ชื่อลูกค้า
คุณ หทัยชนก   เกษมศิริ
ร้าน แพ็คกิ้งแลนด์
หจก.วีแคร์พลัส (โรง2)
คุณวโรดม  แปงคำ
คุณสโนแพ นาเวียง
คุณวัชระ สุขรินทร์พรหม
คุณ สันติ มานะดี
บริษัท อันดาเทวีรีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด
บริษัท บิทคอมไบน์ จำกัด
ร้าน ศรีเรือนเครื่องเขียน คุณ ปราชญาภรณ์ ประยงค์เพ็ชร
ร้าน ไปรษณีย์ไทย(ตลาดสหชัย)/คุณ นิตยา เชื้อสุข
คุณ กิ่ง อำพันทอง
บริษัท กาญจนา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ตั้งตรงการเกษตร
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี
คุณ มนัส งามสอน
คุณ ทัศนัย กลำพบุตร
ร้าน อะไหล่สยาม
บริษัท ลาลิซาส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวุธชิราวัลย์  อริยะนนทกุล
คุณ ซอฝีย๊ะ  โต๊ะหลี
คุณอินทร์ดาว    ร้านBIGWAY
คุณปุญญิศา กล่ำทิม
คุณเกรียงศักดิ์  แตระกุล
พระวีรชัย  ทองลี
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ ประอรรัตน์ รัตนพรสมปอง
คุณ สมฤดี ขาวโต (แพน)
คุณ ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน(คุณวิค)
บริษัท ซันเท็น (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ศิรสิทธิ์  ชาวอ่างทอง
บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)ขอสินค้ามาส่งภายในวันศุกร์ โทรแจ้งก่อนส่ง
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเฮงกิจ
บริษัท เบซิสแวร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท พล๊อต(ไทยแลนด์) จำกัด
พรชนิตว์ แย้มทรัพย์
ร้าน stmartshop
ร้านส่งเสริมซักแห้งเอ็กซ์คลูซีฟ
Proactive Consulting Co., ltd  หยุดเสาร์อาทิตย์นะค่ะ
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด *หยุดทุกวันเสาร์*
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณ กิตติศํกดิ์ ม้าสุวรรณ
คุณพนิดา  แซ่ตั้ง
บริษัท ไทย แดริม พรีซิชั่น จำกัด
บริษัท ซัฟไฟซ์  เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งสินค้าภายในวันศุกร์ค่ะ
คุณปรีชา สุชลจิต
คุณ กนิษฐา.
คุณชยพัทธ์  ชัยนันท์
คุณ ปีติภูมิ พงศ์สุวรรณ
คุณภัทร  แพรภัทรประสิทธิ์
คุณ เบญจพร สัยเทพ
คุณ วัชรี ฟิลอน
ร้านมีดจอบ ข้าง รพ.กำแพงแสน
คุณพร้อมพงศ์ เพ็งธรรม
คุณ วิชัย อังคณากุล
ร้านไปรษณีย์โพสต์ แอนด์ เพย์ คุณพัชรนันท์  จิระวงศ์ตระกูล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
LMB (แอล เอ็ม บี) ขนส่งด่วน สาย 5 เบอร์โทร 081-8259630/087-6838337
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.แอล เอ็ม บี ขนส่ง สาย 3 ซอย 16 (ห้องปากทางซอย 16) 081-8259630
พรจิตต์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
ตะวันรุ่งเรือง ขนส่ง สาย   3 ทวีวัฒนา 062-5423313
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  723 เลขที่ 36123
เล่มที่  723  เลขที่  36122
เล่มที่  771  เลขที่  38546
5218090107621
5218090107676
5218090107737
619075426
เล่มที่  351  เลขที่ 17508
เล่มที่  606  เลขที่  30290
เล่มที่  771  เลขที่  38545
เลขที่  5736
เล่มที่  017  เลขที่  0808
เล่มที่  3710  เลขที่  185458
เล่มที่ 483  เลขที่  24102
เล่มที่  942  เลขที่  35
เล่มที่  544  เลขที่  27156
เล่มที่  237  เลขที่  11811
B0118110839
เล่มที่ 12230  เลขที่  611498
เล่มที่  559  เลขที่  27934
เล่มที่  028  เลขที่  01392
เล่มที่  028  เลขที่  01393
PC 2009 8162 1 TH PC 009 8161 8 TH
PC 2009 8148 0 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723893359TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121731
TDZ18121735
TDZ18121732
TDZ18121733
TDZ18121734
TDZ18121730
TDZ18121729
TDZ18121727
TDZ18121728
TDZ18121724 / TDZ18121736 / TDZ18121737 / TDZ18121738
จำนวน
2กล่อง1ห่อ
4 กล่อง
4 ถุง
1 กล่อง
2 ถุง
1 กล่อง
2 กล่อง
2ห่อ
1 ห่อ
3กล่อง
1 กล่อง
1ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
20 ห่อ
3กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง
1กล่อง1ห่อ
6กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
1 กล่อง1ห่อ
2 ชิ้น 2.65/6.61
1 ชิ้น 12.00
1 C
5 AAAAA
3 ACC
1ม้วน A
2+1ม้วน
5 AAAAC
2ม้วน (500.-)
2+2ม้วน ACAB
4 AAAA
13 ห่อ
2 BB
1+1ม้วน CA
1+1ม้วน CB
1 C
3 AAA
3+1ม้วน AAAB
1 B
5 BCCCC
4 AAAA
2 AB
1 ชิ้น 1.00
เหมา 2,000.-
5 กล่อง
1 C
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
4 ชิ้น