ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190206A0001-1
THASS20190206AA01-2
THASS20190206AA02-2
THASS20190206AB01-6
THASS20190206AB02-6
THASS20190206AB03-6
THASS20190206AB04-6
THASS20190206AB05-6
THASS20190206AB06-6
THASS20190206AC01-1
THASS20190206AD01-1
THASS20190206AE01-4
THASS20190206AE02-4
THASS20190206AE03-4
THASS20190206AE04-4
THASS20190206AF01-2
THASS20190206AF02-2
THASS20190206AG01-1
THASS20190206B0001-1
THASS20190206C0001-3
THASS20190206C0002-3
THASS20190206C0003-3
THASS20190206D0001-6
THASS20190206D0002-6
THASS20190206D0003-6
THASS20190206D0004-6
THASS20190206D0005-6
THASS20190206D0006-6
THASS20190206E0001-2
THASS20190206E0002-2
THASS20190206F0001-2
THASS20190206F0002-2
THASS20190206G0001-2
THASS20190206G0002-2
THASS20190206H0001-1
THASS20190206I0001-8
THASS20190206I0002-8
THASS20190206I0003-8-NEW
THASS20190206I0004-8
THASS20190206I0005-8
THASS20190206I0006-8
THASS20190206I0007-8
THASS20190206I0008-8
THASS20190206J0001-2
THASS20190206J0002-2
THASS20190206K0001-3
THASS20190206K0002-3
THASS20190206K0003-3
THASS20190206L0001-2
THASS20190206L0002-2
THASS20190206M0001-6
THASS20190206M0002-6
THASS20190206M0003-6
THASS20190206M0004-6
THASS20190206M0005-6
THASS20190206M0006-6
THASS20190206N0001-5
THASS20190206N0002-5
THASS20190206N0003-5
THASS20190206N0004-5
THASS20190206N0005-5
THASS20190206O0001-5
THASS20190206O0002-5
THASS20190206O0003-5
THASS20190206O0004-5
THASS20190206O0005-5
THASS20190206P0001-2
THASS20190206P0002-2
THASS20190206Q0001-1
THASS20190206R0001-1
THASS20190206S0001-3
THASS20190206S0002-3
THASS20190206S0003-3
THASS20190206T0001-4
THASS20190206T0002-4
THASS20190206T0003-4
THASS20190206T0004-4
THASS20190206U0001-1
THASS20190206V0001-1
THASS20190206W0001-4
THASS20190206W0002-4
THASS20190206W0003-4
THASS20190206W0004-4
THASS20190206X0001-4
THASS20190206X0002-4
THASS20190206X0003-4
THASS20190206X0004-4
THASS20190206Y0001-1
THASS20190206Z0001-5
THASS20190206Z0002-5
THASS20190206Z0003-5
THASS20190206Z0004-5
THASS20190206Z0005-5
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019022761946869
5019022762086269
5019022762085569
5019022762086169
5019022762085869
5019022762086969
5019022762085669
5019022762086469
5019022762086869
5019022762085969
5019022762085769
5019022762086669
5019022762086769
5019022762086069
5019022762087169
5019022762087069
5019022762087269
5019022762087369
5019022761947569
5019022761946969
5019022761947769
5019022761947069
5019022761948169
5019022761947169
5019022761947969
5019022761947369
5019022761948269
5019022761947269
5019022761948069
5019022761948369
5019022761947469
5019022761949269
5019022761947669
5019022761950269
5019022761948669
5019022761950769
5019022761950169
5019022762554560
5019022761948769
5019022761949569
5019022761948469
5019022761951869
5019022761949469
5019022761952369
5019022761950469
5019022761952869
5019022761951069
5019022761953469
5019022761951569
5019022761952069
5019022761953869
5019022761952569
5019022761948569
5019022761952969
5019022761949369
5019022761953169
5019022761950069
5019022761953569
5019022761950869
5019022761948869
5019022761951469
5019022761949669
5019022761951969
5019022761950369
5019022761952469
5019022761952769
5019022761953369
5019022761950969
5019022761951369
5019022761953769
5019022761949169
5019022761952169
5019022761949969
5019022761952669
5019022761950569
5019022761953069
5019022761951169
5019022761953269
5019022761951669
