ชื่อลูกค้า
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
คุณ นงนุช.
บริษัท ไอวิช เนเจอรัล จำกัด
Natalia Dorogova
นายรัชกร เทียนเงิน
คุณ มนัส กองงาม  จัดส่งให้ลูกค้าถึงที่ด้วยค่ะ
คุณ สหรัฐ แสนยาเดียรติคุณ
ณฐาแพคเกจจิ้ง (คุณณฐาภพ  เขนย)
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
คุณ วาสนา เข็มเพชร
โรงกลึงวัฒนะผล (คุณภัชรชนก  จงเพิ่มวัฒนะสิน)
คุณ จีระวุฒิ ศรีสร้อย
คุณ คีติกา เวกชาลิกานน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต(คุณ อัมรินทร์ จันทร์พิทักษ์ )
คุณวธัญญู  ขวัญคำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.สุขเจริญพานิช
พีเจ การเกษตร
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณสรสิช ประเสริฐกุลศักดิ์
นายจินดาวัน ไชน่อลาด
คุณ อรอุมา  ชื่นจิตร
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ สุมาลี (ซ้อตี๋)
บริษัท ณัชชา ลาโบราทัวร์ จำกัด
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
ร้าน คูณพานิช (เก็บค่าขนส่งปลายทางคะ )
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี
ร้านหมูยอถาวร ศศิธร พนมวงศ์ตะวัน
คุณ พิมพ์นารา จันทร์น้อย
คุณ อินทรชิต หอวิจิตร / กรุณาจัดส่งถึงที่นะค่ะ
หจก.วัชระวัสดุก่อสร้าง  คุณ ธีรพัฒน์  เตชธุวานันท์
ส่ง ขนส่งแม่แอร์
คุณคณกร  ขอเพิ่ม
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
คุณ กร ดุรงคเวโรจน์
บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด
ร้านรองเท้า  ตลาดสำโรง
คุณภัคพิชา  อุดมผล.
คุณรัตนาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์  สาย 4 เลยปั๊มเชลล์ไปประมาณ 200 เมตร โทร.02-8131548/089-6632230
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
พรจิตต์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
Kerry Express
Kerry Express
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  585 เลขที่  29207
เล่มที่  884  เลขที่ 44165
เล่มที่  631  เลขที่  31505
เล่มที่  631  เลขที่  31504
5318070297448
5318070297561
5318070297684
5318070297417
5318070297493
5318070297622
เล่มที่  348  เลขที่  17373
619062637
619062639
เล่มที่  463  เลขที่  23148
เล่มที่  101  เลขที่  5004
เล่มที่  384  เลขที่  19152
เล่มที่  1067  เลขที่ 053338
เล่มที่  0571  เลขที่  028524
เล่มที่  0571  เลขที่  028525
เลขที่  02-23981
เล่มที่ 0844
เล่มที่  0636 เลขที่ 31796
เลขที่  2754
เล่มที่  123  เลขที่ 6102
เล่มที่  122  เลขที่  6100
MSB11289
เล่มที่  800 เลขที่  41
เล่มที่ 501 เลขที่25026
เล่มที่  501 เลขที่ 25027
B0118092419
B0118092411
เล่มที่  418  เลขที่ 20889
PC 2010 0581 8 TH
เล่มที่  123 เลขที่  6101
PC 2010 0579 5 TH/PC 2010 0580 4 TH
EU796585291TH/EU796585265TH
6721807025730
SSAC000010772
SSAC000010773
จำนวน
1กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
5 ถุง
2กล่อง3ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
15 กล่อง2ห่อ
5 ถุง
1กล่อง3ห่อ3ม้วน
7 กล่อง
3 ห่อ1 ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1 ห่อ
2กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
10ถุง
3 ห่อ
3 ถุง
1กล่อง
2 ห่อ
6กล่อง4ห่อ1ถุง
2 กล่อง
2 ห่อ
1 ห่อ
3 กล่อง
3กล่อง10ห่อ
17 ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1 ม้วน
1 กล่อง