ชื่อลูกค้า
บริษัท พากันรวย 999 จำกัด
NPC safety and Environmental Service.Co.,Ltd
บริษัท มาสเตอร์โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
บจ.บีกิน ซัพพลาย
คุณ พุฒิวงศ์
คุณ พูนศรี อนะมาน
คุณวรนาถ สร่างคำ
ร้าน ไปรษณีย์ไทย(คุณ รัตนรัตน์) ส่งสินค้าวันเสาร์ที่ 4/8/2561ช่วงบ่ายแต่ก่อน5โมงเย็นนะค่ะ
บริษัท เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ จำกัด
คุณ นภัสสร  สุทธิบุตร
คุณ สุพัตรา ชูกำแพง
คุณ เกรียงศักดิ์ สิงห์สอน
ร้านรวมยา/ คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
ชื่อบริษัทขนส่ง
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0529 6 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0528 2 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796578168TH
EU796578171TH/EU796578287TH
EU796578145TH/EU796578154TH
6721807019302
จำนวน