ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190201A0001-6
THASS20190201A0002-6
THASS20190201A0003-6
THASS20190201A0004-6
THASS20190201A0005-6
THASS20190201A0006-6
THASS20190201B0001-2
THASS20190201B0002-2
THASS20190201C0001-4
THASS20190201C0002-4
THASS20190201C0003-4
THASS20190201C0004-4
THASS20190201D0001-4
THASS20190201D0002-4
THASS20190201D0003-4
THASS20190201D0004-4
THASS20190201E0001-6
THASS20190201E0002-6
THASS20190201E0003-6
THASS20190201E0004-6
THASS20190201E0005-6
THASS20190201E0006-6
THASS20190201F0001-7
THASS20190201F0002-7
THASS20190201F0003-7
THASS20190201F0004-7
THASS20190201F0005-7
THASS20190201F0006-7
THASS20190201F0007-7
THASS20190201G0001-3
THASS20190201G0002-3
THASS20190201G0003-3
THASS20190201H0001
THASS20190201I0001-2
THASS20190201I0002-2
THASS20190201J0001
THASS20190201K0001-4
THASS20190201K0002-4
THASS20190201K0003-4
THASS20190201K0004-4
THASS20190201L0001-2
THASS20190201L0002-2
THASS20190201M0001
THASS20190201N0001-3
THASS20190201N0002-3
THASS20190201N0003-3
THASS20190201O0001-7
THASS20190201O0002-7
THASS20190201O0003-7
THASS20190201O0004-7
THASS20190201O0005-7
THASS20190201O0006-7
THASS20190201O0007-7
THASS20190201P0001-3
THASS20190201P0002-3
THASS20190201P0003-3
THASS20190201Q0001-3
THASS20190201Q0002-3
THASS20190201Q0003-3
THASS20190201R0001-4
THASS20190201R0002-4
THASS20190201R0003-4
THASS20190201R0004-4
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019022747554529
5019022747554729
5019022747554629
5019022747555329
5019022747556529
5019022747554829
5019022747557229
5019022747555729
5019022747557629
5019022747555629
5019022747554929
5019022747555129
5019022747555929
5019022747555529
5019022747556929
5019022747556129
5019022747556229
5019022747555029
5019022747557029
5019022747555229
5019022747556029
5019022747555429
5019022747556329
5019022747555829
5019022747558829
5019022747556729
5019022747559129
5019022747557529
5019022747559429
5019022747558029
5019022747559629
5019022747558429
5019022747560029
5019022747556429
5019022747558129
5019022747557129
5019022747557729
5019022747558529
5019022747559929
5019022747558929
5019022747560229
5019022747559329
5019022747559029
5019022747559729
5019022747559529
5019022747556829
5019022747559829
5019022747557329
5019022747560129
5019022747557829
5019022747560329
5019022747558229
5019022747557429
5019022747558629
5019022747557929
5019022747556629
5019022747558329
5019022747558729
5019022747559229
5019022747705529
5019022747705829
5019022747705629
5019022747705729
ผู้รับ
คุณ แจน
คุณ แจน
คุณ แจน
คุณ แจน
คุณ แจน
คุณ แจน
คุณ มนัสชญา สนองสิทธิ์
คุณ มนัสชญา สนองสิทธิ์
คุณสุทินี  ภูมิสุทธินัน
คุณสุทินี  ภูมิสุทธินัน
คุณสุทินี  ภูมิสุทธินัน
คุณสุทินี  ภูมิสุทธินัน
คุณ แซม (บริษัท ฟันสแน็คส์ จำกัด)
คุณ แซม (บริษัท ฟันสแน็คส์ จำกัด)
คุณ แซม (บริษัท ฟันสแน็คส์ จำกัด)
คุณ แซม (บริษัท ฟันสแน็คส์ จำกัด)
บริษัท วานาจิ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท วานาจิ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท วานาจิ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท วานาจิ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท วานาจิ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท วานาจิ ประเทศไทย จำกัด
คุณบุณฑิรกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑิรกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑิรกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑิรกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑิรกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑิรกา กิติทีฆกุล
คุณบุณฑิรกา กิติทีฆกุล
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ สุวิจักขณ์  สุขพันธ์
คุณ อุษณา สุขรี
คุณ อุษณา สุขรี
คุณ พรปวีร์ ธันยภรสกุล
ร้านจุ๊บแจง
ร้านจุ๊บแจง
ร้านจุ๊บแจง
ร้านจุ๊บแจง
คุณ ภคิน รัตนทรงชัย
คุณ ภคิน รัตนทรงชัย
คุณเจตนรงค์ หนูแดง
หจก.ธิติบริหารธุรกิจ
หจก.ธิติบริหารธุรกิจ
หจก.ธิติบริหารธุรกิจ
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
บริษัทใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
บริษัทใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
บริษัท ซัมเมด จำกัด
บริษัท ซัมเมด จำกัด
บริษัท ซัมเมด จำกัด
คุณ กัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณ กัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณ กัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณ กัลยาณี ชัยฤกษ์
ชื่อลูกค้า
หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิค
นายคเณศ โพธิเกษม
คุณไข่มุก แสนชัย
บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด คุณ วิไลรักร์ ภักดีวงษ์
บริษัท ไทยดีคัล จำกัด
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี ส่งด่วนวันจันทร์
คุณมนัสพล  อัศวพูลทรัพย์
ร้าน บ้านการ์ตูน (คุณ สิริขวัญ  ศรีสมวงษ์)
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณ เบล ภานุ
คุณ ณัฐณิชาช์ ปิ่นแก้ว
คุณ โมลี
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
งานธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฝอ.5
SMDIT.
SMDIT
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
คุณ ไชยยันต์ ทวีรัตน์ / ออกบิล บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314640982TH
PC314640948TH
PC314640951TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EW241585639
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 14.60
1 ชิ้น 0.95
1 ชิ้น 0.80
1 A
1 A
2 AC
1 B
2 AA
4  AAAB
1 C
1 ชิ้น 1.25
9 (9A)
10ถุง /600.-
1 A
6 BBBBBB
3 BBC
3 AAC
1 C
1 B