ชื่อลูกค้า
คุณ วิสันต์ อติสุนทรกุล
คุณ กุลลดา  ติระศิริกุล
ปาริชาติ เพ็ชรชูศรี
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
ล้ำฟ้า โอเอ /คุณ  นพพล ตรีโรจน์พร
คุณนิสิตา เสริมชีพ
คุณพงศ์ศิริ
คุณ เพ็ญนภา ดำเนินผล
คุณ ขวัญอุบล กองสิน
คุณปิยาภรณ์ บุญขจร
บริษัท ซูซูกิอ่างทอง จำกัด
คุณ ธเนศ  บริษัท ศรีวิกา 2515
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล อยู่สุดซอย17 บ้านหลังสีชมพู
บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท Yaya Skincare Thailand
คุณ อุดม  บริบาลบุรีภัณฑ์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์ (ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ)
คุณ วีระ จิตรดาภา
ส่ง ขนส่งลุงทอม 712 ซอยพรมดำริย์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 090-3260491
คุณณัฐพร  โชติถนอมกิจ  (ตุ๊กตา) *** สะดวกรับสินค้าจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้าเท่านั้น  ***
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง  รบกวนขอด่วนส่งภายในวันจันทร์
คุณ ชาญชัย  กวานานนท์
คุณ พรพรรณ  สีจา
บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด(คุณ ปนัดดา อาคมเวช )
บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณยุทธพงษ์  ปะตังถาโต
คุณ สรัญรส
นายปรีชา พันธุมสินชัย โทแจ้งก่อนส่ง ได้แจ้งที่บ้านให้รอรับ
คุณ จรรยารัตน์ เทียรฆสินสกุล / ร้านกรุงนนท์เภสัช  ขอด่วนค่ะ
คุณดารารัตน์ กวัสราภรณ์
คุณจงจิตต์  เพชร์มุณี
บริษัท จีซ็อกซ์ พรีเมี่ยม คาร์ โคทติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
บริษัท กรุงเทพหินเจียร จำกัด
บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด / คุณ สุภาวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  966  เลขที่  48252
5318090015886
5318090015862
เล่มที่ 066  เลขที่ 3277
B0118068902
619073947
619073951
619073948
เล่มที่  145  เขที่  7210
เล่มที่  145  เลขที่ 7209
เล่มที่ 418  เลขที่  20856
เล่มที่ 409  เลขที่ 20419
เล่มที่  057  เลขที่  02810
เล่มที่  964  เลขที่  48197
เล่มที่  706  เลขที่ 35264
เล่มที่ 232  เลขที่  11582
เลขที่  761
เล่มที่  556  เลขที่  27768
เล่มที่   519  เลขที่  25908
PC 2009 8097 0 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723867875TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723867889TH
EV723867861TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ห่อ
1กล่อง
1ห่อ
1กล่อง2ม้วน
2กล่อง1ห่อ
3ห่อ
1 กล่อง
3 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1ห่อ
1 ห่อ
2กล่อง1ห่อ
14 กล่อง1ม้วน
6 ห่อ
6กล่อง2ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง27ห่อ
1กล่อง
1 ชิ้น 10.84
20ลัง/เหมา 700.-
1+1ม้วน CB
3 AAA
3 BBC
2+1ม้วน AAB
1 B
1 ชิ้น 3.00
2 BC
2 AA
1 B
1 ชิ้น 1.68
1 ชิ้น 3.48
4 BBBB
1+1ม้วน AB
5 CCCCC