ชื่อลูกค้า
นงนุช จรรยาธิติการ
คุณ จำลอง แสงส่ง
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณ วาสนา เข็มเพชร
ร้าน ไปรษณีย์ /คุณ แดนไพร ไชยพรหม
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด
ร้านกรกฏการเกษตร  คุณรณชัย  คล่องสั่งสอน
คุณสิทธิเดช ปะทา
ร้านกรกฏการเกษตร  คุณรณชัย  คล่องสั่งสอน
คุณภาสุตา นิกะดานนท์
คุณ ธัญลักษณ์  ธีรภัทรอาภรณ์
อิทธิพัทธ์เครื่องเขียน (ร้านศุภกิจ)
ร้าน มาดามน้ำฝน
คุณ โนรีย์  โบบทอง
ร้านหวายทิพย์ (คุณ ทิวาพร  พัฒนากุล)
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
ร้านกุ้งนางช็อป (กุ้งนาง) * จ่ายต้นทาง*
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
คุณ โมลิกา โอสายไทย
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
ร้าน ส.เจริญ
คุณจิราภรณ์  พิพวนนอก
คุณ เจนจิรา จุ้ยเทียน
ร้านงานไปรษณีย์  pink post (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหัภัณฑ์)
ร้าน บุ๊คไบค์ คุณ วศิน กาญจนการไกร
ศูนย์เวลาสากลนาฬิกาขอนแก่น
ร้าน ว.วิชาการ   รับเองที่ขนส่ง
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
คุณ มนฤทัย  ฐิติกานต์สกุล
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณลัดดา  บุญคูบอน
คุณ ผุสดี  ชูวิทย์
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
คุณภิเษกสรรค์  คำโสภา
คุณรัตน์ติยา โลพันดุง
คุณ คำรณ  จันทวี ก่อนส่งโทรแจ้งด้วยค่ะเพื่อไม่คนอยู่บ้านค่ะ ห้ามลืมนะคะ
Chaiwat rungsuttitarakorn
คุณ จักรภัทร แก้วหานาท
บริษัท  ไทย เอง กอง คอนเทนเนอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท ที.พี.ซี(2000)อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จำกัด
คุณเพ็ญพักร์  เลาเทาะ
ร้าน บ้านการ์ตูน (คุณ สิริขวัญ  ศรีสมวงษ์)
ร้าน นาทีทองการแว่น  บริษัท  โพ ซัคเชส จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณขวัญหฤทัย เอมโอช
คุณ สมิทธ์ พงษ์ไทย
Golden Latex
บริษัท ฟีดมาร์ท จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
บึงกาฬ ขนส่ง ศาลยา
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
ศรีประภา  ทรานสปอร์ต สุราษฎร์  สาย 2 ศูนย์ LSR  02-8873313
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พญาชิงชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.กรุงเทพ 084-1444811 โทร.ร้อยเอ็ด 080-4617907
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  112  เลขที่  5595
เล่มที่ 794  เลขที่  39653
5318100112574
5318100112529
5318100112550
5318100112581
เล่มที่  020  เลขที่  0994
เล่มที่  511  เลขที่  25536
619085459
เล่มที่  539  เลขที่  26945
เล่มที่  539  เลขที่  26944
   
เล่มที่  539  เลขที่  26943
เล่มที่  136  เลขที่  6788
เล่มที่ 03  เลขที่  0137
เล่มที่  1726  เลขที่  086300
BKAC18-25357
เลขที่  019763
เล่มที่  837  เลขที่  41809
เล่มที่ 925 เลขที่ 46239
เล่มที่  861  เลขที่  43011
เล่มที่  661  เลขที่  33009
เล่มที่  15176  เลขที่  758767
เล่มที่ 551  เลขที่  27517
เล่มที่  317  เลขที่  15809
เล่มที่  145 เลขที่  7220
เล่มที่  145 เลขที่  7219
เล่มที่  090  เลขที่ 4459
เล่มที่ 720  เลขที่  35960
เล่มี่  0793  เลขที่  39606
เลขที่  23434
PC 2010 3778 4 TH / PC 2010 3779 8 TH / PC 2010 3780 7 TH
PC 2010 3782 4 TH / PC 2010 3783 8 TH / PC 2010 3784 1 TH / PC 2010 3785 5 TH / PC 2010 3786 9 TH / PC 2010 3787 2 TH / PC 2010 3788 6 TH / PC 2010 3789 0 TH / PC 2010 3790 9 TH / PC 2010 3791 2 TH
PC 2010 3781 5 TH
PC 2010 3777 5 TH
   
   
   
   
   
EV720990705TH / EV720990714TH
   
   
   
EV720990691TH
   
   
   
TDZ18174393
TDZ18174396 / TDZ18174397
 
TDZ18174394 / TDZ18174395
TDZ18174398
จำนวน
1กล่อง1ห่อ
2 ถุง
1 กล่อง
2กล่อง3ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง2ม้วน
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1 ห่อ
1 ถุง
2 กล่อง
1ถุง
1กล่อง
1 ห่อ
2 กล่อง
1กล่อง1มัด
1กล่อง
4กล่อง6ห่อ1ม้วน
4 กล่อง
2กล่อง
3 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
18 ห่อ
1ถุง1ห่อ
1 กล่อง
4 กล่อง
2กล่อง1ห่อ
3 กล่อง
2 กล่อง1ม้วน
1กลอ่ง
3 ม้วน 2.65*3
10 ม้วน 2.65*10
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 2.65
7 (5A2B)
5 BBBBC
2 BC
2 AA
2 AA
2 ชิ้น 2.65/2.65
2 BB
2 AC
3 AAA
1 ชิ้น 1.00
2 BC
2 AA
3 ABB
1 ชิ้น
2 ชิ้น
1 C
2 ชิ้น
1 ชิ้น