ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190207AA01-01
THASS20190207AB01-03
THASS20190207AB02-03
THASS20190207AB03-03
THASS20190207AC01-01
THASS20190207AD01-01
THASS20190207AE01-02
THASS20190207AE02-02
THASS20190207AF01-03
THASS20190207AF02-03
THASS20190207AF03-03
THASS20190207AG01-04
THASS20190207AG02-04
THASS20190207AG03-04
THASS20190207AG04-04
THASS20190207AH01-01
THASS20190207AI01-08
THASS20190207AI02-08
THASS20190207AI03-08
THASS20190207AI04-08
THASS20190207AI05-08
THASS20190207AI06-08
THASS20190207AI07-08
THASS20190207AI08-08
THASS20190207AJ01-04
THASS20190207AJ02-04
THASS20190207AJ03-04
THASS20190207AJ04-04
THASS20190207AK01-02
THASS20190207AK02-02
THASS20190207AL01-04
THASS20190207AL02-04
THASS20190207AL03-04
THASS20190207AL04-04
THASS20190207AM01-10
THASS20190207AM02-10
THASS20190207AM03-10
THASS20190207AM04-10
THASS20190207AM05-10
THASS20190207AM06-10
THASS20190207AM07-10
THASS20190207AM08-10
THASS20190207AM09-10
THASS20190207AM10-10
THASS20190207AN01-14
THASS20190207AN02-14
THASS20190207AN03-14
THASS20190207AN04-14
THASS20190207AN05-14
THASS20190207AN06-14
THASS20190207AN07-14
THASS20190207AN08-14
THASS20190207AN09-14
THASS20190207AN10-14
THASS20190207AN11-14
THASS20190207AN12-14
THASS20190207AN13-14
THASS20190207AN14-14
THASS20190207AO01-04
THASS20190207AO02-04
THASS20190207AO03-04
THASS20190207AO04-04
THASS20190207AP01-02
THASS20190207AP02-02
THASS20190207AQ01-01
THASS20190207AR01-01
THASS20190207AS01-01
THASS20190207AT01-04
THASS20190207AT02-04
THASS20190207AT03-04
THASS20190207AT04-04
THASS20190207AU01-01
THASS20190207AV01-02
THASS20190207AV02-02
THASS20190207AW01-01
THASS20190207AX01-02
THASS20190207AX02-02
THASS20190207AY01-01
THASS20190207AZ01-02
THASS20190207AZ02-02
THASS20190207BA01-03
THASS20190207BA02-03
THASS20190207BA03-03
THASS20190207BB01-04
THASS20190207BB02-04
THASS20190207BB03-04
THASS20190207BB04-04
THASS20190207BC01-04
THASS20190207BC02-04
THASS20190207BC03-04
THASS20190207BC04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019022764449479
5019022764450379
5019022764449379
5019022764450279
5019022764449979
5019022764450579
5019022764449679
5019022764451079
5019022764449579
5019022764450979
5019022764449779
5019022764450479
5019022764449879
5019022764450879
5019022764450679
5019022764450079
5019022764450779
5019022764450179
5019022764451479
5019022764452979
5019022764451179
5019022764453179
5019022764451679
5019022764453379
5019022764451979
5019022764453579
5019022764452379
5019022764453779
5019022764452779
5019022764453079
5019022764451279
5019022764453279
5019022764451579
5019022764453479
5019022764451879
5019022764453679
5019022764452279
5019022764452679
5019022764452079
5019022764453879
5019022764452579
5019022764451379
5019022764452879
5019022764451779
5019022765709179
5019022765710079
5019022765709279
5019022765710179
5019022765709379
5019022765710279
5019022765709979
5019022765710879
5019022765709479
5019022765710379
5019022765709879
5019022765711179
5019022765709579
5019022765710479
5019022765709779
5019022765710679
5019022765709679
5019022765711479
5019022765710579
5019022765710779
5019022765712379
5019022765711279
5019022765712679
5019022765711679
5019022765712979
5019022765712079
5019022765713679
5019022765713179
5019022765712779
5019022765713479
5019022765713279
5019022765713579
5019022765711079
5019022765713779
5019022765711579
5019022765713879
5019022765711879
5019022765712579
5019022765712179
5019022765712879
5019022765712479
5019022765710979
5019022765713079
5019022765711379
5019022765713379
5019022765711979
5019022765712279
ผู้รับ
คุณ นิจวีร์ ทวีเจริญรักข์
หจก.เพื่อเรียนนากลาง (2555)
หจก.เพื่อเรียนนากลาง (2555)
หจก.เพื่อเรียนนากลาง (2555)
บริษัท ไทยโระคุฮะ จำกัด
คุณ วิชัญโญ สุขประสพโภคา
บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด
บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
คุณ เหลียง
ร้านรองเท้าเบญจมาศ
ร้านรองเท้าเบญจมาศ
ร้านรองเท้าเบญจมาศ
