ชื่อลูกค้า
คุณรงรอง หัสรังค์
บริษัท โธมัสเมด จำกัด/รบกวนแจ้งก่อนส่งของล่วงหน้า 1 วันนะคะ
คุณ สุภาพร พวงประเสริฐ  ขอด่วนค่ะ
คุณ จีน
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณธเนษฐ  พิมพาทอง
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด /วันเสาร์เปิด 10.30น.-19.00น.
คุณ มธุรส  แก้วมาตย์
บริษัท โพสท์ด็อก จำกัด
คุณ ณัฐพล   ปรางค์ทอง ขอด่วนค่ะ
คุณ รชต คล้ายเครือ
คุณ พรพรรณ  สีจา
คุณอนุวัฒน์  วารีรัตน์
VST Asia LTD. / บริษัทหยุด 27 – 30 Jul’18 ค่ะ
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์ ***เสาร์ อาทิตย์ ห้ามส่ง***
คุณ ฐิตาภา กาวิละ
บริษัท สยามอาร์ต ซัพพลาย จำกัด
ณฤชา มณีรัตน์
คุณ ธนวรรณ  วงศ์สงวน / จัดส่ง 27/7/2561 ได้เลยค่ะ ลูกค้าอยากได้เร็วค่ะ
บจ.บิวเทค / มีฝากใบให้ลูกค้าเซ็นต์รับ แล้วฝากกลับมาให้ด้วยนะค่ะ
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร้าน post2pack  คุณ รองรุต  ปานขลิบ โทรแจ้งล่วงหน้า1วัน
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ พงศ์พันธ์ ตันตระกูล/บริษัท แวม คอร์ปอเรชัน จำกัด
คุณสุลาวัลย์ สระแก้ว
คุณ นุสรา ศรีพลอย
คุณ ไชยยันต์ ทวีรัตน์
บริษัท ดีถาวรการบัญชี จำกัด / จัดส่ง 27/7/2561 ได้เลยค่ะ ลูกค้าอยากได้เร็วค่ะ
บริษัท คลองสองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
คุณ พงษ์พันธุ์ เลิศอมรพงษ์
คุณมหาชน  สายพานวิทยา
คุณ ปารณีย์  เฮ้งพาณิชย์กิจ
คุณ สมคิด ทรงกลด
คุณสุวิชา ปุญญวัฒนะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EU796606062TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
 
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796606045TH/EU796606059TH
EU796606031TH
6721807026553
6721807026560
จำนวน