ชื่อลูกค้า
คุณภมรเทพ นิลมานนท์
คุณ นงนุช.
บริษัท น่านโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด
คุณวรวิทย์ ใจคำวัง
คุณวิชชุกร  ฟูศรี
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
หจก.มาสเตอร์โซล่า สำนักงานใหญ่
บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด รบกวนจัดส่งถึงที่ค่ะ
คุณ เปมิศา ช่วยปะทิว
คุณสิทธิเดช  ศรีคราม
คุณ ทิพธ์สุคนธ์ คงเจริญ
บจก.โฮมมาร์ทมังกรทอง
นายสมชาย ทองสร้าง
หจก.คอสมิค แล็บ
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
คุณ สิริกร ลิ้มสุวรรณ
คุณ บุษรินทร์  ศิริจิตเกษม
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
บริษัท บริลเลี่ยนรับเบอร์ จำกัด
ร้าน นราของฝาก
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ เดชานุภาพ หมวกงาม
LED Grow Light พีทมอสวัสดุปลูกพืช
คุณ ก้อย (พรนภา) เหลืองรุ่งทรัพย์/ร้านนำเจริญ (หันคา)
คุณ อรพิม
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
บริษัท ลาลิซาส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ของเล่น168 จำกัด
เคาเตอร์เซอร์วิส - คลองมวน จุรีรัตน์ ทองสงค์
คุณ ชญาภา  เกิดเปี่ยม
คุณพรชัย มรกตจินดา
ด.ต.หญิง ธนิดา ไชยสิทธิ์
Diamond V Mills, Inc.
คุณพัชรินทร์ เจตนะเสน
คุณ ณัฐวัฒน์
คุณอุษณีย์  จึงธานานุวัตร
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
คุณสิทธิชัย ชูมณี
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
ร้านไปรษณีย์ มีกาแฟ
BJC ให้แจ้งป้อมยาม มาส่งกล่องของบริษัท ไทยลอตเต้
คุณ ภาวิดา  อาจยุทธิ์ บ้านขายส่งกางเกงใน  ขอด่วน
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ( สำนักงานใหญ่
คุณ ศุภชัย  ขอด่วนส่งพรุ่งนี้ค่ะ วันเสาร์ที่  6/10/2561
บริษัท พีเอส กู๊ด เวิร์ค จำกัด
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
คุณจิระภา เกรียงไกรวณิช
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
บารมีขนส่ง ศูนย์ขนส่งไฮสปีค 555  สาย 4 โทร.087-8309947
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
นครสวรรค์ขนส่ง(ลี้ฮั่วเฮง) พุทธมณฑลสาย 3 โทร 024413472
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
กิตติวัฒน์ ทรานสปอร์ท ขนส่ง สาย 2 02-9870122
สหพิทักษ์ ขนส่ง สาย 2 แยกทศกัณฑ์ ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-4482939-40
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
สหไทยภาคใต้ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
สหตะกั่วป่าสีคิ้ว ขนส่ง สาย 2 ซอย 24
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
1กล่อง1ม้วน
เลขที่บิล  2091 เล่มที่ 042
เลขที่บิล 5318100074087
เลขที่บิล 5318100074056
เลขที่บิล 5318100074216
เลขที่บิล 5318100074179
เลขที่บิล 5318100074124
เลขที่บิล 5318100074285
เลขที่บิล 619084614
เลขที่บิล 9226 เล่มที่ 185
เลขที่บิล 077183 เล่มที่ 1544
เลขที่บิล 594715
เลขที่บิล 19730 เล่มที่ 395
เลขที่บิล 04855 เล่มที่ 0098
เลขที่บิล 04854 เล่มที่ 0098
เลขที่บลิ 08731 เล่มที่ 175
เลขที่บิล 08732 เล่มที่ 175
เลขที่บิล 37591 เล่มที่ 752
เลขที่บิล 019314 เล่มที่ 0387
เลขที่บิล 0787 เล่มที่ 016
เลขที่บิล 31328 เล่มที่ 627
เลขที่บิล 31329 เล่มที่ 627
เลขที่บิล 31330 เล่มที่ 627
เล่มที่ 5122 เลขที่ 40
เลขที่บิล 76564 เล่มที่ 1532
เลขที่บิล 03256 เล่มที่ 066
เลขที่บิล B0218047388
เลขที่บิล 11530
เลขที่บิล B0118124081
เลขที่บิล 614823 เล่มที่ 12297
เลขที่บิล 31767 เล่มที่ 636
 
เลขที่บิล 20086 เล่มที่ 402
เลขที่บิล 832703 เล่มที่ 16655
เลขที่บิล 45511 เล่มที่ 0911
PC 2010 3026 0 TH
เลขที่บิล 25253 เล่มที่ 506
PC 2010 3027 3 TH / PC 2010 3028 7 TH
เลขที่บิล 5318100074254
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174308 / TDZ18174309 / TDZ18174310
TDZ18174307
จำนวน
2 กล่อง
4 ห่อ
2 ห่อ
2 กล่อง
7 ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
4 ถุง
4 ห่อ
2 ห่อ
1กล่อง3ม้วน
3ถุง
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
3 กล่อง
11กล่อง2มัด
2กล่อง2ม้วน
1กล่อง5ห่อ
17 ห่อ
2กล่อง2มัด1ม้วน
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
1 กล่อง
1ห่อ
5 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1 ชิ้น 1.82
1กล่อง
2 ชิ้น 8.70/4.35
1 กล่อง
2 AB
1 C
7 AAAAAAA
3 ABC
2 BB
2 BC
1 C
8 AAAAAAAC
3 ABB
3 ชิ้น
1 ชิ้น