ชื่อลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมปานิ (คุณ เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์)
บริษัท เสริมพัฒนาค้าเหล็ก จำกัด
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
คุณธนชัย แสงแก้ว
คุณพาพร โตอินทร์
คุณ บัณฑิตา ใจปินตา
ร้านร่ำรวยบรรจุภัณฑ์ (ท่ารั้ว)   คุณศิรประภา  จันตาวรรณเดช
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
หจก.เวิร์คไอที
คุณ ศตกนกพรหม  จิตงามพงศ์ .
ธวัชชัย ช่างแต่ง
อารีญา เจริญรักษ์
คุณ จิติพงษ์ ขจรศิลป์
คุณ บัญชา สุธรรมรักษ์(คุณชอบการช่าง)
ร้าน แพนิต้า (คุณผาณิต)
ร้านกิ่งเเก้วบิวตี้  คุณธีรฉัตร พรหมเกิด
อิสรีย์เภสัช
คุณ สร้างสิทธิ์ อักขราสา
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
สุพิชฌาย์  สุริยันต์
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
คุณ  สายชล ชุมวรฐายี
อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร
คุณกานดา  อังคณานุชาติ
คุณ ชนสิษฏ์ ชลัชญา
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร
คุณภวรัญชน์  จงอุรุดี
คุณ ภฤศ คูรัตน์
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน
บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด ออฟฟิศเปิด จัน-ศุก เวลา 08.00-17.00 น.
บริษัท โรงกลึงทวีลาภ จำกัด
บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จำกัด (คุณอรยา อินเต็ม)
คุณ กัปนัย วิมลภัตรานนท์
คุณณัซชานันท์ กุลพัฒน์จิรกุล
K House พัฒน์
คุณ รักษ์สิทธิ์ / ข้าวปั้นฟู้ดส์
คุณเบญจวรรณ  -ขอด่วน
คุณ รวี ฉายาวรกุล
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มข (ศูนย์อาหารและบริการ 1 )/คุณเกษสุดา ดังก้อง
คุณ ญาดา แสงคล้อย
คุณพร้อมพงศ์ เพ็งธรรม
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
LMB (แอล เอ็ม บี) ขนส่งด่วน สาย 5 เบอร์โทร 081-8259630/087-6838337
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
เอี้ยงไต๋. ขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร. 02-8880859
เฟิร์สเอ็กเพรส เซาเธิร์น สาย 3 ปากซอย  16
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
ไทยพรชัยขนส่ง เบอร์โทรสาย 2 ศูนย์ LSR02-8874483 ,08-8874438-9
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  542  เลขที่   27092
เล่มที่ 276  เลขที่   13772
เล่มที่  066  เลขที่  3260
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  727  เลขที่  36341
5318100143523
5318100143646
5318100143585
5318100143547
B0118080884
เล่มที่  673  เลขที่  33625
เล่มที่  673  เลขที่  33627
TDZ18174931
เล่มที่ 673  เลขที่  33626
เล่มที่  015  เลขที่  0714
เล่มที่ 706  เลขที่ 50
เล่มที่  1737  เลขที่  086809
เลขที่  019897
เล่มที่  299  เลขที่  14903
MS030461100379
เล่มที่  446  เลขที่  22266
เล่มที่  446  เลขที่  22265
เล่มที่  131 เลขที่  6517
เล่มที่   248  เลขที่  12368
PC 2010 3808 7 TH
EV721007493TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV721007502TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174935 / TDZ18174936 / TDZ18174937 / TDZ18174938
TDZ18174933 / TDZ18174934
TDZ18174932
จำนวน
2 ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง2ม้วน
1กล่อง2ห่อ
6 ห่อ
1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
11กล่อง10ม้วน
1 กล่อง
5 ถุง
1 มัด
1 ชิ้น
1กล่อง3ม้วน
1กล่อง
1กล่อง
2กล่อง
19กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
2กล่อง2ห่อ
2ห่อ
1ห่อ2ม้วน
1 กล่อง
2 ถัง
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 1.39
2 BC
2 AC
1 ชิ้น 2.70
4 AABC
3 AAA
2 AC
2 CC
2 BB
2 AA
5 CCCCC
2 CC
2 AA
2 AA
2 CC
2 AA
4 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น