5019022761953669
5019022761949869
5019022761948969
5019022761951269
5019022761950669
5019022761951769
5019022761952269
5019022761949069
5019022761949769
5019022762085369
5019022762086369
5019022762085469
5019022762086569
5019022762085269
ผู้รับ
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ ณัฐวรา แซ่หลี
คุณ ณัฐวรา แซ่หลี
คุณ ฉัตรทริกา โพธิ์คำทุย
คุณ ฉัตรทริกา โพธิ์คำทุย
คุณ ฉัตรทริกา โพธิ์คำทุย
คุณ ฉัตรทริกา โพธิ์คำทุย
คุณ ฉัตรทริกา โพธิ์คำทุย
คุณ ฉัตรทริกา โพธิ์คำทุย
คุณ กนกวรรณ บุญรอด ร้านสนิท
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
บริษัท ปันสวย จำกัด
บริษัท ปันสวย จำกัด
บริษัท ปันสวย จำกัด
บริษัท ปันสวย จำกัด
คุณดารารัตน์ กวัสราภรณ์
คุณดารารัตน์ กวัสราภรณ์
คุณ อรรถวุฒิ  วิจิตรสัมพันธ์
คุณ มัชฌิกา คุ้มรักษ์
คุณ Nee
คุณ Nee
คุณ Nee
บริษัท คลอสโมโนโพล จำกัด
บริษัท คลอสโมโนโพล จำกัด
บริษัท คลอสโมโนโพล จำกัด
บริษัท คลอสโมโนโพล จำกัด
บริษัท คลอสโมโนโพล จำกัด
บริษัท คลอสโมโนโพล จำกัด
บริษัท ไต้หวันช้อป อีคอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท ไต้หวันช้อป อีคอมเมิร์ซ จำกัด
คุณ ประภาวรินทร์ อู่ตะเภา
คุณ ประภาวรินทร์ อู่ตะเภา
บริษัท ที อี คิว จำกัด
บริษัท ที อี คิว จำกัด
คุณวรารมย์ พฤกษมาศน์
คุณ พรรณราย ชินวานวิชญ์
คุณ พรรณราย ชินวานวิชญ์
คุณ พรรณราย ชินวานวิชญ์
คุณ พรรณราย ชินวานวิชญ์
คุณ พรรณราย ชินวานวิชญ์
คุณ พรรณราย ชินวานวิชญ์
คุณ พรรณราย ชินวานวิชญ์
คุณ พรรณราย ชินวานวิชญ์
คุณชมนาง (บจก.ศุทราแลนด์)
คุณชมนาง (บจก.ศุทราแลนด์)
บจก.กฤษณา อินเตอร์เทรด
บจก.กฤษณา อินเตอร์เทรด
บจก.กฤษณา อินเตอร์เทรด
บริษัท เจ็ทไลน์เนอร์ เอ็กซเพรส จำกัด
บริษัท เจ็ทไลน์เนอร์ เอ็กซเพรส จำกัด
คุณ ศุภลักษณ์ เปรม
คุณ ศุภลักษณ์ เปรม
คุณ ศุภลักษณ์ เปรม
คุณ ศุภลักษณ์ เปรม
คุณ ศุภลักษณ์ เปรม
คุณ ศุภลักษณ์ เปรม
คุณ รัชฎายุ เทโหปการ
คุณ รัชฎายุ เทโหปการ
คุณ รัชฎายุ เทโหปการ
คุณ รัชฎายุ เทโหปการ
คุณ รัชฎายุ เทโหปการ
คุณ เกียรติคุณ นาคประเสริฐ
คุณ เกียรติคุณ นาคประเสริฐ
คุณ เกียรติคุณ นาคประเสริฐ
คุณ เกียรติคุณ นาคประเสริฐ
คุณ เกียรติคุณ นาคประเสริฐ
คุณ เก๋ง
คุณ เก๋ง
คุณ กรกนก รักษ์รงค์
บริษัท หัวหินแม็คโฮม จำกัด
เดอะ ไวน์เวอร์แชนท์ จำกัด
เดอะ ไวน์เวอร์แชนท์ จำกัด
เดอะ ไวน์เวอร์แชนท์ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณพร้อมพงศ์ เพ็งธรรม
คุณพรรพัชร ว่องอาวัชนาการ
คุณ กนกวรรณ ม่วงศรีจันทร์
คุณ กนกวรรณ ม่วงศรีจันทร์
คุณ กนกวรรณ ม่วงศรีจันทร์
คุณ กนกวรรณ ม่วงศรีจันทร์
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย (คุณพลอย)
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย (คุณพลอย)
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย (คุณพลอย)
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย (คุณพลอย)
พ.ท.กัมปนาท คงเสถียรพงษ์
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด (คุณกิตติศักดิ์)
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด (คุณกิตติศักดิ์)
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด (คุณกิตติศักดิ์)
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด (คุณกิตติศักดิ์)
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด (คุณกิตติศักดิ์)
ชื่อลูกค้า
คุณลฎาภา  เบลี่ย์ (ส่งคุณพัชมัย คิม)
คุณ อำนาจ เรืองศิริ
คุณ กนกวรรณ บุญรอด ร้านสนิท
พันโทกัมปนาท คงเสถียรพงษ์
เดอะ ไวน์เวอร์แชนท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
คุณดารารัตน์ กวัสราภรณ์
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณอานนท์ คงสันเทียะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314641299TH
PC314641285TH
EW241607232TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241607229TH
จำนวน
1 ชิ้น 3.50
1 ชิ้น 10.20
1 ชิ้น 5.33
2 ชิ้น 1.24