ชื่อลูกค้า
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
หจก.เซนส์ทิส
ร้านของเล่น 69 (ข้าง รร.มารีวิทยา ตึกสีส้ม)
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
คุณ กนกพร มงคลล่า
คุณ ธีรวัฒน์  บำรุงพงศ์ตระกูล
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
คุณ เอกชัย  รัตนะสิทธิ์
กบกิ๊ฟช็อป   ตรอกจันทร์
คุณ จุฑารัตน์   มนัสวิยางกูร
คุณบัญชา  เหล่าชำนาญกิจ
ร้าน สหบรรจุภัณฑ์  คุณเกษม ธิโป
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์ (กันต์)
โรงพิมพ์บ้านดนตรี
ร้านหมูยอถาวร ศศิธร พนมวงศ์ตะวัน
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่ (ติดไปรษณีย์ศรีสุข)/คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท บี.วาย.ดี อพาร์ทเมนท์ จำกัด สาขา1
บริษัท ที เจ ไดเร็ค จำกัด
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
นางสาวปรียานุช มาทน ems
คุณอุษณีย์  จึงธานานุวัตร
คุณศักดิ์ชัย  ศักดิ์อำนวย
คุณราชิต หีมมานะ บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
คุณพัชรินทร์ เจตนะเสน
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด *หยุดทุกวันเสาร์*
บริษัท ฤดี รีเทล จำกัด
คุณยุทธพงษ์  ปะตังถาโต   ด่วน
คุณ ประจงเวท สาตมาลี
คุณสันธาน เวียงสิมา
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด  ส่งสินค้าภายในเวลา  9.00 - 17.00 ภายในวันศุกร์
บริษัท สีโอปอล จำกัด
คุณ ชาครีย์  อัฉริยะวิทยา
คุณ ณัฐพล   ปรางค์ทอง ขอด่วนค่ะ
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
นางสาวอังคณา พรหมเพ็ชร์
บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด / คุณ สุภาวรรณ
Organic Garden
คุณ ประภาวรินทร์ อู่ตะเภา
หจก.สยามคิวบิก
บริษัท ซิสเท็ม บิลดิ้ง อินดัสทรี จำกัด
คุณ ธีระ  พัวประเสริฐ
คุณชุลีรชช์ รุจิชัยพิมล โทรแจ้งก่อนส่ง
บริษัท  ริโอ  อินโนเวชัน  เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณ  ชุติมา
บริษัท เอวริณทร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท โกลบอล เวิร์คเซฟ จำกัด
คุณ เมธินี ธีระตระกูลชัย
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด
คุณสดุดี สุกใส
นางสาวชนนี ขันวงษ์
คุณ เพ็ญทรัพย์
คุณ จันทรัตน์ วรกุล
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่ 5318100126748
เลขที่ 5318100126717
เล่มที่ 206 เลขที่ 10257
จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะ
เล่มที่ 672 เลขที่ 33565
เล่มที่ 672 เลขที่ 33564
เลขที่ 32877
เล่มที่ 1731 เลขที่ 086540
เลขที่ 019830
เลขที่ 019829
เล่มที่318 เลขที่ 15858
   
เล่มที่ 829 เลขที่ 41412
เล่มที่ 786 เลขที่ 39276
เล่มที่ 441 เลขที่ 22012
เลขที่ 3484
เลขที่ B0118126065
เล่มที่ 12347 เลขที่ 617321
จัดส่งเรียบร้อยค่ะ
PC 2010 3801 1 TH
EV721006555TH
PC 2010 3799 1 TH
PC 2010 3794 3 TH / PC 2010 3795 7 TH
PC 2010 3796 5 TH / PC 2010 3797 4 TH / PC 2010 3798 8 TH
PC 2010 3800 8 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV721006569TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174425
TDZ18174427 / TDZ18174428 / TDZ18174429
TDZ18174424
TDZ18174426
จำนวน
1กล่อง
2ห่อ2มัด
1 กล่อง
5กล่อง2ห่อ3ม้วน
2ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
17กล่อง2ถุง5ม้วน
8 กล่อง
10ห่อ
1 ชิ้น 1.40
7กล่อง
5 ม้วน
12ห่อ
3 กล่อง
5 ม้วน 1กล่อง
2ห่อ
2ถัง
1 ชิ้น 1.40
1 ชิ้น
1 ชิ้น 2.38
2 ม้วน 2.65*2
3 ม้วน 2.65*3
1 ชิ้น 1.00
3 BCC
1 B
5 AAAAA
1 A
1 C
5 AAAAC
3 AAA
1 C
5 CCCCC
10 (7A3C)
1 B
5 BBBBB
3 AAB
1 B
2 AC
2 CC
1 C
1 A
1 B
1 B
1 C
1 C
1 ชิ้น 1.30
1 A
1 B
1 ชิ้น
    
1 ชิ้น
1 ชิ้น