ชื่อลูกค้า
คุณ จักรพันธุ์  ไชยมาตร (ศิลปะไทย คู่คนไทย)
ร้าน ดอกบัว (เจ๊หนู)
คุณ อรณิชชา บุญเชิด /ร้าน Bowlie ปั๊มน้ำมันเชลล์ MC
ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์
คุณ อนุชา แซ่ลิ้ม
คุณกาญจนา มูลพงศ์
คุณ รัตนพร ไชยชุมศักดิ์
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณ ณฐคุณ ลอดเกิด
คุณ นพพร  ทองจันทร์
คุณเอก ธนันท์ตรีศักดิ์
ร้านเหมืองแดงเภสัช  (จัดส่งสินค้าถึงที่ด้วยค่ะ)
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน/คุณ วัฒนา ปรีเปรม
คุณ สันติ มานะดี
ร้านอาหารพักอิ่ม  คุณ ขวัญชนก พิมพาลา
 คุณเทวรัตน์ ลาภบุญเรือง
ร้าน ko ไดเร็คเซลล์ / คุณ สุชาดา
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
คุณทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์
บริษัท สารคามการพิมพ์ จำกัด
ร้าน 797 เพาเวอร์ช้อป   คุณเจษฎา นาวิจิตร
คุณเปรมปรีดา  วงศาบาล.
บริษัท 299 จำกัด.
บริษัท ฟีนิกซ์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
คุณศักดิ์สุธี  บุณยะรัตเวช
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด่วนขอวันจันทร์
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็นเค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท นิวตร้า กรีน จำกัด
คุณ ชาญชัย แก้วสิริมงคล
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บจก.ออเตโก้ (ประเทศไทย) จำกัดวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม บริษัทหยุด เสาร์อาทิตย์หยุดด้วย
คุณ วิภาวี จินวรรณ
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน  ขอด่วน
คุณศิริชัย  ฉายบัณฑิต
คุณชิตารมย์  คล้ายหิรัญ
บริษัท  สตาร์  อินโนเวชั่น  จำกัด
นางสาวธันย์วรัชญ์ ศรีสงคราม
คุณภาณุพงษ์ จันทรมนตรี
คุณ อากร แก้วเกตุ
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
รุ่งเรืองกิจ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 1 ศาลายา  โทร.089-6678488/02-8858119
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  097  เลขที่  4810
เลขที่  240174
เล่มที่  420  เลขที่  20995
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่ 822  เลขที่ 41066
5318100158169
5318100157964
5318100158121
5318100158039
5318100157865
5318100158077
5318100157872
เล่มที่  024  เลขที่  1186
6190806398
เล่มที่  666  เลขที่  33287
03-27813
เล่มที่ 154เลขที่ 07679
เล่มที่  484  เลขที่  24177
เล่มที่  1742  เลขที่  087065
เล่มที่  1742  เลขที่  087064
B0118127241
60885
PC 2010 2408 8 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV720997774TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174460
TDZ18174459
TDZ18174458
จำนวน
3ห่อ1กล่อง
3 มัด
1 กล่อง
2ห่อ2ม้วน
3กล่อง1ม้วน
3กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง2ห่อ
1 ห่อ
2กล่อง1ม้วน
2 ห่อ
6 ม้วน
2 กล่อง
2กล่อง
1กล่อง2ม้วน
2 ม้วน
2กล่อง
1กล่อง2ห่อ
2 ห่อ
3 ม้วน
26 ห่อ
5 ม้วน
1 ชิ้น 2.65
3 AAB
1+3ม้วน CAAA
1 B
4 AAAA
3 CCC
1 C
1 A
1 C
3+1ม้วน AACB
1ม้วน/300.-
2 BC
2 CC
1 ชิ้น 3.00
2 AC
4 AABC
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น