ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190209AA01-04
THASS20190209AA02-04
THASS20190209AA03-04
THASS20190209AA04-04
THASS20190209AB01-01
THASS20190209AC01-04
THASS20190209AC02-04
THASS20190209AC03-04
THASS20190209AC04-04
THASS20190209AD01-03
THASS20190209AD02-03
THASS20190209AD03-03
THASS20190209AE01-02
THASS20190209AE02-02
THASS20190209AF01-01
THASS20190209AG01-03
THASS20190209AG02-03
THASS20190209AG03-03
THASS20190209AH01-01
THASS20190209AI01-01
THASS20190209AJ01-01
THASS20190209AK01-01
THASS20190209AL01-01
THASS20190209AM01-04
THASS20190209AM02-04
THASS20190209AM03-04
THASS20190209AM04-04
THASS20190209AN01-01
THASS20190209AO01-02
THASS20190209AO02-02
THASS20190209AP01-02
THASS20190209AP02-02
THASS20190209AQ01-01
THASS20190209AR01-01
THASS20190209AS01-08
THASS20190209AS02-08
THASS20190209AS03-08
THASS20190209AS04-08
THASS20190209AS05-08
THASS20190209AS06-08
THASS20190209AS07-08
THASS20190209AS08-08
THASS20190209AT01-02
THASS20190209AT02-02
THASS20190209AU01-03
THASS20190209AU02-03
THASS20190209AU03-03
THASS20190209AV01-03
THASS20190209AV02-03
THASS20190209AV03-03
THASS20190209AW01-01
THASS20190209AX01-03
THASS20190209AX02-03
THASS20190209AX03-03
THASS20190209AY01-01
THASS20190209AZ01-01
THASS20190209BA01-03
THASS20190209BA02-03
THASS20190209BA03-03
THASS20190209BB01-02
THASS20190209BB02-02
THASS20190209BC01-04
THASS20190209BC02-04
THASS20190209BC03-04
THASS20190209BC04-04
THASS20190209BD01-02
THASS20190209BD02-02
THASS20190209BE01-01
THASS20190209BF01-05
THASS20190209BF02-05
THASS20190209BF03-05
THASS20190209BF04-05
THASS20190209BF05-05
THASS20190209BG01-02
THASS20190209BG02-02
THASS20190209BH01-01
THASS20190209BI01-02
THASS20190209BI02-02
THASS20190209BJ01-01
THASS20190209BL01-01
THASS20190209BM01-02
THASS20190209BM02-02
THASS20190209BN01-01
THASS20190209BO01-02
THASS20190209BO02-02
THASS20190209BP01-05
THASS20190209BP02-05
THASS20190209BP03-05
THASS20190209BP04-05
THASS20190209BP05-05
THASS20190209BQ01-01
THASS20190209BR01-01
THASS20190209BS01-03
THASS20190209BS02-03
THASS20190209BS03-03
THASS20190209BT01-02
THASS20190209BT02-02
THASS20190209BU01-01
THASS20190209BV01-01
THASS20190209BW01-01-ADD
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019022769785689
5019022769785889
5019022769786189
5019022769785789
5019022769787689
5019022769786589
5019022769787889
5019022769787289
5019022769787189
5019022769786389
5019022769785989
5019022769786889
5019022769786689
5019022769787389
5019022769786089
5019022769786989
5019022769786289
5019022769787089
5019022769786489
5019022769786789
5019022769787489
5019022769787589
5019022769788089
5019022769787789
5019022769788189
5019022769787989
5019022769788289
5019022770218289
5019022770218989
5019022770219189
5019022770218389
5019022770219689
5019022770219289
5019022770218589
5019022770218189
5019022770219489
5019022770219089
5019022770218489
5019022770218789
5019022770219389
5019022770219589
5019022770218889
5019022770219789
5019022770218689
5019022771973789
5019022771974789
5019022771973889
5019022771974689
5019022771973989
5019022771974889
5019022771974389
5019022771975289
5019022771974189
5019022771975189
5019022771974289
5019022771975489
5019022771974589
5019022771975389
5019022771974089
5019022771974989
5019022771974489
5019022771975089
5019022771975689
5019022771976589
5019022771976189
5019022771976889
5019022771977789
5019022771977089
5019022771977989
5019022771977389
5019022771978189
5019022771977589
5019022771977189
5019022771975589
5019022771977289
5019022771976089
5019022771977489
5019022771976389
5019022771977689
5019022771975989
5019022771976789
5019022771976289
5019022773515299
5019022773516299
5019022773515799
5019022773514899
5019022773515899
5019022773514999
5019022773515999
5019022773515199
5019022773516099
5019022773515399
5019022773516599
5019022773515499
5019022773516199
5019022773515099
5019022773516499
5019022773515699
