ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190212AA01-02
THASS20190212AA02-02
THASS20190212AB01-01
THASS20190212AC01-01
THASS20190212AD01-04
THASS20190212AD02-04
THASS20190212AD03-04
THASS20190212AD04-04
THASS20190212AE01-02
THASS20190212AE02-02
THASS20190212AF01-02
THASS20190212AF02-02
THASS20190212AG01-01
THASS20190212AH01-01
THASS20190212AI01-01
THASS20190212AJ01-01
THASS20190212AK01-03
THASS20190212AK02-03
THASS20190212AK03-03
THASS20190212AL01-02
THASS20190212AL02-02
THASS20190212AM01-01
THASS20190212AN01-01
THASS20190212AO01-01
THASS20190212AP01-03
THASS20190212AP02-03
THASS20190212AP03-03
THASS20190212AQ01-02
THASS20190212AQ02-02
THASS20190212AR01-02
THASS20190212AR02-02
THASS20190212AS01-02
THASS20190212AS02-02
THASS20190212AT01-01
THASS20190212AU01-04
THASS20190212AU02-04
THASS20190212AU03-04
THASS20190212AU04-04
THASS20190212AV01-01
THASS20190212AW01-10
THASS20190212AW02-10
THASS20190212AW03-10
THASS20190212AW04-10
THASS20190212AW05-10
THASS20190212AW06-10
THASS20190212AW07-10
THASS20190212AW08-10
THASS20190212AW09-10
THASS20190212AW10-10
THASS20190212AX01-01
THASS20190212AY01-01
THASS20190212AZ01-02
THASS20190212AZ02-02
THASS20190212BA01-05
THASS20190212BA02-05
THASS20190212BA03-05
THASS20190212BA04-05
THASS20190212BA05-05
THASS20190212BB01-04
THASS20190212BB02-04
THASS20190212BB03-04
THASS20190212BB04-04
THASS20190212BC01-01
THASS20190212BD01-01
THASS20190212BE01-01
THASS20190212BF01-01
THASS20190212BG01-02
THASS20190212BG02-02
THASS20190212BH01-01
THASS20190212BI01-01
THASS20190212BJ01-01
THASS20190212BK01-03
THASS20190212BK02-03
THASS20190212BK03-03
THASS20190212BL01-02
THASS20190212BL02-02
THASS20190212BM01-01
THASS20190212BN01-01
THASS20190212BO01-02
THASS20190212BO02-02
THASS20190212BP01-04
THASS20190212BP02-04
THASS20190212BP03-04
THASS20190212BP04-04
THASS20190212BQ01-01
THASS20190212BR01-01-ADD
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119022781890119
5119022781890019
5119022781890419
5119022781891319
5119022781890819
5119022781891419
5119022781890219
5119022781891219
5119022781890319
5119022781890919
5119022781890619
5119022781891119
5119022781890719
5119022781891019
5119022781891519
5119022781891619
5119022781890519
5119022781891719
5119022781892919
5119022781891819
5119022781893119
5119022781892119
5119022781893319
5119022781892319
5119022781893519
5119022781892519
5119022781893719
5119022781892719
5119022781892019
5119022781893019
5119022781892219
5119022781893219
5119022781892419
5119022781893419
5119022781892619
5119022781893619
5119022781892819
5119022781893819
5119022786482629
5119022786483529
5119022786483229
5119022786483729
5119022786484029
5119022786482829
5119022786484129
5119022786482929
5119022786482529
5119022786483429
5119022786483129
5119022786483829
5119022786483029
5119022786484229
5119022786482729
5119022786483629
5119022786483329
5119022786483929
5119022786484929
5119022786484329
5119022786485029
5119022786484429
5119022786485129
5119022786484529
5119022786485229
5119022786484729
5119022786485329
5119022786792129
5119022786792729
