ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190204A0001-1
THASS20190204B0001-2
THASS20190204B0002-2
THASS20190204C0001-1
THASS20190204D0001-1
THASS20190204E0001-4
THASS20190204E0002-4
THASS20190204E0003-4
THASS20190204E0004-4
THASS20190204F0001-1
THASS20190204G0001-1
THASS20190204H0001-1
THASS20190204I0001-1
THASS20190204J0001-7
THASS20190204J0002-7
THASS20190204J0003-7
THASS20190204J0004-7
THASS20190204J0005-7
THASS20190204J0006-7
THASS20190204J0007-7
THASS20190204K0001-1
THASS20190204L0001-2
THASS20190204L0002-2
THASS20190204M0001-1
THASS20190204O0001-1
THASS20190204P0001-3
THASS20190204P0002-3
THASS20190204P0003-3
THASS20190204Q0001-4
THASS20190204Q0002-4
THASS20190204Q0003-4
THASS20190204Q0004-4
THASS20190204R0001-18
THASS20190204R0002-18
THASS20190204R0003-18
THASS20190204R0004-18
THASS20190204R0005-18
THASS20190204R0006-18
THASS20190204R0007-18
THASS20190204R0008-18
THASS20190204R0009-18
THASS20190204R0010-18
THASS20190204R0011-18
THASS20190204R0012-18
THASS20190204R0013-18
THASS20190204R0014-18
THASS20190204R0015-18
THASS20190204R0016-18
THASS20190204R0017-18
THASS20190204R0018-18
THASS20190204S0001-3
THASS20190204S0002-3
THASS20190204S0003-3
THASS20190205T0001-27
THASS20190205T0002-27
THASS20190205T0003-27
THASS20190205T0004-27
THASS20190205T0005-27
THASS20190205T0006-27
THASS20190205T0007-27
THASS20190205T0008-27
THASS20190205T0009-27
THASS20190205T0010-27
THASS20190205T0011-27
THASS20190205T0012-27
THASS20190205T0013-27
THASS20190205T0014-27
THASS20190205T0015-27
THASS20190205T0016-27
THASS20190205T0017-27
THASS20190205T0018-27
THASS20190205T0019-27
THASS20190205T0020-27
THASS20190205T0021-27
THASS20190205T0022-27
THASS20190205T0023-27
THASS20190205T0024-27
THASS20190205T0025-27
THASS20190205T0026-27
THASS20190205T0027-27
THASS20190205U0001-2
THASS20190205U0002-2
THASS20190205V0001-2
THASS20190205V0002-2
THASS20190205W0001-9
THASS20190205W0002-9
THASS20190205W0003-9
THASS20190205W0004-9
THASS20190205W0005-9
THASS20190205W0006-9
THASS20190205W0007-9
THASS20190205W0008-9
THASS20190205W0009-9
THASS20190205X0001-1
THASS20190205Y0001-1
THASS20190205Z0001-2
THASS20190205Z0002-2
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019022755658349
5019022755659449
5019022755658049
5019022755658949
5019022755658549
5019022755659549
5019022755657949
5019022755658849
5019022755657849
5019022755658749
5019022755658649
5019022755659249
5019022755658449
5019022755659149
5019022755658149
5019022755659349
5019022755658249
5019022755659049
5019022755661749
5019022755659749
5019022755662149
5019022755660049
5019022755662449
5019022755660749
5019022755659649
5019022755661649
5019022755660149
5019022755662049
5019022755660449
5019022755662349
5019022755660849
5019022755662649
5019022755661249
5019022755662849
5019022755660249
5019022755659849
5019022755660549
5019022755662249
5019022755661149
5019022755662549
5019022755662749
5019022755661349
5019022755663049
5019022755661849
5019022755660649
5019022755659949
5019022755660949
5019022755661549
5019022755660349
5019022755661949
5019022755999340
5019022755999549
5019022755999449
5019022757917059
5019022757917159
5019022757917359
5019022757918659
5019022757917659
5019022757918959
5019022757917759
5019022757918759
5019022757917559
5019022757918359
5019022757917259
5019022757918159
5019022757917859
5019022757918459
5019022757917459
5019022757918559
5019022757917959
5019022757918259
5019022757919259
5019022757918059
5019022757919459
5019022757918859
5019022757919559
5019022757919059
5019022757919659
5019022757919159
5019022757919759
5019022757990759
5019022757991459
5019022757991059
5019022757991859
5019022757990659
5019022757992059
5019022757990859
5019022757991559
5019022757990959
5019022757991659
5019022757991159
5019022757991759
5019022757991259
5019022757991959
5019022757991359
5019022758826259
5019022758826359
ผู้รับ
คุณ ฐิติรัฐ จันทะคุณ
คุณ แอม
คุณ แอม
บริษัท บิวตี้ บัตเตอร์ จำกัด
