THASS20190215BG01-01
THASS20190215BH01-01
THASS20190215BI01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119022799592949
5119022799593849
5119022799593349
5119022799594649
5119022799593049
5119022799593949
5119022799593149
5119022804256159
5119022799594349
5119022799593449
5119022799594149
5119022804256759
5119022799593649
5119022799594449
5119022799593249
5119022804256459
5119022799594049
5119022799594549
5119022799593549
5119022799594749
5119022799595149
5119022799594249
5119022799595249
5119022799594849
5119022799595349
5119022799594949
5119022799595449
5119022799595049
5119022799595549
5119022802633259
5119022802634659
5119022802632959
5119022802633959
5119022802632859
5119022802633759
5119022802633059
5119022802633159
5119022802634059
5119022802633859
5119022802633359
5119022802634459
5119022802633459
5119022802634259
5119022802633559
5119022802634159
5119022802633659
5119022802634359
5119022802634559
5119022802635859
5119022802634959
5119022802636059
5119022802635159
5119022802636259
5119022802635359
5119022802636359
5119022802635559
5119022802636459
5119022802634759
5119022802635459
5119022802634859
5119022802635759
5119022802635059
5119022802635959
5119022802635259
5119022802636159
5119022804333159
5119022804333659
5119022804332959
5119022804333759
5119022804333559
5119022804334259
5119022804333359
5119022804333859
5119022804333059
5119022804334059
5119022804333259
5119022804334159
5119022804333459
5119022804333959
ผู้รับ
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
ดุษฎีวรรณ กันทะวงศ์
ดุษฎีวรรณ กันทะวงศ์
คุณ ชัยณรงค์  สุริวรรณ
คุณ กิตติจรัลกรณ์
Nanchaya Kaewkhem
บริษัท โกดล์อดิเทพ จำกัด
คุณ ศตกนกพรหม  จิตงามพงศ์
จิงโจ้ โอเอ (คุณ เจี๊ยบ)
จิงโจ้ โอเอ (คุณ เจี๊ยบ)
จิงโจ้ โอเอ (คุณ เจี๊ยบ)
ร้าน ไอซีเบบี้
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
คุณ พิชญา  อินทรพานิช
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
คุณ จักรพันธ์ ยมนัด
คุณ อมรรัตย์  โสมขันเงิน
บริษัท  อีลาตา จำกัด
บริษัท  อีลาตา จำกัด
ร้านศรีสุนทร
หจก.เอส เอส ซัพพลาย ริช
หจก.เอส เอส ซัพพลาย ริช
คุณ สุรพงศ์ เสรฐภักดี
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
บริษัท เอกาสยาม จำกัด
ธีรวุฒิ ป้อมเขต (ครัวปันสุข)
ธีรวุฒิ ป้อมเขต (ครัวปันสุข)
ธีรวุฒิ ป้อมเขต (ครัวปันสุข)
คุณณฐมน  สมศิริ
คุณณฐมน  สมศิริ
คุณณฐมน  สมศิริ
คุณณฐมน  สมศิริ
คุณณฐมน  สมศิริ
บริษัท แฟร์เทค จำกัด
หจก.นานาเบบี้
หจก.นานาเบบี้
หจก.นานาเบบี้
หจก.นานาเบบี้
หจก.นานาเบบี้
หจก.นานาเบบี้
หจก.นานาเบบี้
หจก.นานาเบบี้
บริษัท แนทูรอลลี่เบบี้ จำกัด
คุณ ภัทรานุช สมบูรณ์
บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิกซ์สิบิท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ หทัยชนก พาณิชย์ศิริกุล
คุณ หทัยชนก พาณิชย์ศิริกุล
