ชื่อลูกค้า
คุณปัทมา สุทธิชาติ
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
บริษัท ออลเวย์  โอเรียนทัล จํากัด
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
คุณศรีวตราภรณ์  เชื้อชาย
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม/คุณพศิณ อรรถอนุกูล(นันต์)
หจก.เซนส์ทิส
คุณมธุรดา จงเพิ่มวัฒนะผล
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
ร้าน อักษรภัณฑ์ (คุณปริษา วารีชัยยะ)
ร้านทัศนะยนต์  ห้ามส่งขนส่งอื่น
คุณ อัจฉรา โสรัยยะ
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
ร้านกรกฏการเกษตร  คุณรณชัย  คล่องสั่งสอน
บริษัท  ดับบลิวไออาร์  จำกัด
คุณ จิดาภา วงค์แก้วเมือง
คุณ บัญชา  บุญมี
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย
Vootipong Limpanitivat
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์
คุณ ปิติภัทร วุฒิพฤกษ์
คุณ นิฤมล   พวงมาลี
ร้านสามสาวบิวตี้ ประตูน้ำขอนแก่น คุณ วรรณวิสา
คุณยศวัจน์  ภัคพลเตชสิทธิ์ *รบกวนจัดส่งถึงที่ค่ะ*
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์ (ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ)
คุณเทิดพันธุ์ ฤทธิ์จอหอ/ จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
ร้าน เอ็น.ซี.ช็อป /คุณณัฐชา เดชานุวัฒน์ (วรรณ)
ร้าน 797 พาวเวอร์ช็อป
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
ร้าน สนั่นฟาร์มาซี
คุณ อิสริยา  อนันตมงคล (หจก.เค.มอเตอร์ไบค์ ) (สาขาแสนตุ้ง)
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
บ้านแม่ เบตง นางสารภี แซ่ฟุ้ง จ่ายต้นทาง
คุณพวงตะวัน ทิพมาตย์
คุณ อารยา. แก้วละเอียด
คุณ รสธร   รัตนสุคนธกร
คุณ สรียา สมแก้ว
(จิ๋ว 0814540199)
คุณ สิน อึ่งทอง
คุณ ธนสาร ไทยสมบูรณ์
คุณ มยุรี จันทรัต
คุณ วัชระ วงศ์พงษ์คำ.
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
ป.กิติพงศ์ขนส่ง 2001 สาย 5 โทร 02-8894744
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
ศรีรุ่งเรืองชัย ขนส่ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 2
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
กิตติวัฒน์ ทรานสปอร์ท ขนส่ง สาย 2 02-9870122
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
ยู่เฮงล้ง  ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR  โทร.02-8874844
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  461  เลขที่  23041
เล่มที่  461  เลขที่  23042
เล่มที่ 969  เลขที่  48419
เล่มที่ 715  เลขที่ 35724
5318090031572
5318090031626
5318090031527
เล่มที่ 428  เลขที่  21360
เล่มที่  215  เลขที่  10720
619074418
เล่มที่ เลขที่ 49948
เล่มที่  776  เลขทีท  38799
เล่มทีท  776  เลขทีท 38798
เล่มที่ 779  เลขที่  38901
เล่มที่  778  เลขทีท  38866
เล่มที่ 776  เลขที่ 3880
เล่มที่  0932 เลขที่  46570
เลขที่ 03-24978
เล่มที่  0656  เลขที่  32771
เล่มที่  0698  เลขที่ 34890
เล่มที่  1586 เลขที่  079294
เล่มที่ 036  เลขที่  1780
เล่มที่  216  เลขที่  10798
เล่มที่ 325  เลขที่  16213
เล่มที่  096  เลขที่  0284
1087
B0118109284
B0118109266
B01181109267
TP60163
เล่มที่  244  เลขที่  12160
เล่มที่  437  เลขที่ 21824
เล่มที่ 346  เลขที่ 17279
เล่มที่ 687  เลขที่  34310
เล่มที่  44382
PC 2009 8120 7 TH
EV723875151TH / EV723875179TH / EV723875165TH
EV723875196TH
EV723875205TH
EV723875182TH
EV723875134TH / EV723875148TH / EV723875219TH
TDZ18121147 / TDZ18121148 / TDZ18121149
TDZ18121151
TDZ18121150
จำนวน
1กล่อง+2ม้วน
5กล่อง
2ห่อ
4กล่อง
1กล่อง
5กล่อง
4ห่อ
2มัด+2ม้วน
5ห่อ
1กล่อง+1ห่อ
2กล่อง
1กล่อง
1กล่อง+2ห่อ
1กล่อง
4กล่อง
1ห่อ+1ถุง
1กล่อง
2กล่อง
2 กระสอบ
8กล่อง+10ห่อ
2กล่อง+3ม้วน
1กล่อง+2ห่อ
1กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
1มัด+9ม้วน
1กล่อง
5กล่อง+5ม้วน
1กล่อง+1ม้วน
1กล่อง
2กล่อง
1กล่อง
1กล่อง+2ห่อ
1 ชิ้น 8.73
3 ม้วน 6.00/6.00/6.00
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 3.64
1 ชิ้น 1.49
3 ชิ้น 1.00/1.00/1.58
3 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น