ชื่อลูกค้า
คุณ ขนิษฐา แสนปรีชา โรงแรมปากช่องเกสเฮ้าส์
บริษัท ภรรัตนโชติ จำกัด
ร้านไปรษณีย์ (คุณ ชนิดาภา)
คุณกุลธิดา  ยะปัญญา
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
ร้านเฮงไทย คุณธนวัฒ ตติยานุกุล
คุณ นพพร  ทองจันทร์
คุณไชยยุทธ์ ปัญญาสิทธิ์
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณนธีทิพย์  ประจักษานนท์
ร้านรองเท่าแบรนด์  คุณพัสวี
คุณปรียาพร อังคษร
คุณพราวตา  เฉื่อยทอง
Benz home entertainment
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด จ่ายต้นทาง
บริษัท ผกากาญจน์  จำกัด ส่งให้ด่วนนะค่ะ โทรแจ้งก่อนส่ง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณจันจิรา  พรหมมา
คุณ  มณฑาทิพย์ ศรีนาราง
คุณ ภัทรพงษ์พันธ์ เหลาบุญมา
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
คุณ นันท์นภัส เรืองธนานุรักษ์
ร้านเรือจ้าง
คุณ เธียร เชาวรักษ์
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
คุณ สร้างสิทธิ์ อักขราสา
ร้านหวายทิพย์ (คุณ ทิวาพร  พัฒนากุล)
หจก.ปรินทรการค้า
คุณ สุไรย่า ฝาเบ็ญแหม
Chompoo
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
ร้าน ธนาธิปอะไหล่
คุณ บุญวี บุรีกุลนันท์/ LED Grow Light & พีทมอสวัสดุปลูกพืช
YOU-CARGO คุณ ไลลา เสมาเพชร
คุณ ญาดา  เขียวปลอด
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
คุณ ปาลิดา มณีเพชร
คุณ ธัชพล  วงษ์สุนทร
คุณ รัฐพล พิลึก
คุณพิม
คุณ กิติศักดิ์
คุณ วิธ
คุณกิตติ  ธนวัฒน์เดช /วันเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่บ้านนะค่ะ
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด โทรแจ้งล่วงหน้า2วัน ต้องหาคนช่วยยก
คุณ รักษ์สิทธิ์ / ข้าวปั้นฟู้ดส์
บริษัท สนามเดินป่า จำกัด/คุณจีรนันท์
คุณ ปริวรรต รุจิเวชวงษ์
บริษัท 299 จำกัด
คุณ พรประสิทธิ์ อาจระออ /kob ร้านดอกไม้ ตึกไอที ทอ
คุณสุวิจักขณ์  สุขพันธ์
คุณ ฤดี อังกูรสิริภัทร
บริษัท เอส.วี.วินเนอร์ จำกัด
คุณ สมนึก ใบมงคล
คุณ วรวุฒิ เรืองมณฑป (โอ๊ก) หจก.ต้นน้ำโฆษณา
คุณ รัชนี  ผ่องแพ้ว
ร้านอาหารสัตว์ มายปั๊บปี้โซน คุณ คุณณัฐกานต์ เวียงแก้ว
คุณ ภูวนาท  เขียวขำ
คุณ สมชัย  บนสุธาธาร
คุณ ประภาพร  ราตรีวงษ์
Phenvadee Arunchote
คุณ อุษณา  สุขรี
ชื่อบริษัทขนส่ง
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
นครสวรรค์ขนส่ง(ลี้ฮั่วเฮง) พุทธมณฑลสาย 3 โทร 024413472
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
กิตติวัฒน์ ทรานสปอร์ท ขนส่ง สาย 2 02-9870122
จึงชุนเซ้ง ขนส่ง สาย 2 โทร.02-4104089
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่บิล 6901 เล่มที่ 139
เลขที่บิล 34938 เล่มที่ 699
เลขที่บิล 34937 เล่มที่ 699
เลขที่บิล 5318080325285
เลขที่บิล 5318080325391
เลขที่บิล 5318080325377
เลขที่บิล 5318080325308
เลขที่บิล 5318080325346
เลขที่บิล 5318080325322
เลขที่บิล 619072260
เลขที่บิล 16569 เล่มที่ 332
เลขที่บิล 29900 เล่มที่ 598
เล่มที่บิล 094491 เล่มที่ 1890
เลขที่บิล 094492 เล่มที่ 1890
เลขที่บิล 29899 เล่มที่ 598
เลขที่บิล 46011 เล่มที่ 0921
เลขที่บิล 099612 เล่มที่ 1993
เลขที่บิล 20180 เล่มที่ 404
เลขที่บิล 099611 เล่มที่ 1993
เลขที่บิล 13670 เล่มที่ 274
เลขที่บิล 6570 เล่มที่ 132
เลขที่บิล 03-24474
เลขที่บิล 03-24473
เลขที่บิล 02648 เล่มที่ 053
เลขที่บิล 34040 เล่มที่ 681
เลขที่บิล 015407
เลขที่บิล 015408
เลขที่บิล 33331 เล่มที่ 667
เลขที่บิล 33332 เล่มที่ 667
เลขที่บิล 10871 เล่มที่ 218
เลขที่บิล 23 เล่มที่ 4771
 
เลขที่บิล 01483 เล่มที่ 030
เลขที่บิล 18158
เลขที่บิล 11658 เล่มที่ 234
เลขที่บิล 46266
PC 2010 2108 1 TH
PC 2010 2109 5 TH
PC 2010 2103 3 TH
PC 2010 2105 5 TH / PC 2010 2014 7 TH
PC 2010 2106 4 TH / PC 2010 2107 8 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723841095TH / EV723841100TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723841113TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121088 / TDZ18121090
TDZ18121094
TDZ18121089
จำนวน
1กล่อง
1ห่อ
2 กล่อง
3ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง
3กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
1 กล่อง
1 มัด
3 ห่อ
2กล่อง1มัด
2 ม้วน
1 ห่อ
1 ถุง
1 กล่อง
13 ห่อ
2 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
3กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
2 กล่อง
3กล่อง2ม้วน
6ม้วน
1กล่อง
3 กล่อง
4กล่อง2ม้วน
2กล่อง1ม้วน
1 ห่อ
1 ห่อ
2 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1 ชิ้น 5.20
1  ชิ้น 1.20
1 ม้วน   2.5
1 ม้วน   2.5 1 กล่อง 3.2
2  ชิ้น   5.5/13
1 A
1 A
3 AAB
2 AA
1 C
2ถุง 1.10 / 1.10
1 C
1 A
 1 ชิ้น น้ำหนัก 3.3
4 AAAC
3 AAA
1ม้วน A
1 A
3 BBC
1+1ม้วน CB
1 C
1 C
2 ชิ้น
1 กล่อง
1 ชิ้น