ชื่อลูกค้า
บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด
ร้านไปรษณีย์ (คุณ ชนิดาภา)
บริษัท มาซาโต จำกัด
คุณ พุฒิภัทร  ใจอินผล
บริษัท เวรี่อัพแอนด์บิวตี้กรุ๊ป จำกัด
คุณ ปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
บริษัท อี.เอช.ไอ.โตไก จำกัด
คุณมธุรดา จงเพิ่มวัฒนะผล
คุณจิรพจน์ ศิริบูลย์วรนาถ
ร้าน เถ้าแก่อู๋(ข้างซุ้มประตูวัดต้นตาลด้านขวา),คุณ ปัญญา ลีละวงศ์
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
หจก.นิธิกร เอ็นจิเนียริ่ง
คุณ จิติพงษ์ ขจรศิลป์
นายวิทวัส สวัสดี จ่ายต้นทาง
สุชีพ ทิพมาเมืองคุณ
ร้าน หมู่สี่ไปรษณีย์  คุณ สุนา กันดิษ
ร้าน สหบรรจุภัณฑ์  คุณเกษม ธิโป
คุณเมธี  สิงห์บรบือ
คุณนิพาดา  เทบพะวง
บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์ (ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ)
คุณ เจนจิรา จุ้ยเทียน
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ (คุณจิรวดี)
ร้านแสน
คุณ ชญาภา  เกิดเปี่ยม
คุณชาญชัย  คริกาผล
บริษัท พรอสเพอร์ แอนด์ โกรว์ จำกัด
คุณ นิภาพร  ผาสีดา
บริษัท เอวริณทร์ กรุ๊ป จำกัด
ร้าน post2pack  คุณ รองรุต  ปานขลิบ โทรแจ้งล่วงหน้า1วัน ขอจันทร์หรืออังคาร
บริษัท เว็บทูพริ้นท์ จำกัด
คุณ ศวรรณี สุธีร์วรพงศ์
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท อีซี่เจ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศรัณย์ญา  แสงดี
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ นฤพนธ์  ท้าวบุญเรือง
คุณจิรเดช จิรวรพัฒน์
บริษัท เอส.วี.เค. เอ็นเตอร์ไพรซ์  จำกัด
คุณ จรัญวิทย์  นาคงาม
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์ ***เสาร์ อาทิตย์ ห้ามส่ง***
บริษัท โบนิต้า ยู ช็อปส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
คุณ อรทัย ผิวศุภผล
คุณ เพชร ศรีสุภาพ / ขอวันจันทร์นะค่ะ
คุณศิริชัย  บุญแท้
คุณ ธรา  พัฒนฉัตร
นางสาวธันย์วรัชญ์ ศรีสงคราม
ชื่อบริษัทขนส่ง
เขื่อนขันธ์รุ่งเรืองขนส่ง ศาลายา เบอร์โทร  042-316661/081-6613046
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
นเรศสว่างขนส่ง   สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 203  เลขที่  10110
เล่มที่  788  เลขที่  36369
เล่มที่  788  เลขที่  39370
5318100084611
5318100084574
5318100084482
5318100084529
เล่มที่  508  เลขที่  25362
B0118079234
เล่มที่  082  เลขที่  04083
เล่มที่  1334  เลขที่  066689
เล่มที่  664  เลขที่  33192
เล่มที่  664  เลขที่   33191
   
เลขที่ 03-27358
เล่มที่  0098  เลขที่  04891
เล่มที่  191 เลขที่  9507
เล่มที่  751  เลขที่  37543
เล่มที่  416  เลขที่  20788
เล่มที่  416 เลขที่  20789
   
เล่มที่  144  เลขที่  7153
เล่มที่ 718  เลขที่ 35851
เล่มที่  404  เลขที่  20188
เล่มที่  404  เลขที่   20187
เล่มที่  16662  เลขที่  833053
เล่มที่  16662  เลขที่  833054
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
เล่มที่  372  เลขที่  18574
จำนวน
1 กล่อง
2กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
2กล่อง2ม้วน
4 ถุง
2มัด
2 ม้วน
2 กล่อง
20 ห่อ
2 ห่อ
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง
1ห่อ
1กล่อง
2กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง2ม้วน
1กล่อง2ห่อ
4กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง2ห่อ
1ห่อ
1กล่อง
13ห่อ3กล่อง
1กล่อง
4 BBBB
เหมา 2,000.-
2 AB
3 AAA
1 C
3 AAC
3 BBB
11 (10A1B)
2 BC
4 AAAC
4 AABC
4 AAAC
2 AC
1 A
3 AAB
2 CC
1 C
3 AAA
1 A
1 C
1กล่อง1ม้วน