ชื่อลูกค้า
คุณสิริธร  นิลน้ำค้าง
คุณปิยาภรณ์ วงศ์ใหญ่
คุณ ไขมุก  นันณภัชสรณ์   ภู่นาค
บริษัท ซิกตี้-ซิก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
คุณศรัณย์ญา  แสงดี
ร้าน iSmartshop (คุณกิตติศักดิ์)
คุณ ทิพวัลย์   จิตร์สุภาพ
คุณปฤษฐ ชุมสาย ณ อยุธยา
ร้าน   zitzleep
คุณ ชิน  มีผ่านไปไปรับสินค้าคืน กล่องเอกสาร  42 ใบ
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
คุณ ชนาภา ฐิตพิชญ์
บริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัดคุณวันใหม่ เครื่องแก้ว
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
นางสาวศุภวรรณ  จะเรียกรัมย์
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
คุณ ปาณิสรา วัชรดำรงกิจ
ธนสิทธิ์ ชูเสน่ห์
บริษัท เพอร์เฟคไวท์ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC 2010 1784 7 TH
PC 2010 1783 3 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796669014TH
TDZ18120160
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796669028TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
6721808017574
TDZ18121057 / TDZ18121059 / TDZ18120163
จำนวน
1 ม้วน 2.65
1 ชิ้น 2.30
4 AAAA
6ม้วน (6A)
1 ชิ้น 2.40
1 ชิ้น
1 C
2 AA
1 C
2 AB
3 AAB
5 AAAAB
5 AAABC
1 ชิ้น 1.00
2 BB
3 CCC
1 A
2 AA
9 (6A3B)
1 C
2 ชิ้น
3 ชิ้น