ชื่อลูกค้า
นงนุช จรรยาธิติการ
คุณ วริยา ติวิทย์ศิริกุล
ร้านเพชรลดาเซอร์วิส   คุณเพชรลดา สวยรูป
คุณ มนกานต์ ขัดสงคราม
คุณเรวัติ  เลอไกรสิทธิ์  รับสินค้าเองที่ขนส่
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณอารยา  จัดส่งถึงบ้านด้วยค่ะ
คุณ นฤมล   ปลื้มสุข
หจก. เอสเอ็น ไบค์
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
เฮฟู้ด  คุณเอ
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
ตง ตง สกรูน๊อต แอนด์ ทูลส์
ร้านบุญยงเครื่องครัว
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
คุณพิมลรัตน์  ปทุมพร (ตัวเล็ก)
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
เจริญเกษตรพัฒนา (คุณวชิรวิชญ์ ธิติมาธัญญาวัทน์)
บริษัท เมืองปฐม  จำกัด / กรุณาจัดส่งถึงบริษัทนะค่ะ
คุณ กิตติสันต์ (ชมรมนกแอ่นกระบี่)
ร้านบุญอุดมสังภัณฑ์ บุษยา ชินบุตร
คุณ เปรม ปัทมประภานนท์  ชัยยนต์อะไหล่
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
คุณนิชานันท์  พรหมโชติ
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด สาขาอยุธยา
คุณพรพรรณ  แก่งอินทร์
คุณ พงศ์ธนา วชิรมโนกุล
ร้านไปรษณีย์ มีกาแฟ
คุณ ณัฐพล   ปรางค์ทอง ขอด่วนค่ะ
บจก.แพลนเน็ต สตูดิโอ
คุณ  ณัชทรรศน์
หจก.ประยูรมาศ
คุณ  สุรสิทธิ์  ประสงค์เงิน
คุณ กัญจน์รัชต์ คัง พินธุรักษ์  ส่งสินค้าภายในวันพฤหสับดีค่ะ
คุณ .ศศิธร แตงรอด
คุณ สุวิทย์ เตชะพีระพรรณ
คุณ ปรียนุช  ก้อนวิมล รบกวนจัดส่งสินค้าภายในวันพฤหสับดีค่ะ
คุณ ธมล ทองน้อย
บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จำกัด.
คุณเสาวลักษณ์  กุลวัฒนโยธิน
คุณ วรชาติ รังสีธรรมปัญญา(ประสิทธิ์การไฟฟ้า)
บริษัท วินเนอร์สปอร์ต จำกัด
คุณดิษเดช  ผกายดารา
บริษัท เคมมิคราฟ จำกัด
นายวัชรธร  ปิตินันทโชติ
คุณ วงศธร สุวรรณศิลป์
บริษัท สานฟ้า จำกัด รับสินค้าวันพฤหัส
ปฏิญาณ พิทักษ์อนันตกุล
คุณสดุดี สุกใส
บริษัท เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ที.พี.ซี(2000)อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จำกัด
คุณยิ่งศักดิ์
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณชุตินธร  มีทรัพย์มั่น
คุณ พุทธพงศ์  สนทะมิโน
ชื่อบริษัทขนส่ง
บึงกาฬ ขนส่ง ศาลยา
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
เอกธฤตส่ง สาย  3  ซอยสนามกีฬา เบอร์โทร 092-5588686
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 132  เลขที่ 6578
เล่มที่  248  เลขที่  12379
เล่มที่  702  เลขที่  35061
5318080339411
5318080339374
เล่มที่  417  เลขที่  20804
619072640
เล่มที่  1995  เลขที่  099710
เล่มที่  1995  เลขที่  099709
เล่มที่  098  เลขทีท  4860
เล่มที่ 0660  เลขที่  32980
เล่มที่  1566  เลขที่ท  078281
เล่มที่  025  เลขที่  1234
เล่มที่  043  เลขที่  2101
เล่มที่  072  เลขที่  3584
เล่มที่  205  เลขที่  10236
เล่มที่  481  เลขที่  24019
เล่มที่  686  เลขที่  34288
เล่มที่  487  เลขที่  24307
เล่มที่  487  เลขที่  24308
เล่มที่  678  เลขที่  33862
เล่มที่  157  เลขที่  7819
เล่มที่ 683  เลขที่  34134
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
PC 2010 2126 8 TH
PC 2010 2122 3 TH
PC 2010 2124 5 TH
PC 2010 2125 4 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723845027TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723845035TH
EV723845044TH
EV723844980TH
EV723844993TH
EV723845000TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723845058TH
EV723845013TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121102 / TDZ18121104 / TDZ18121106
TDZ18121103
จำนวน
1กล่อง2ห่อ
2 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง
2ห่อ
4 กล่อง
1กล่อง
2 กล่อง
5 ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง2ม้วน
7 กล่อง
2 กล่อง
2 ห่อ
3 กล่อง
4 กล่อง
1ถุง2 ม้วน
2กล่อง2มัด
2 ห่อ
20 ห่อ
3 ม้วน
1 กล่อง
4กล่อง1ห่อ
1 ชิ้น 3.91
2 ชิ้น 13.97/3.97
1 ชิ้น 6.83
1 ชิ้น 2.65
2 AC
4 CCCC
2 AB
1 ชิ้น 0.34
1 C
1 B
1+1ม้วน CB
1 A
2 AC
2 AC
1 ชิ้น 3.37
1 ชิ้น 0.68
1 ชิ้น 2.84
1 ชิ้น 0.16
1 ชิ้น 1.00
1+1ม้วน CA
2  CC
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 3.72
1 A
1 C
1 B
1 B
2  BB
2 AA
1 C
3 AAB
3 ชิ้น
1 ชิ้น