ชื่อลูกค้า
คุณเสาวลักษณ์
คุณพิมพ์ใจ วงษ์จันทร์
Natalia Dorogova
ร้านมือถือยูโฟน  คุณ พงศ์บดินทร์
คุณ วาสนา เข็มเพชร
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด รบกวนจัดส่งถึงที่ค่ะ
คุณ ธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
ร้าน ทวีวัฒน์  (คุณวาริน  ธนันต์วณิช)
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
โรงงานผลิตภัณฑ์จากผ้า จัดส่งที่บ้านค่ะ
ร้านของเล่น 69 (ข้าง รร.มารีวิทยา ตึกสีส้ม)
ร้านแสงสว่างนานาภัณฑ์
คุณชัยเฉลิม เกษน้อย
คุณ ฐิติวรดา ทาธวัช จ่ายต้นทาง
สนง.สระบุรี
บริษัท พริกหอม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด / คุณ ปิยะฉัตร คำมา
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จำกัด (คุณธิดาภรณ์)
คุณ อุดมโชค  สุพรรณวงศ์
คุณ ธวัช  ฐิติเจริญศักดิ์
คุณ วีรยศ  ลลิตอุไร
ร้านซิทคอม  คุณปิติพงษ์ สุคนธผล
บจก.บียูแอลอินเตอร์เนชั่นแนล
Narintip
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ วรรณา พัดเงิน
ร้านเกษแก้ว
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่ (ติดไปรษณีย์ศรีสุข)/คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
คุณ โมลิกา โอสายไทย
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ (คุณจิรวดี)
คุณกรภัทร อนุรักษ์
บริษัท แสนปัญญา กรุ๊ป จำกัด
บริษัท พากันรวย 999 จำกัด
บริษัท ธัญญผล วิศวกรรม จำกัด
รพ.ศิริราช  คุณ อัญชิสา หรือ คุณสุพจน์  โทรหาก่อนส่งนะค่ะ รพ.เข้มงวด
คุณ ปวิตรา ไพรสันต์
คุณ โอปอ  มหาวนา
K.เอ๋
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
SMDIT
บริษัท อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด จำกัด
คุณ กัญญาพัชร วิทยามานิตกุล
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด
คุณ กิจติศักดิ์ อ.ใบหยกวิจิตร
คุณ ฤทธิชัย ชอบชน
SMDIT.
คุณ ธีรยา งามศิริพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออรุ่งเรืองพานิช ไม้ปอกวีเนียร์ì
คุณ สิทธิชัย เจะบือราเฮง
คุณกิตติศักดิ์  อุ่นแสง
คุณพรทิพา บุญส่งกิจ
คุณ อนิรุทธิ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
ต้น ขนส่ง  สาย  4  063-2249040
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 465  เลขที่  23204
เล่มที่ 720  เลขที่  35961
เล่มที่ 720  เลขที่  35960
5318090057534
5318090057688
5318090057572
5318090057657
5318090057596
5318090057626
เล่มที่ 433 เลขที่  21618
619075070
เล่มที่  105  เลขที่  5233
3
เล่มที่ 293  เลขที่ 14642
เล่มที่ 0035  เลขที่ 001744
เล่มที่ 0035  เลขที่ 001745
เล่มที่  769  เลขที่  38427
เล่มที่ 1522  เลขที่  076086
เล่มที่  0657  เลขที่ 32846
เลขที่ 015767
เลขที่ 015766
เล่มที่  713  เลขที่  35608
เล่มที่  713  เลขที่  35606
เล่มที่ 713  เลขที่  35607
เล่มที่ 713  เลขที่  35605
เล่มที่ 4779  เลขที่  36
เล่มที่  092  เลขที่  04589
เล่มที่  937  เลขที่  40
เลขที่  1737
เล่มที่  564  เลขที่   28185
เล่มที่ 686  เลขที่ 34299
PC 2009 8143 1 TH
PC 2009 8142 8 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723882444TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723882435TH
TDZ18121211 / TDZ18121212 / TDZ18121213 / TDZ18121214
TDZ18121764
TDZ18121761
TDZ18121762
จำนวน
1กล่อง1ห่อ
2 ห่อ
4ห่อ2กล่อง
10 กล่อง13ห่อ10ม้วน
4ห่อ 1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง 5 มัด
1  มัด
2ห่อ1กล่อง
5 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
12 ถุง
1 ห่อ
3 ห่อ
2 ห่อ
1ห่อ2ม้วน
2 กล่อง
1 ถุง
4 ม้วน
1 กล่อง1ม้วน
2 ห่อ
3กล่อง 5ม้วน
4กล่อง 3 ม้วน
1กล่อง3ห่อ
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง1ห่อ2มัด2ม้วน
2ม้วน6ห่อ2กล่อง
3 กล่อง
1 ชิ้น 1.84
1 ชิ้น 9.59
1 B
4 AAAB
1 B
1 C
1 C
2 AA
4 AAAA
5 AAAAB
5 BBBBB
1 A
2 AB
1 A
1 ชิ้น
1 C
2 BB
3 AAB
1 ชิ้น 2.83
4 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น