5119022786792429
5119022786793929
5119022786793229
5119022786793029
5119022786792829
5119022786793629
5119022786792329
5119022786793429
5119022786792229
5119022786793529
5119022786792929
5119022786793729
5119022786792529
5119022786793129
5119022786792629
5119022786793329
5119022786793829
5119022786937429
5119022786937329
ผู้รับ
คุณ สถิตย์ แผ่เต็ม
คุณ สถิตย์ แผ่เต็ม
บริษัท ก่อเกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ป(2005) จำกัด
Jesse And Son
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ธนชิต นามกันยา
คุณ ธนชิต นามกันยา
นาย วรวุฒิ บุปผาเจริญสุข
นาย วรวุฒิ บุปผาเจริญสุข
คุณนิภา ศุภนาม
คุณวาสนา จันทนาม (ร้านอะไหล่ชัวร์)
คุณ สายชล ศิริอำนาจ
คุณดุษฏี  กันเกตุ
บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด
บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด
บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด
ร้านเเพลย์กราวด์
ร้านเเพลย์กราวด์
คุณ อนัญญา บุญพิมพ์
นายสุดสาย วงศ์วีระชาติ
K.พิษณุ
คุณ  พรนภา
คุณ  พรนภา
คุณ  พรนภา
คุณ จันทรรัตน์
คุณ จันทรรัตน์
คุณ สหทัย จันทร์เจริญ
คุณ สหทัย จันทร์เจริญ
ร้านของเล่น 69
ร้านของเล่น 69
คุณมาณวิกา  รุจิไชยวัฒน์
บจก. ลียาคอสเมติกส์ จำกัด
บจก. ลียาคอสเมติกส์ จำกัด
บจก. ลียาคอสเมติกส์ จำกัด
บจก. ลียาคอสเมติกส์ จำกัด
คุณ ช่อทิพย์  สุดใจวิเศษ
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
วัดสันพระเจ้าแดง
ร.ต.อ.หญิง สายพิน จันทร์ละมูล
คุณ อเนก ใจดี (ร้าน O.POWER)
คุณ อเนก ใจดี (ร้าน O.POWER)
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
คุณ สุนิษา  จิตเมือง
คุณ สุนิษา  จิตเมือง
คุณ สุนิษา  จิตเมือง
คุณ สุนิษา  จิตเมือง
คุณ ณฐินี ทันประจำสินธุ์
บริษัท ลุย แฟบริเคชั่น จำกัด
คุณยุทธพงษ์  ปะตังถาโต
นาย นครินทร์  หล่อกิตติวงศ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์โมนิค มิวสิค ภูเก็ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์โมนิค มิวสิค ภูเก็ต
คุณ ณัฏธิดา สายเงิน
บริษัท พัทธนันท์ สตีล จำกัด
คุณ พิจิตรศิริ แพรนนท์
คุณ เกษมณี  ทวีพงษ์
คุณ เกษมณี  ทวีพงษ์
คุณ เกษมณี  ทวีพงษ์
จ.ส.ต.หญิงชลธิชา  ชัยคำ
จ.ส.ต.หญิงชลธิชา  ชัยคำ
คุณ แอม
ร้านกรกฏการเกษตร/คุณรณชัย คล่องสั่งสอน
คุณ ภัสส์ศา สารีบุตร
คุณ ภัสส์ศา สารีบุตร
คุณ ธนรรถ  บุษยโภคะ
คุณ ธนรรถ  บุษยโภคะ
คุณ ธนรรถ  บุษยโภคะ
คุณ ธนรรถ  บุษยโภคะ
Chawalit Ngamsomhan
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์โมนิค มิวสิค ภูเก็ต
ชื่อลูกค้า
คุณณัปภัช  ภูมีพาน
บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด
คุณ ขนิษฐา แสนปรีชา โรงแรมปากช่องเกสเฮ้าส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
คุณ กานต์ ลิ่มศรีวิไล
คุณ  จุฑารัตน์ ภูผาลี
คุณ วรรณี ออเจริญรุ่งเรือง  (โรงงาน)
ร้านเหมืองแดงเภสัช  (จัดส่งสินค้าถึงที่ด้วยค่ะ)
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม/คุณพศิณ อรรถอนุกูล(นันต์)
ร้าน หมูสีชมพู
คุณ วรรณ กมลทิพย์
jcf biker shop  คุณ หลิน
โรงคั่วกาแฟปรีดา (คุณธุมาวดี  สุวัณณกีฎะ)
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
นุซอฟต์ไฮเทค
คุณศุภชัย  เขียวแดง
บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณ วันทนา ปาลวัฒน์
โรงเลื่อยสันติ  ใกล้ถึงให้โทรหา
ร้าน สมบูรณ์พาณิชย์สวย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยเดอะคิทเช่นคอร์เนอร์
ช.วัฒนา มอเตอร์
บริษัท เอส.เอ็นจอย สเตชั่นเนอรี่ จำกัด.