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ อรุณี โจภูเขียว
คุณ อรุณี โจภูเขียว
คุณ อรุณี โจภูเขียว
คุณ อรุณี โจภูเขียว
คุณ ประเวศ จันโครตแก้ว
คุณ เทพสิทธิ์ สินอมรเวช
คุณ ปาลิดา มณีเพชร
บ.ไทยพาฝัน ประเทศไทย จำกัด
ร้านเจ้อารี
ร้านเจ้อารี
ร้านเจ้อารี
ร้านเจ้อารี
ร้านเจ้อารี
ร้านเจ้อารี
ร้านเจ้อารี
ร้านเเพลย์กราวด์
คุณ ภาณุภาพย์
คุณ ภาณุภาพย์
คุณ นิภาพร ผาสีดา
คุณ ฟาตีมะห์ บินเจะมูซอ
คุณ กฤตพล จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล จีรังสุวรรณ
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
คุณ ณัฐพล ปรางค์ทอง
บริษัท คอฟฟี่อินดี้ จำกัด
บริษัท คอฟฟี่อินดี้ จำกัด
บริษัท คอฟฟี่อินดี้ จำกัด
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
คุณ ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
คุณ วศินภัทร์ อัครปิติธราพงษ์
คุณ วศินภัทร์ อัครปิติธราพงษ์
ร้าน ทองทองทวีทรัพย์
ร้าน ทองทองทวีทรัพย์
ร้าน ทองทองทวีทรัพย์
ร้าน ทองทองทวีทรัพย์
ร้าน ทองทองทวีทรัพย์
ร้าน ทองทองทวีทรัพย์
ร้าน ทองทองทวีทรัพย์
ร้าน ทองทองทวีทรัพย์
ร้าน ทองทองทวีทรัพย์
บจก. เอ็นเอสเค เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์
คุณ ชวรัตน์ โรจนพานิช
บริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จำกัด
บริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
บริษัท ชุโน จำกัด
บริษัท คลีน เท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
คุณ อำนวยพร  มงคลดี
คุณพิชามญช์ เก่งมาลา
คุณ ชัยฤกษ์ ชูติกุล/ร้าน ศาลาภัณฑ์
ร้านบุญธรรมวิทยุ  คุณ บุญธรรม กองแก้ว
บริษัท เวรี่อัพแอนด์บิวตี้กรุ๊ป จำกัด
ร้านตักศิลาเทเลคอม
คุณชนรรค์ อาจองค์
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
ร้านสนามปิ่นทอง  น้อย อัฐธรรมรัตน์
ร้านมือถือยูโฟน  คุณ พงศ์บดินทร์
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณวีระยุทธ  (ร้านของของชำ)
หจก.ภูคาคชรัตน์
คุณรัชฎาพร  ขุนชิต
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
โรงพิมพ์บ้านดนตรี
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
คุณ จุฑารัตน์   มนัสวิยางกูร
ร้าน สหบรรจุภัณฑ์  คุณเกษม ธิโป
ร้านทุกอย่าง 20 บาท หน้าอำเภอรัตภูมิ/ คุณชนุตพร ช่วยแท่น
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
คุณ สุริยงค์   เลิศสหพันธ์
คุณ วีระ จิตรดาภา
ร้าน 797 พาวเวอร์ช็อป
โรงงานผลิต หจก.แม่สอด จรรย์สุดา  /คุณ อรรถกร
ร้านงานไปรษณีย์  pink post (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
คุณพัชรี รัชตานนท์
คุณชนิดาพร หลิมวงศ์
คุณภัณฑิลา  พลทอง
คุณ วิไลพร
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณภัคพิชา  อุดมผล.
คุณวราภรณ์ เหมรัตน
คุณชาต์นัธธ์ ชัยเพียรเจริญกิจ
คุณมาฆมาศ สิทธิเวช
คุณ อมรรัตน์ หยวกฉิมพลี
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
ทรัพย์ธนวงศ์ขนส่ง สาย4
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1  .081-4242245
จัดส่งให้ลูกค้า
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 349 เลขที่ 17408
เล่มที่ 321 เลขที่ 16037
1 ห่อ
5319020036094
5319020036131
5319020036063
5319020035905
5319020035936
5319020035950
5319020036223
5319020036186
5319020036216
5319020036162
5319020036032
5319020035974
เล่มที่ 784 เลขที่ 39193
เล่มที่ 12 เลขที่ 0574
เล่มที่ 527 เลขที่ 26348
เล่มที่ 0748 เลขที่ 037385
เล่มที่ 0957 เลขที่ 47833
10กล่อง5ห่อ
เล่มที่ 174 เลขที่ 08690
 
เล่มที่ 0078 เลขที่ 003858
เล่มที่ 610 เลขที่ 30497
1กล่อง1ห่อ
เล่มที่ 6861 เลขที่14
MS030462020098
เล่มที่ 061 เลขที่ 03004
เล่มที่ 762 เลขที่ 38072
เล่มที่ 762 เลขที่ 38073
เลขที่ TP70728
เล่มที่ 003 เลขที่ 0145
เล่มที่ 432 เลขที่ 21589
PC314641197TH
PC314641210TH
PC314641206TH
EW241605611TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241593604TH
EW241593595TH
EW241605625TH
EW241593581TH
เล่มที่ 0078 เลขที่ 003859
จำนวน
5กล่อง
7ห่อ1ม้วน
4กล่อง
2กล่อง
1กล่อง
2มัด
2 ห่อ
1กล่อง2ม้วน
1กล่อง
2ห่อ
2 มัด
6มัด3ม้วน
4กล่อง2ม้วน
3ม้วน
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง
3ห่อ
1ห่อ
3กล่อง
2กล่อง
2กล่อง2ห่อ7ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง
4กล่อง4ม้วน
2กล่อง
5กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
26ห่อ2กล่อง
4กล่อง
2ห่อ
3กล่อง
1 ชิ้น 7.51
1 ชิ้น 4.39
1 ชิ้น 2.69
1 ชิ้น 0.79
1 ชิ้น 3.2
1 ชิ้น 2.56
1 ชิ้น 0.71
1 ชิ้น 1.23
6 ถุง