ชื่อลูกค้า
คุณ จิตราพรรณ
คุณ ณรัธน์นันท์  พรมพลอย
คุณกาญจนา ทะคง
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด
คุณ วรางคณา ประสงค์มณี
ร้านเจ้อารี  คุณวิภาวรรณ สิริวรกุล
คุณ ณัฐกิตติ์  หลีกภัย/ รบกวนส่งวันจันทร์-ศุกร์ นะครับ เสาร์ อาทิตย์ ไม่มีคนอยู่ครับ
คุณ ธนัทพัชร์  อัศวพรไชย
ร้าน Postsmile
บริษัท ซี.ดับบลิว.เอส. คอมเมอร์เชียล จำกัด
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด  ฮาท ทิชาชล
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด คุณ แน้ม
ชื่อบริษัทขนส่ง
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1+1ม้วน BB
3 AAA
2 BC
1 C
1 C
6 AAAABC
1 A
1 B
2 AA
2 BB
2 AA
5 AAAAA