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
ร้านเรียวครีม ศรีบุญเรือง คุณลัค
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี ร้านกระเป๋าแบรนด์แท้ จัดส่งสินค้าให้ที่ร้านด้วยค่ะ
บริษัท  ทีเอส แอนด์ ที ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
บริษัท ซูเวเนีย  ซ็อปปิ้ง จำกัด
คุณ กฤษณา ชำนาญวโนทยาน  *ห่อพลาสติกให้ด้วย*
อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร
ร้าน หน้าสวน สเตชั่นเนอรี่
คุณวันชนะ  ดีสอน
สนง.เกษตรอำเภอป่ะยอม / หับสะ ตงเยต
คุณวราภรณ์  สวัสดิ์คีรีกุล
คุณยุพดี  สนธิสุวรรณ
เดอะ ครีเอทีฟ พาทเนอร์ชิพ จำกัด
คุณ ธีรภัทร เพ็ชรดำ
Atinuch kaewkhiew
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท เอพริล แอสซิสแตนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด ***รบกวนโทรแจ้งก่อนส่งค่ะ***
คุณ กนกวรรณ
คุณ ปวิตรา ไพรสันต์
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ สริญญา  สิทธิเกสร
คุณ ณิชาภัทร์ ธารินเจริญ
บริษัท เอ็ม.เอ.เอส ออโต้ จำกัด
คุณ ศรายุทธ อิ่มเอิบ
พรชนิตว์ แย้มทรัพย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
เขื่อนขันธ์รุ่งเรืองขนส่ง ศาลายา เบอร์โทร  042-316661/081-6613046
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
SB สมใจขนส่ง สาย  4  โทร 087-0771004
นิสสันปากน้ำโพขนส่ง  สาย 4 โทร02-4296164
อาร์.ซี.เอ็กเพรส ขนส่ง พุทธมณฑลสาย 4 โกดังพุทธิพร
 ติดป.รุ่งโรงจน์ โทร 096-5953946,092-4249293
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
หนองบัวลำภู ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/3
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร.02-8874325-6
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
บริษัท เอ็นทีดี โลจิสติก  สาย  2 ศูนย์ขนส่ง 1 02-4103416
ไทยพรชัยขนส่ง เบอร์โทรสาย 2 ศูนย์ LSR02-8874483 ,08-8874438-9
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
2 กล่อง
เล่มที่  372 เลขที่ 18563
เล่มที่  772  เลขที่  38564
เล่มที่ 004  เลขที่  0152
30067
เล่มที่ 124  เลขที่  6190
เล่มที่  124 เลขที่  6189
5319020134165
5319020134257
5319020134271
5319020134110
5319020134196
5319020134318
เล่มที่ 001  เลขที่  0030
เล่มที่  30  เลขที่  1473
เล่มที่ 344  เลขที่ 17161
เล่มที่ 1185  เลขที่  059227
เล่มที่  0872 เลขที่  043559
เล่มที่  447  เลขที่  22331
เล่มที่ 0872 เลขที่  043560
เล่มที่ 0872 เลขที่  043558
เลขที่ 05318
4 ม้วน
เล่มที่  86  เลขที่ 41
เล่มที่ 0828  เลขที่  41353
เล่มที่ 1386  เลขที่  69282
เล่มที่  0969  เลขที่  48448
29
เล่มที่  300  เลขที่  14995
00056203
เล่มที่ 149  เลขที่ 25
B0119005886
เล่มที่ 125  เลขที่  06210
เล่มที่  12575 เลขที่  628739
เลขที่ 4084
เล่มที่  423 เลขที่21105
2 กล่อง
36951
PC314641736TH
PC341641740TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241633277TH
EW241633263TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
6 ห่อ
1 ห่อ
3 ห่อ
1 ม้วน
1 กล่อง 1 ห่อ
6 ถุง
6 ม้วน
5 กล่อง
1 กระสอบ
3 ห่อ
1กล่อง 6 ห่อ
3 กล่อง
1 กล่อง
1 ห่อ 1 ม้วน
1 กล่อง 1 ถุง
2 กล่อง
3 ห่อ
1 กล่อง 1 ห่อ
4 มัด
5 กล่อง
5 ม้วน 5 ห่อ
2 ม้วน
1 กล่อง 1 ห่อ
2 ห่อ
9 กล่อง 1 ห่อ
3 กล่อง
6 ห่อ
2 กล่อง
7 ก 8 ห่อ 2 ม้วนใหญ่
5 ห่อ
2ห่อ
3 ม้วน
1 กล่อง
2 ถ้ง
1 ห่อ
1 ชิ้น 4.26
1 ชิ้น 2.27
1 C
2 BC
1 B
2 CC
6 BBBBBC
1 B
3+2ม้วน BBCAA
1 C
3 BBC
3 CCC
5 BBBBC
1 C
1 ชิ้น 3.85
1 ชิ้น 0.24
1 B