ร้านรองเท้าเบญจมาศ
คุณ วาสนา อ่อนจันทร์
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณสุชีรา แก้วโภคา
คุณสุชีรา แก้วโภคา
คุณสุชีรา แก้วโภคา
คุณสุชีรา แก้วโภคา
คุณ กัญญาภัค สุทธการ
คุณ กัญญาภัค สุทธการ
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
คุณ อรอนงค์ เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์ เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์ เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์ เขียวรัตน์
บริษัท วีด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/คุณ พรศิริ
บริษัท วีด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/คุณ พรศิริ
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณ พรรณทิพา ม็อตเตอะ
คุณ เอกณรงค์ ไชยชนะ
คุณ แจน
คุณ แจน
คุณ แจน
คุณ แจน
คุณ ศิรตา บุษยโภคะ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
บริษัท พีที คอลโทรล แอนด์ เมชเชอเมนท์ จำกัด
คุณ มณีนุช สายบุญจอม
คุณ มณีนุช สายบุญจอม
Aroonrote​ Laohawirot
คุณ ทนัญชัย อริยเกศมงคล
คุณ ทนัญชัย อริยเกศมงคล
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
ชื่อลูกค้า
บริษัท สตาร์วอเตอร์ฟิลเตอร์ จำกัด
ร้านเพชรลดาเซอร์วิส   คุณเพชรลดา สวยรูป
Natalia Dorogova
คุณ กัญญารัตน์  วิชิรัตน์
บริษัท สยามช้างไทย เคมิคอล (1999) จำกัด
คุณอุษณีย์  จึงธานานุวัตร
คุณ วาสนา เข็มเพชร
คุณ วิเศษ ณ นคร
หจก. บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน/คุณ วัฒนา ปรีเปรม
 ร้านไปรษณีย์หนองรี
คุณมธุรดา จงเพิ่มวัฒนะผล
คุณ ก้องศิลป์การพิมพ์
คุณจิตรานุช  ปานขาว
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
บริษัท คุปุ คุปุ พะงัน จำกัด
คุณ สุทธิพันธ์ อิทธิสัจจะกุล ร้านต๋อยดีไซน์
คุณ พิมพ์พิทักษ์. อินทะสอน จ่ายต้นทาง
บริษํท ศรีแก้ว หล่มเก่า จำกัด
ร้าน เพาะศิลป์ ซิลค์สกรีน
คุณเอก (ร้านลุงหนวดซุปเปอร์มาเก็ต)
คุณ วันวิสา  สังข์สุวรรณ
คุณ วีรยศ  ลลิตอุไร
ร้านเกษแก้ว
คุณ วิลานี แจ๊บส์
ร้านมิตรเคหะภัณฑ์  /คุณ วิรัช เกิดสุข
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
ชัยวิทย์ ศิริแข็งร้านก๋วยเตี๋ยวนายเหนือ
คุณ โมลิกา โอสายไทย
คุณ นพรัตน์ ศักดิ์พันธ์
คุณคณกร  ขอเพิ่ม
บริษัท อรรถสิทธิ์ปิโตรเลียม จำกัด
คุณฤทัยรัตน์  ศรีเทียนศักดิ์ชัย
บริษัท ไทยโระคุฮะ จำกัด
 ร้านรองเท้าเบญจมาศ (Mama shoes) เพชรลัดดา อาจยุทธิ์
7 Shop
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณศศิธร  อรมุตร
คุณ อมรรัตน์ หยวกฉิมพลี
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
แสงทวีทรัพย์สินขนส่ง พุทธมณฑล สาย 5 ชานชาลาที่1 และ 2 ติดกับม่งเส็งบุรีรัมย์ โทร 081-6964743,02-8894768-9
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
ประกายเพชรบูรณ์ ขนส่ง เลยทางเข้าสาย 3 ประมาณ 400 เมตร
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
วัฒนากิจอุตรดิตถ์ ขนส่ง สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8870914
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 110  เลขที่  5468
เล่มที่ 110  เลขที่  5467
เล่มที่ 110  เลขที่ 5466
เล่มที่ 110 เลขที่  5469
เลขที่บิล 5319020062963
เลขที่บิล 5319020063083
 
เลขที่บิล 5319020063021
เลขที่บิล 5319020063069
เล่มที่  156 เลขที่  7792
เลขที่บิล 2933เล่มที่ 059
เลขที่บิล 2932 เล่มที่ 059
เล่มที่  789 เลขที่  39412
เลขที่บิล 629010652
1กล่อง2ห่อ
เล่มที่ 1035  เลขที่ 051727
1ห่อ
เลขที่บิล 21494 เล่มที่ 0430
เล่มที่ 065 เลขที่  03242
เลขที่ 19744  เล่มที่ 395
DOPK 1902080127
เล่มที่ 0179 เลขที่  08931
1ห่อ
เลขที่บิล 19138 เล่มที่ 383
เล่มที่  130 เลขที่  9
เล่มที่ 647 เลขที่ 32316
เล่มที่  029 เลขที่  01450
B0119016741
B0119016744
เลขที่  01186
เล่มที่ 769 เลขที่ 38426
เล่มที่  176 เลขที่  08775
PC314641339TH
PC314641325TH
PC314641311TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
 
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241615327TH
EW241615335TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
10ห่อ3กล่อง
1กล่อง1ห่อ
4กล่อง6ห่อ1มัด3ม้วน
3 แกลลอน
1กล่อง
1ห่อ
3ห่อ
1กล่อง1ห่อ
5กล่อง3ห่อ
1กล่อง
1กล่อง
2 ม้วน
1กล่อง
3กล่อง 2 ม้วน
4 กล่อง
2กล่อง3ห่อ1ม้วน
2กล่อง
4ห่อ
5ห่อ1กล่อง
1กล่อง
2ห่อ1ม้วน
1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง1ถุง
13ม้วน1มัด
5ห่อ
2กล่อง
4ห่อ
1 ชิ้น
1 ชิ้น 9.35
1 ชิ้น 0.71
1 ชิ้น 0.11
4 ชิ้น 1.22