แบรนด์ ZA บริษัท ชิเซโด้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอล.พี.ซี.อินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท แอล.พี.ซี.อินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท แอล.พี.ซี.อินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท สยาม ซีเทรด จำกัด
คุณ กนกพร มงคลล่า
คุณ กนกพร มงคลล่า
คุณ กนกพร มงคลล่า
คุณ ศตกนกพรหม  จิตงามพงศ์
ร้าน ไอซีเบบี้
คุณ พิชญา  อินทรพานิช
ชื่อลูกค้า
คุณนงนุช 
ร้านโอการช่าง
คุณ นิยม มาลัย 
บริษัท เก็บสตังค์ จำกัด
โรงกลึงแก้วมงคล 
คุณ ทวีป
Nirun Boonkum
ร้านนิวเบบี้คิดส์ช็อป
คุณชนรรค์ อาจองค์
บริษัท สยามพัฒนาคอนกรีต จำกัด
คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
 คุณ อัญธิกา วงศ์ณรัตน์
คุณ บัญชา สุธรรมรักษ์
คุณ ณัฏฐ์ณริน เฮงธนารักษ์
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด / จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
คุณ สมชัย เบญจพรไพสิฐ 
บริษัท กันพลา วิลเลจ จำกัด
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
คุณ เอกลักษณ์ ตั้งสุขเกษมสันติ์
คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
คุณภาสภณ  ชัยบูรณ์
คุณ วรรณา พินิจไพฑูรย์
คุณ ณัฐกานต์ ดีประสิทธิ์
คอฟฟี่อินดี้ 
บริษัท  สยามเมดดิคอล  เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
คุณ ธนวัฒน์.
jutathip
7 Shop
คุณ ประวิทย์ แสงดารา
บริษัท เอส.วี.เค. เอ็นเตอร์ไพรซ์  จำกัด
บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด
คุณ เกษราภรณ์ ผิวสงคราม
คุณปุ๊ก
บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด
คุณ แจน.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
พันโทกัมปนาท คงเสถียรพงษ์
คุณ คำรณ  จันทวี 
คุณ มานพ เขม้นงาน
คุณณัฐกาญจน์ สุโรดม
คุณกวินธิดา  สุจินดาพร
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด *หยุดทุกวันเสาร์*
ชื่อบริษัทขนส่ง
บึงกาฬ ขนส่ง ศาลยา
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 282  เลขที่ 14087
เล่มที่ 159 เลขที่ 7944
เล่มที่ 355 เลขที่ 17721
เล่มที่ 163 เลขที่ 8142
เล่มที่ 029 เลขที่ 1433
เล่มที่181 เลขที่ 9046
เล่มที่ 134 เลขที่ 6672
5319020178596
5319020178619
5319020178572
เล่มที่ 810 เลขที่ 40498
เล่มที่ 283 เลขที่ 14147
เล่มที่ 459 เลขที่ 22947
เล่มที่ 459 เลขที่ 22948
เล่มที่ 591 เลขที่ 29527
BKAM19-04898
เล่มที่ 039 เลขที่ 01938
เล่มที่ 363 เลขที่ 18108
เล่มที่ 697 เลขที่ 34821
4341
เลขที่ 28097
เล่มที่ 071 เลขที่ 3540
PC314642060TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241636786TH
EW241636809TH
EW241636790TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
2กล่อง2ห่อ
3กล่อง1ม้วน
17 มัด
3กล่อง4ม้วน
5กล่อง8ห่อ3ม้วน
3กล่อง
1กล่อง2ม้วน
1กล่อง
2ห่อ
4 มัด
3ห่อ1ม้วน
5กล่อง2ห่อ2ม้วน
3ม้วน1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
5ห่อ
1กล่อง5ม้วน
1กล่อง1ห่อ
6 ห่อ
3กล่อง
3ห่อ4กล่อง3มัด2ม้วน
1 กล่อง
7ห่อ3กล่อง5ม้วน
1 ชิ้น 4.19
4 BBBC
10 (9B1C)
2 BB
2 BB
3 BCC
1 C
2 BC
1 C
1 C
3 CCC
2 BB
4 BBBB
6 (6B)
1 C
3 BBC
1 ชิ้น 1.16
1  ชิ้น 3.96
1 ชิ้น 6.00
3 BBC