5019022773516399
5019022773515599
ผู้รับ
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
คุณ จักรพันธ์ ลีลานันทวงศ์
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด/คุณอรชร
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด/คุณอรชร
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด/คุณอรชร
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด/คุณอรชร
คุณ กัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณ กัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณ กัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณ วริศรา กลมกลี่ยง
คุณ วริศรา กลมกลี่ยง
ไอเลิฟโฟน-สาขาแม่เหียะ
บริษัท ดีไอวาย คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท ดีไอวาย คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท ดีไอวาย คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณ อรปวีณ์ คงศักดิ์เสรี
คุณ ศิริมาศ บ้านใหม่
คุณ พิชญา รอดรัตน์
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณ วรวุฒิ เรืองมณฑป (โอ๊ก) หจก.ต้นน้ำโฆษณา
Pakinee Ontakri
Pakinee Ontakri
Pakinee Ontakri
Pakinee Ontakri
คุณ ศรัณย์ ศิริชัย/บริษัท พรัคท์ จำกัด
ร้านไปรษณีย์/คุณ แดนไพร ไชยพรหม
ร้านไปรษณีย์/คุณ แดนไพร ไชยพรหม
คุณ นุชจิรา แก้วเขียว
คุณ นุชจิรา แก้วเขียว
คุณ ตัทชญา วิสารทานนท์
บริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ จำกัด
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ กาญจนา ทะคง
คุณ กาญจนา ทะคง
คุณ เพชร ศรีสุภาพ
คุณ เพชร ศรีสุภาพ
คุณ เพชร ศรีสุภาพ
คุณ ภานุวัฒน์  อินทร์โพวงษ์
คุณ ภานุวัฒน์  อินทร์โพวงษ์
คุณ ภานุวัฒน์  อินทร์โพวงษ์
บริษัท เทควา แวลูเชน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ฐิติกร พจน์เสถียร
คุณ ฐิติกร พจน์เสถียร
คุณ ฐิติกร พจน์เสถียร
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
บริษัท ทัชช้อป จำกัด
คุณ หนิง ปัทมา
คุณ หนิง ปัทมา
คุณ หนิง ปัทมา
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ ชูศักดิ์ ทรงสะอาด/บจก อาร์ต ออฟ อินสไปร์
คุณ ชูศักดิ์ ทรงสะอาด/บจก.อาร์ต ออฟ อินสไปร์
คุณ ชูศักดิ์ ทรงสะอาด/บจก.อาร์ต ออฟ อินสไปร์
คุณ ชูศักดิ์ ทรงสะอาด/บจก. อาร์ต ออฟ อินสไปร์
คุณ สุวดี
คุณ สุวดี
คุณ กฤติยาภรณ์  วงค์คำจันทร์
บริษัท นันชการ์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท นันชการ์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท นันชการ์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท นันชการ์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท นันชการ์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
คุณ ถวายรินทร์ ลำเลียงพล
คุณ ธนาวุฒิ ไตรโยธี
คุณ ธนาวุฒิ ไตรโยธี
บริษัท เคลนโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพิมพัฒน์ นิมาลา
บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเนอร์เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
บริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์นชัวร์
บริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์นชัวร์
บริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ/คุณ ปวีณา สังอ่อนดี
บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา/บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา/บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา/บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
สวนบ้านพ่อบ้านแม่@ลานสกา
สวนบ้านพ่อบ้านแม่@ลานสกา
คุณภาสุตา นิกะดานนท์
คุณ วีรญา ถาบัว
คุณคณิต รัตนปิลัมธน์
ชื่อลูกค้า
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (สาขาระยอง)  จ่ายต้นทาง
ร้านท่าใหม่บุคส์
EUROTECNICHE (THAILAND) CO., LTD. คุณ ชนัณชิดา ห่วงเพชร
คุณ โบ..
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด
คุณวนิดา   วงศ์อนันต์
บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จำกัด (คุณอรยา อินเต็ม)
บริษัท เจ เอส บิวตี้ จำกัด
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด โทรแจ้งล่วงหน้า2วัน ต้องหาคนช่วยยก
บริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ สุภาพร  ทาจาก
คุณ ปรียนุช  ก้อนวิมล
7 Shop
ชื่อบริษัทขนส่ง
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
 
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
3 BBB
8 (7A1C)
2 BB
1 C
3 BBB
3 BBB
5 BBBBB
2 BC
3 BBC
10(9B1C)